I sidste uges udgave af Ugeposten opfordrede borgeren Kristina Hobs de to stridende parter, Gribskov Naturbørnehave og Line Højdal, til at finde 'fred og oprejsning uden at belaste andre børn og voksne'. Foto: Lars Christiansen

I sidste uges udgave af Ugeposten opfordrede borgeren Kristina Hobs de to stridende parter, Gribskov Naturbørnehave og Line Højdal, til at finde 'fred og oprejsning uden at belaste andre børn og voksne'. Foto: Lars Christiansen

DEBAT: 'Ret dit ønske om ro og afslutning til ledelsen i børnehaven'

Af
Line Højdal,

Gribskovvej 96B,

3200 Helsinge

DEBAT Kære Kristina

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at det ikke er børnehaven, men institutionsbestyrelsen der er rejst et erstatningskrav overfor med henblik på at få dækket de udgifter, jeg har haft i forbindelse med sagen.

Efter kammeradvokatens vurdering af den ulovlige opsigelse har jeg modtaget en uforbeholden undskyldning fra kommunen, og børneudvalgsformanden har personligt beklaget det mine børn blev udsat for. Institutionsbestyrelsen, som er ansvarlige for dette vanvittige forløb, har haft mange muligheder for at stå frem og erkende deres fejl.

De kunne også have taget konsekvensen af den uprofessionelle måde, de har ageret på og trukket sig fra deres bestyrelsesposter. Men de har ikke på noget tidspunkt erkendt, at de har gjort noget galt eller taget ansvaret for det omsorgssvigt min datter blev udsat for.

Når Tue Villebro og resten af institutionsbestyrelsen har valgt at afvise mit erstatningskrav og fortsat ikke erkender, de fejl de har begået, så vælger de samtidig også, at det skal gå rettens vej. Hermed bidrager de til den fortsatte dårlige omtale i pressen, til vedvarende uro og splittelse i forældre- og personalegruppen og dermed også til de ting der følger heraf.

Når man bestrider et tillidshverv, i mit tilfælde som forældrerepræsentant, mener jeg desuden helt grundlæggende, at man har et ansvar for at gøre sit yderste for at varetage dette hverv bedst muligt. Dette omfatter f.eks. at sætte sig ind dagtilbudsloven, sikre forældrene den minimumskompetence de har ret til, og at tage bekymringer fra såvel forældre som ansatte alvorligt. Og dette kan vel kun bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for børnene?

Børnehaven er desværre gennemsyret af en syg kultur, hvor forældre vildledes, ikke bliver inddraget og hvor de forældrevalgte repræsentanter ikke får den indflydelse de bør have. En kultur hvor eksterne medlemmer bestrider poster for egen vindings skyld og glemmer børnehavens kerneopgave – nemlig at drive en god daginstitution.

Her er skabt en kultur, hvor man med magt tildeler sig selv mandat til at censurere bekymringer ud af referater, og til at beslutte hvad forældrebestyrelsen må og ikke må drøfte. Her har man stiltiende accepteret, at det er ok at lade en trussel være en del af en mødeindkaldelse, at det er de forældre, der bekymre sig, der er forkerte og højtråbende, og at løsningen er, at de, der ser problemer, finder sig et andet dagtilbud. Det er i mine øjne ikke en kultur der gavner børnehaven, de ansatte og børnene!

Måske burde forældrene ved den nyligt afholdte generalforsamling have sat en ny kurs - i stedet for at bakke op om den, der har ført institutionen ud i den alvorlige økonomiske krise den står i nu.

Så min opfordring til dig må være at rette dit ønske om ro og afslutning til ledelsen i Gribskov Naturbørnehave. Bed dem stå ved deres fejl og kræv, at de som den professionelle ledelse de hævder at være tager ansvar for at styre Gribskov Naturbørnehave i en ny retning

Publiceret 08 November 2019 12:30

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.