'Visionerne mangler ikke, men når man ikke kan lave et budget, ikke har en styring og mangler dygtige mennesker til at styre de få penge, der er, så er man altså pænt udfordret som skoleledelse', lyder kritikken blandt andet fra skolebestyrelse. Modelfoto.

'Visionerne mangler ikke, men når man ikke kan lave et budget, ikke har en styring og mangler dygtige mennesker til at styre de få penge, der er, så er man altså pænt udfordret som skoleledelse', lyder kritikken blandt andet fra skolebestyrelse. Modelfoto. Syda Productions - stock.adobe.c

'Skolevæsenet i Gribskov er under afvikling': Skolebestyrelse vil forkaste budget

Rådhuset har så lidt styring med økonomien på skoleområdet, at skolebestyrelse opfordrer til, at skolebestyrelserne kollektivt nægter at godkende budgettet for skoleåret 2019-2020

Af
Jeppe Helkov

De er bekymrede. Sådan rigtig bekymrede. Ikke bare for Gilbjergskolens fremtid. Men for fremtiden for alle folkeskoler i Gribskov.

"Styringen af økonomien på skoleområdet er kaotisk, flere og flere børn ekskluderes fra folkeskolerne i Gribskov, udgifterne eksploderer, og børnene i almenområdet betaler prisen med mere eller mindre skjulte besparelser."

Sådan lyder nu fra skolebestyrelsesformanden på Gilbjergskolen, Jesper Frederiksen. Han fortæller, at rammen på det specialiserede børneområde på folkeskolerne her i kommunen er blevet overskredet med 13-15 mio. kr.

Det betyder ventende sparekrav.

Skal spare 8 mio. kr.

"Hvis de fastholder det, tror vi ikke på, at vi kan drive en folkeskole, der lever op til folkeskolelovens forpligtelser," siger Jesper Frederiksen, der fortæller, at man alene på Gilbjergskolen skal spare over otte mio. kr.

Ikke fordi de selv har overskredet deres budget. Faktisk har skolen et lille overskud.

Men den model, man benytter i Gribskov Kommune, betyder, at skolerne hæfter solidarisk for underskud på den såkaldte specialpædagogiske ramme (SP-rammen). Og med et stort elevtal betyder det, at en stor del af budgetskreddet på 13-15 mio. kr. ender hos Gilbjergskolen.

Ifølge Jesper Frederiksen bærer kaos på rådhuset en del af ansvaret for den pressede økonomiske situation.

"Der har simpelthen ikke været styr på det i forvaltningen. Vi har fået divergerende udmeldinger om, at der var pres på SP-rammen. Den ene dag manglede der penge. Eller nej, så var der pludselig styr på det hele. Og så kommer det her alligevel pludselig ind fra højre," siger Jesper Frederiksen og kommer med et konkret eksempel.

"I november får Anja (Helmbæk Horst, skoleleder på Gilbjergskolen, red.) et styringsark, hvor der står, at vi har et minus på 6,1 mio. kr. Så havde vi det at gå ud fra. Så går der mindre end en dag, så kommer der et nyt styringsark, hvor vi lige pludselig har et minus på over 8 mio. kr., fordi man lige havde glemt noget i det første. Sådan er det hele tiden."

Jesper Frederiksen og resten af skolebestyrelsen på Gilbjergskolen har derfor opfordret sine kolleger til at forkaste det nuværende budget.

"Vi er så bekymrede for situationen, at vi opfordrer til, at skolebestyrelserne kollektivt nægter at godkende budgettet for skoleåret 2019-2020 — og at der foretages ekstern revision af hele skoleområdet," siger han.

På Nordstjerneskolen i Helsinge er man også kritisk over for de kommende besparelser. Her har man også oplevet, hvad skolebestyrelsesformand Maiken Ellegaard Madsen kalder for en 'fuldstændig udfordrende styring på rådhuset'.

Hun peger på, at skolelederne og skolebestyrelserne på grund af manglende styring fra forvaltningen i Gribskov Kommune reelt har måttet styre skolernes økonomi i blinde.

"Ingen skoleledelse kan have overblik over kommunens økonomi helt ned i detaljen. Det er vores opgave at styre efter de rammer, der bliver givet til os. Men vi har navigeret i tæt tåge og komplet mørke," siger Maiken Ellegaard Madsen og fortsætter:

"Først i november har vi fået vores afsluttende budgettal — altså regnskabet — for skoleåret 2018/2019. Det er også først i november, altså fire måneder inde i skoleåret, at vi får vores budget for dette år. Det vil sige, at vi er gået ind i et skoleår 2019 uden at kende vores budgetramme og uden at kende det afsluttede budget på det forgangne skoleår."

Læs Anders Gerner Frost svar på kritikken her:

"Sådan noget er utænkeligt i en privat virksomhed. At man får at vide, at man bare skal fortsætte, men man kan ikke godkende sidste års regnskab - og man kan heller ikke få dette års budget. Men man skal bare køre på. Den manglende styring gør det jo umuligt at drive en folkeskoles økonomi forsvarligt. Så hatten af for alle de ledere, der sidder rundt på skolerne og har formået at drive skoler på fuldstændig urimelige vilkår."

