Tidligere var det helt naturligt at købe sin egen bolig efter endt uddannelse. Men i fremtiden bliver det måske ikke en selvfølge. Foto: Torben Klint

Tidligere var det helt naturligt at købe sin egen bolig efter endt uddannelse. Men i fremtiden bliver det måske ikke en selvfølge. Foto: Torben Klint

Vidste du det? Ejere er rigere – lejere er friere

Ejerne i områder, hvor boligpriserne stiger, bliver rigere og rigere. Samtidig vokser antallet af lejere

Af
Simon Johansen

Videncentret Bolius

bolig Mange af os lever i en periode af vores liv som lejere. Begynder du på en uddannelse, er pengene få, og medmindre forældre eller andre kan bidrage økonomisk, er det sjældent muligt at få skrabet penge nok sammen til den udbetaling, som et køb af en ejerbolig vil kræve.

Men i landets fire største byer, det vil sige København, Aarhus, Odense og Aalborg, betaler man i gennemsnit mere for at bo til leje i en privat udlejningsbolig, end man gør, hvis man ejer en tilsvarende bolig. Det viser en analyse foretaget af pensionsselskabet Sampension. Og den høje husleje er ikke den eneste ulempe ved at bo til leje.

"I områder med stigende boligpriser vil ejerne øge deres formue i kraft af prisstigningerne, mens lejerne ikke får fordel af de stigende boligpriser. Tværtimod, da huslejerne har en tendens til at følge prisen på en ejerbolig," forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen, der er fagekspert i Videncentret Bolius.

Ulighed

Tal fra Danmarks Statistik viser også, at der er stor ulighed mellem ejerne og lejerne.

I 2017 havde en gennemsnitlig ejerhusstand ifølge Danmarks Statistik en formue på 3,5 millioner kr., mens en lejehusstand havde 1 million kr. Det vil sige et formuegab på 2,5 millioner kr. Tallene her er korrigeret for forskelle i husstandenes størrelse.

Der er flere forklaringer på den store ulighed, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

"Lejere er typisk yngre end ejere, hvilket pr. automatik sænker både husstandsindkomsten og formuen. Det giver sig selv, at hvis du ikke har en tilstrækkelig høj indkomst, så kan du heller ikke blive godkendt til et lån i banken. Alt andet lige vil lejere derfor altid have en tendens til både at have lavere indkomst og en mindre formue," siger fageksperten og uddyber, at selvom der også findes velhavende lejere, vil det generelle billede altid være, at ejere er rigere end lejere.

"Vi ser en global tendens til større økonomisk ulighed. Også i Danmark er forskellen mellem de enkelte indkomstgrupper øget. Hvis udviklingen fortsætter, vil vi se en større økonomisk polarisering i Danmark, hvor færre familier med beskeden indkomst sandsynligvis vil have råd til at købe bolig i de dyre storbyområder," siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Forskellen i formue mellem ejere og lejere skyldes også, at det gennemsnitlige antal personer i hver husstand er højere i ejerboliger end i lejeboliger, påpeger Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

"Det betyder, at der i gennemsnit er flere husstande med to indkomster hos ejere frem for lejere. Når det er sagt, så giver ejerboligen også en kapitalgevinst, der er med til at forklare formueforskellene, og som i de senere år har bidraget til en øget formuemæssig ulighed i Danmark," fortæller Curt Liliegreen.

Andelen af lejere vokser

Selvom det i mange tilfælde ikke er økonomisk fordelagtigt at være lejer, udgør de imidlertid en stadig større andel af befolkningen.

Siden 2010 er andelen af danskere, der bor i lejeboliger, steget fra 29,7 procent til 33,4 procent, hvilket svarer til en stigning på godt 288.000. I mange år har det ellers været ejerne, der voksede mest i antal.

Ifølge Jørgen Munksgaard Rasmussen er der dog intet belæg for at sige, at stigningen skyldes, at flere hellere vil være lejere end ejere på grund af en ændret livsstil.

Forklaringen finder han derimod i ændringer i befolkningssammensætningen. Antallet af studerende er steget med 50.105 personer siden 2010, og de vil typisk være lejere. Desuden er gruppen af indvandrere og flygtninge steget med næsten 251.000 siden 2010 ifølge Danmarks Statistik.

Publiceret 02 November 2019 07:00