Generelt er risikoen for TBE-smitte lav i Tisvilde Hegn, men den kan være højere omkring naturlegepladsen.

Generelt er risikoen for TBE-smitte lav i Tisvilde Hegn, men den kan være højere omkring naturlegepladsen.

Skilte advarer mod flåter på legeplads

Græsset omkring naturlegeplads er slået for at mindske flåt-risiko

Af
Claus Johansen og Lars Christiansen (foto)

Skilte ved naturlegepladsen i Tisvilde Hegn advarer nu om risikoen for flåter. Selv om det er blevet koldere i vejret, er der stadig risiko for at blive bidt af flåter, som kan overføre TBE-virus.

Hjernebetændelsessygdommen TBE er fundet i flåter, som er indsamlet i Tisvilde Hegn. Indsamlingen blev foretaget, efter at der i løbet af sommeren blev påvist hjernebetændelse hos tre personer, som alle formodes smittet i eller omkring hegnet.

Virussen er påvist i flåter, som er samlet ind omkring naturlegepladsen i det nordøstlige hjørne af hegnet. Indsamlingen blev foretaget af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Statens Seruminstitut (SSI). Der er ikke indsamlet flåter fra andre områder af hegnet, og det vides derfor ikke, i hvilket omfang der er virus i flåterne andre steder.

”Vi har sat skilte op i samarbejde med Gribskov Kommune. Derudover har vi slået arealet omkring legepladsen og sørget for, at vegetationen nærmest er i græsplænehøjde,” siger specialkonsulent Anna Thormann, Naturstyrelsen Nordsjælland.

Skilte på naturlegepladsen advarer nu besøgende mod risikoen for flåtbid.

Skilte på naturlegepladsen advarer nu besøgende mod risikoen for flåtbid.

Bliv på stierne, sørg for tætsiddende tøj og tildæk arme og ben, lyder nogle af rådene på skiltene.

Måske risiko andre steder

”Påvisning af dette såkaldte 'mikrofokus' bekræfter, at der p.t. er en risiko for TBE-smitte efter flåtbid, hvis man færdes i Tisvilde Hegn, og altså særligt omkring naturlegepladsen. Der kan imidlertid godt være risiko for smitte i andre afgrænsede områder i Tisvilde Hegn. Personer som færdes i og omkring Tisvilde Hegn, især uden for stier i skov og krat, bør derfor være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Generelt er risikoen for TBE-smitte lav i Tisvilde Hegn, men kan være højere omkring naturlegepladsen:

”I det undersøgte område varierer andelen af flåter, som har TBE-virus i sig, en del, men den er højest tæt på naturlegepladsen. Risikoen for smitte med TBE i Tisvilde Hegn vurderes generelt at være lav, men den kan altså være højere omkring naturlegepladsen," siger overlæge Anders Fomsgaard fra SSI.

Man kan dog gøre en del for at forebygge smitte:

"Man kan minimere risikoen for flåtbid ved at bruge en trøje med lange ærmer og lange bukser samt bære støvler og/eller trække strømperne ud over bukserne. Desuden kan myggeafvisende midler have en vis effekt. Hvis man udelukkende færdes på stier i skoven, vurderer vi risikoen for smitte at være meget lav,” siger overlæge Anders Fomsgaard.

Tjek for flåtbid

SSI opfordrer til, at man undersøger sig selv og sit barn for flåtbid og fjerner eventuelle flåter straks med en pincet eller bare med neglene. Et efterladt flåthoved/munddele betyder ikke noget, men se efter, at der ikke senere opstår betændelse i et sår eller et ringformet udslæt, som kan være tegn på infektion med Borrelia-bakterien.

Risikoen for flåtbid og TBE-smitte findes året rundt, også om vinteren, og risikoen er mest bestemt af, hvornår og hvor længe man opholder sig i et risikoområde. Derfor synes risikoen ifølge SSI at være størst i godt tørt vejr i sommer- og sensommermånederne, hvor man færdes hyppigt og længe i nærheden af skovbunden, for eksempel ved leg i nedfaldne blade.

Overvej vaccination

Der findes en vaccine mod TBE, som kan overvejes til personer, som bor eller færdes ofte i Tisvilde Hegn. SSI foreslår vaccination mod TBE, hvis man jævnligt bevæger sig uden for stier i skov eller krat i kendte risikoområder, og især til personer, som plejer at få flåter på sig, når de færdes i naturen. Vaccinationen består af flere doser med behov for revaccination. Den skal betales af personen selv.

Omkring 25 procent af de TBE-smittede får en form for ”sommerinfluenza”, og hos omkring 25 procent af disse udvikler det sig til hjernebetændelse. TBE kan medføre årelange følgevirkninger som lammelse af arm, neuropsykiatriske forandringer eller indlæringsvanskeligheder. Der findes ingen behandling mod sygdommen, men der kan vaccineres imod den.

Gode råd

Dæk arme og ben

Træk strømper ud over bukserne

Brug støvler

Tjek dig selv og børn for flåtbid

Overvej vaccination

Publiceret 05 November 2019 09:09