Vi har renset Lars Willer for alt, siger skolebestyrelsesmedlem om fyret skoleleder.

Vi har renset Lars Willer for alt, siger skolebestyrelsesmedlem om fyret skoleleder.

Uenighed splitter skole: 'Vi står lige nu ved en skillevej'

Fyringen af en skoleleder har splittet privatskole. Står det til ny bestyrelse, skal skolelederen genansættes

Af
Jeppe Helkov

Kaos Kampvalg. Mistillid. Skiftende bestyrelser. Og en skoleder, der efter 25 år bliver smidt på porten. De seneste måneder på Søborg Privatskole har mildt sagt været kaotiske. Men det sidste punktum er ikke nødvendigvis sat i sagen.

Tværtimod er den nuværende bestyrelse – der valgte at fyre den mangeårige skoleleder Lars Willer – og den nye bestyrelse noget nær så uenige om hele forløbet, som man kan være.

"Jeg vil ikke være smagsdommer over, om Lars Willer er et godt eller dårligt menneske. Men man smider altså ikke en ansat på porten efter 25 års tro tjeneste på en falsk baggrund," siger Erick Thürmer, medlem af den nyvalgte skolebestyrelse.

Har mistet 50 elever

Uenigheden mellem de to fløje begyndte med en mail. En mail fra daværende skolebestyrelsesformand Jan Nielsen.

"Skolen står lige nu ved en skillevej. Gennem det seneste år har skolen mistet 50 elever, svarende til 25 pct. af skolens samlede elevtal, uden at dette direkte kan begrundes i et faldende børnetal i området. Dette er en kritisk situation og nødvendiggør en meget aktiv indsats fra såvel skolens ledelse fra bestyrelse," skrev han i en mail ud til forældrene på skolen.

Her oplyste de også, at Lars Willer var blevet opsagt, da de ikke længere havde 'tillid til, at den daglige overordnede ledelse af skole kan vende skolens situation'.

Den beslutning står Jan Nielsen ved i dag.

"Vi kunne se, at der forsvandt fem-ti elever hver måned. Og i det tempo ville vi snart ryge ned på en kritisk masse. Efter et vist antal måneder ville vi ikke kunne overleve. Så hvis ikke vi handlede nu, var der ikke penge til at fortsætte. Og vi kunne ikke se nogle tegn på, at det ville ændre sig. Vi bad skolens ledelse om forskellige forslag til, hvad der kunne gøres. Men der kom ikke noget tilbage. Det var som om, at ledelsen ikke rigtig tog situationen alvorligt," siger han og fortæller, at fyringen var undervejs i noget tid.

Elever dryssede ud

"Det var et langt træk, hvor der ikke skete noget. Det var ikke bare en pludselig indskydning, hvor vi vågnede op og sagde, at vi ville fyre skolelederen. Det var et langt træk, hvor vi forsøgte at komme igennem med bekymringerne, så der kunne ske ændringer. Så vi kunne beholde eleverne på skolen og måske endda begyndt at tiltrække nogle flere. Men det var som om, at eleverne bare dryssede ud hele tiden," siger Jan Nielsen.

Den udlægning er Erick Thürmer dog ikke enig i. Han mener slet ikke, at skolens økonomi er så presset, som den tidligere bestyrelse får det til at fremstå. Derfor tog han og nogle andre forældre sagen i egen hånd. De indsamlede 100 forældreunderskrifter og fik på en ekstraordinær generalforsamling væltet bestyrelsen med Jan Nielsen. I stedet trådte de selv ind.

"Den tidligere bestyrelse sagde, at der var et underskud. Men det er, fordi man ikke har læst regnskabet rigtigt. Der er skoleregnskaber lidt specielle, men der var faktisk et lille overskud," siger Erick Thürmer.

Hvad havde de læst forkert?

"De havde bare ikke forstået, at man hensætter nogle penge i starten af året, og så tager man dem til indtægt senere. Det første, vi gjorde, var at hyre Deloitte til at tjekke skolens revisor og Lars Willer for at se, om noget var suspekt. De skulle finde alle fejl eller fusk. De fandt intet."

Kan få retsligt efterspil

Erick Thürmer mener også, at elevflugten har en naturlig forklaring.

"Den udvikling kan man se i hele kommunen. Børnetallet er faldende. Så det hele er fabrikeret af den tidligere bestyrelse. Jeg kan ikke udtale mig på vegne af bestyrelsen, men hvis du spørger mig som menneske tror jeg, at det her får et retsligt efterspil. Man kan ikke gøre det, de har gjort, og så tro, at det er okay," siger han.

Du siger, det er fabrikeret. Passer det ikke, at mange børn er blevet meldt ud det forgangne skoleår?

"Jo, men det er især sket efter, at den tidligere bestyrelse begyndte at lave de numre. Den tidligere bestyrelse har sagt, at skolen var ved at gå konkurs. Det var de tæt på at få ret i. Der er omkring 50 elever, der er blevet meldt ud, blandt andet på grund af den usikkerhed de har skabt."

Jan Nielsen er uenig.

"Børnetallene er ikke faldet med 25 pct. på et år. Så ville det være børnehaveklassen, der ikke var så mange elever i. Men her er det i alle klassetrin, der er forsvundet elever," siger han.

Er positiv for fremtiden

Jan Nielsen fastholder også, at skolens økonomi så bekymrende ud.

"Et regnskab kan læses på mange måder. Man kan bogføre mange ting kreativt, så det kommer til at se meget pænere ud. I de budgetter, skolelederen selv kom med, var der budgetteret med et overskud på trods af, at der dengang var 210 elever, og til slut var vi altså nede på 194 elever, mener jeg. Så han budgetterede selv med et underskud for et højere elevtal. Og eleverne blev ved med at drysse ud. Så vi var nødt til at handle. Man kunne godt trække noget løn fra lærerne. Men det er som at tisse i bukserne, hvis ikke der skete ændringer. Så ville man stå med det samme problem næste år."

Men trods fyringen af Lars Willer er det langt fra sikkert, at Søborg Privatskole har set det sidste til ham. Står det til den nye bestyrelse, skal han genansættes.

"Vi har renset Lars Willer for alt. Vi ved godt, der er nogle forældre, der ikke bryder sig om ham. Men vi kan ikke opretholde en fyring af en mand, der intet har gjort forkert. Derfor har vi undskyldt for den dårlige opførsel og har selvfølgelig tilbudt ham at komme tilbage i sin gamle stilling," siger Erik Thürmer, der bestemt ikke er bekymret for skolens fremtid.

"Vi har fået nogle skide dygtige mennesker ind i bestyrelsen. Det har allerede givet en god effekt på skolen. Så jeg er meget positiv for fremtiden. Vi har haft et meget intenst forløb i den nye bestyrelse, og jo mere, jeg har lært den lille skole at kende, des mere lyst har jeg til at lave den til Danmarks bedste skole."

Publiceret 20 November 2019 14:00

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.