Palles Venner handler om at følge mænd over de 50 år ind i relevante fællesskaber.

Palles Venner handler om at følge mænd over de 50 år ind i relevante fællesskaber. diego cervo - stock.adobe.com

Nu er det nok! Palle skal ikke være alene i verden

Af
Niels Idskov

NETVÆRK Mænd mellem 50 og 80 år udgør 22 procent af alle mænd i Gribskov Kommune, og heraf har otte procent erklæret sig ensomme og mange igen med svage sociale relationer. Det skal Palles Venner forsøge at råde bod på.

Palles Venner er navnet på et nyt initiativ, som har til formål dels at opstarte en frivilligt baseret følgeordning. Den hedder Følgevennerne, der skal samarbejde med lokale partnere, som er helt tæt på målgruppen. Det drejer sig blandt andet om Folkekirken, lokale grundejerforeninger samt Gribskov Kommunes opsøgende hjemmesygepleje, der skal opspore samt følge folk ind i relevante fællesskaber. Initiativet har særligt fokus på mænd i alderen 50+, fortæller Nana Bryder fra Frivilligcenter Græsted.

Det hedder i en pressemeddelelse herfra, at der er masser af gode, spændende og støttende aktiviteter i Gribskov Kommune som rækker ud til mennesker som måtte føle sig ufrivilligt socialt isolerede. Der er fællesspisninger, selvhjælpsgrupper hobbyprægede fællesskaber.

Men for de mennesker som virkelig sidder og føler sig uden for fællesskabet og alene i livet kan dørtærsklen ind til fællesskaberne synes så høj, at man aldrig kommer afsted. Fordi man skal gøre det alene. Fordi man endnu ikke kender de andre. Måske fordi man synes, at man blotter sig selv. Særligt for mænd kan denne situation udgøre en barriere.

"Kvinder er også velkomne, men projektet henvender sig i særlig grad til mænd, understreger Nan Bryder.

Palle alene i verden

Alle kender historien om Palle alene i verden, og det er herfra, at navnet Palles Venner er hentet. Palles Venner er en kontakt- og ledsagerordning som tager sit afsæt i Frivilligcenter & Selvhjælp Græsteds netværk af medlemsforeninger og -fællesskaber. Men ud over at hjælpe målgruppen ind i frivilligcentrets eksisterende fællesskaber som spisningsordningen Fælles Fredag, selvhjælpsgrupperne eller mandegruppen Kortspillerne vil der løbet at projektperioden – som strækker sig til sommeren 2021 – blive startet nye aktiviteter op i samarbejde med partnere i andre dele af vores store kommune.

Formålet med Palles Venner er nemlig ikke at booste en enkelt aktivitet, men at mobilisere målgruppens egne ressourcer ved at tilbyde en frivilligt baseret håndsrækning – en følgeven - så den enkelte får lyst til og mod på at deltage i en relevant social sammenhæng.

Bag initiativet står projektleder og fundraiser Nana Bryder, som i samarbejde med Frivilligcenter Græsted har søgt midler til at gennemføre projektet. Sammenlagt er der bevilget knap 1 million kr. dels fra Socialstyrelsen og dels fra Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af initiativet.

Vil du være Følgeven i Palles Venner? Frivilligcenter Græsted tager imod på tlf. 48 39 49 30 : Mail.: kontakt@frivilligcenter-graested.dk

Publiceret 21 October 2019 07:00