Derfor er Maiken Ellegaard Madsen heller ikke overrasket over, at skolernes økonomi nu er endt her.

"I vores høringssvar til budgettet forudså vi, at vi ville ende her. Vi sagde, at man var nødt til at sætte ind over for styringen på rådhuset. Alligevel står vi her nu," siger hun og fortsætter:

"Vi er nødt til at have dygtige folk på skoleområdet. Indtil i fredags var der en vakant stilling som centerchef på skoleområdet. Det skriger til himlen, at den stilling stod tom. Man arbejder også på en ny børne- og ungepolitik i kommunen. Og det ser superfantastisk ud alt sammen, men der står intet sted, hvordan man vil udmønte de gode initiativer i virkeligheden. Visionerne mangler ikke, men når man ikke kan lave et budget, ikke har styring, og man mangler dygtige mennesker til at styre de få penge, der er, så er man altså pænt udfordret som skoleledelse."

Come on

Jesper Frederiksen er enig.

"Vi har været i gang siden november. Vi har haft fat i forvaltningen tonsvis af gange, men har fået at vide, at det er lidt svært med styrearkene. Så vi er løbet panden mod muren. Senest har forvaltningen bedt Anja lave en handleplan, hvor hun skal redegøre for, hvordan hun vil spare 8,4 mio. kr., uden det går ud over børnene. Come on. Det svarer næsten til en fjerdedel af vores budget. Hvordan kan man bilde sig selv ind, at det ikke vil ramme børnene?" spørger han retorisk.

"Vi bliver nødt til at have stabile og konsistente styreark. Vi kan ikke kræve, at vores skoleledere og lærere skal drive skoler i blinde. Vi som bestyrelser kan ikke forsvare at have en tilsynspligt på en økonomi, vi ikke kender," fortsætter han.

Jesper Frederiksen og Maiken Ellegaard Madsen er også enige om, hvem der kommer til at betale prisen for budgetskreddet.

"Hvis kommunen bliver ved med at sige, at børn skal inkluderes, men der ikke følger penge med, så udhuler vi normalområdet. Der bliver skåret helt ind til benet. Det gør, at man får ekstra mange børn, der bliver udfordret i deres skoletid, fordi de ikke kan få den hjælp, de har brug for. Det betyder så igen, at der kommer endnu flere børn til specialområdet. Derfor er vi inde i en ond cirkel nu," siger Maiken Ellegaard Madsen.

Voldsomme besparelser

Jesper Frederiksen uddyber:

"Det svarer til, at der skal spares 2.300-2.500 kr. per barn. Det er voldsomme besparelser. De penge kan kun spares ét sted. På de inklusionsindsatser vi laver. Vi har for eksempel lavet et tilbud med seks elever, som vi i stedet for at sende videre i specialtilbud har holdt på skolen. De har fået et specielt tilbud, hvor vi hiver dem ud af klassen."

"Så kan vi efterfølgende forsøge at inkludere dem stille og roligt igen. Sådan et tilbud vil være svært at lave i fremtiden. Her vil børnene i stedet blive sendt direkte videre til SP-området. Og det er ikke billigere. Tværtimod vil regningen blive endnu højere i sidste ende," siger Jesper Frederiksen, der med det in mente også undrede sig over borgmester Anders Gerner Frost udmelding i Ugeposten for nogle uger siden.

Her sagde han, at det nyligt indgåede budget betyder, at 'børn slipper for sparekrav'. Jesper Frederiksen håber dog, at Anders Gerner Frosts udtalelse bygger på manglende viden.

"Retorikken i udtalelsen irriterer mig. For det er ikke virkeligheden, at der ikke skal spares. Men Anders har forhåbentlig sagt, hvad han har troet. For hvis Anders har vidst, at de her besparelser har været dér, så er det tarveligt at sige sådan noget. Det svarer til at gå til valg på at ville redde skolen på Rostgårdsvej og så lukke den kort tid efter. Så forhåbentlig har han bare ikke vidst, at de her besparelser har ventet," siger han.

Tør ikke være modige

Ifølge Maiken Ellegaard Madsen bliver konsekvensen af den manglende styring fra forvaltningens side også, at skolerne ikke tør tænke nyt.

"Det er et skolevæsen, der er under afvikling. Hvordan skal man turde være modig og lave fede, kreative initiativer, når man ikke aner, hvordan ens økonomi ser ud? Så skal man eddermame være en modig skoleleder og sige, at man går med i nogle fede samarbejder uden at vide, om der venter en stor regning nogle få måneder inde i skoleåret."

De to skolebestyrelsesformænd har derfor en opfordring til politikerne. Læg personkampene til side og find en løsning, der kan hjælpe skolerne nu og her.

"Det her handler ikke om Trine, Pernille, Anders eller Natasha. Der mangler 15 mio. kr. Akut. Det er det, det handler om. Problemet er ikke, hvem der har siddet på kassen hvornår. Det kan de selv slås om bagefter. Nu må vi sammen arbejde hen mod at finde en løsning på det her," siger Jesper Frederiksen.

Læs borgmester Anders Gerner Frosts svar på kritikken i artiklen til højre.

Publiceret 03 December 2019 09:49

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.