"Man kunne godt hejse et flag for, at det anlægsprogram, vi lægger frem, er historisk," siger borgmester Anders Gerner Frost. Foto: Lars Christiansen

Anders Gerner Frost: Børn slipper for sparekrav

Borgmesteren: Det er et ”historisk” budget, vi har vedtaget i Gribskov

Af
Claus Johansen

FREMTIDEN Børneområdet slipper stort set for besparelser i de kommende år. Dermed bliver det de ældre og de administrative medarbejdere i Gribskov Kommune, der kommer til at holde for, når kommunen skal spare i 2020 og 2021.

For et par måneder siden var det ellers forventningen, at også børneområdet ville blive ramt. Men undervejs i budgetlægningen har det vist sig, at sparekravet ikke er op imod 100 mio. kr. om året, men ”kun” omkring 55-75 mio. kr.

Det er derfor en tilfreds borgmester, vi møder efter byrådsmødet i sidste uge, hvor et samlet byråd stemte for budgettet for de kommende to år:

”Ældreområdet bliver ramt hårdt, det anerkender jeg. Det er en prioritering, som hele byrådet har lavet. Fordi vi ikke skal helt så højt op i besparelser, som vi havde frygtet, så har vi nærmest kunnet holde børneområdet ude. Det er en meget lille besparelse i forhold til det, vi tidligere meldte ud. Men hvis vi sparer for meget her, tror vi sådan set også, at det kan blive dyrere på den lange bane,” siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).

På niveau med andre

Der har været meget fokus på, at de ældre fremover kun vil kunne få ét bad om ugen. Borgmesteren anerkender, at det er en serviceforringelse for nogen, men understreger, at nogle borgere også fremover vil blive visiteret til flere bade om ugen. Men der er ikke nogen vej uden om at skrue ned for servicen, mener han:

”Når vi ser på vores demografi og hvor mange nye opgaver, vi får fra regionen, bliver vi nødt til at være ansvarlige og sige, at så skal vi justere på serviceniveauet. Når der bliver flere og flere ældre, kan vi ikke have et højere serviceniveau end mange andre kommuner. Det serviceniveau, vi har lagt nu på blandt andet rengøring og bad, ligger ikke under det niveau, langt de fleste andre kommuner har. Vi ligger nu på niveau med mange andre kommuner, så vi har faktisk ligget lidt over niveau,” siger Anders Gerner Frost.

”Jeg er selvfølgelig meget opmærksom på, at der hvor vi har lavet besparelser på servicen, der rammer det hårdt. Hos de ældre, der får mindre rengøring eller færre bade, er det en serviceforringelse. Men man må være ærlig og sige, at med den økonomi, kommunen har, så er det et vilkår.”

Også på det administrative område rammer sparekravet hårdt:

”Vi kommer til at drive administrationen for langt færre penge. Det startede jo allerede i sidste budget. Og det er jo store tal. Vi er oppe på over 30 millioner kroner, der bliver sparet på administration hvert år.”

Er der så en fyringsrunde på vej i kommunen?

”Der ligger ikke fyringsrunder. Men der er jo afskediget medarbejdere i indeværende år som følge af sidste års budget. Det er jo en stor butik med mange ansatte. Og når der er nogen, der holder op, ser vi jo kritisk på, om nogen andre kan løse det, er det en opgave, vi SKAL løse, eller kan vi udskyde den og så videre. Vi kommer også til at bruge mindre på eksterne konsulenter.”

"Historisk" anlægsbudget

Trods besparelserne er borgmesteren glad for det vedtagne budget, som han kalder ”historisk” på anlægssiden:

”Jeg anerkender, at de serviceforringelser, vi laver, kan mærkes. Men jeg vil sige, at i forhold til hele vores anlægsprogram er jeg rigtig glad. Vi har ikke hejst flaget så højt, for vi politikere jo alle sammen er opmærksomme på, at der, hvor det gør ondt på servicen, der gør det ondt. Men man kunne godt hejse et flag for, at det anlægsprogram, vi lægger frem, er historisk. Hvis det lykkes, og der ikke er noget udefrakommende, der ændrer sig markant (for eksempel en ekstra regning til udligningsordningen), så ser det ud, som om at nogle af de ting, vi har ønsket os i rigtig, rigtig mange år når rigtig langt i løbet af denne valgperiode: Få samlet de administrative kvadratmeter i Helsinge på et par matrikler – det bliver ikke noget superrådhus, skal jeg lige huske at sige. Vi får lavet en ny vej mellem Græsted og Gilleleje, vi har sat rigtig mange penge af til cykelstier, både i forhold til sikker skolevej og til turisme. Vi får lagt tryk på vores vækstdagsorden – vi får frigjort en masse kvadratmeter i Gilleleje til byudvikling. Så vi vil i løbet af få år med garanti få flere nye borgere og samtidig også få en bedre infrastruktur.”

”Gribskov kommer til at rykke sig markant, tror jeg. Man skal huske, at når vi får nogle flere borgere, så giver det også flere penge i kassen – så vi er flere til at betale for blandt andet nogle af de svageste, det specialiserede børneområde og så videre. Hvis vi ikke får nye borgere til kommunen, så er der færre til at betale for festen.”

Publiceret 07 November 2019 08:40