At lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen er det bedste middel mod dug eller kondens i vinduerne. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

At lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen er det bedste middel mod dug eller kondens i vinduerne. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Hvordan undgår du dug på indersiden af vinduerne?

Du kan godt undgå dug på vinduerne

Af
Rikke Berg

Videncentret Bolius

kondens Når der dannes kondens på indersiden af dine vinduer, kan det skyldes flere ting. Dine vinduer ikke er isoleret godt nok, eller du lufter ikke tilstrækkeligt ud.

Fugt i boligen stammer primært fra beboerne, fra vores ånde og sved, når vi laver mad, tager et bad, og vores planter, dyr m.v. Hvis du ikke kommer af med denne fugt, stiger den relative luftfugtighed i boligen, og det viser sig bl.a. gennem dug på indersiden af vinduerne.

På et tidspunkt kan den relative luftfugtighed i boligen blive så høj, at selv godt isolerede bygningsdele ikke kan holde temperaturen høj nok, i forhold til at undgå dugpunktet.

Dugpunktet er den temperatur, hvor den relative luftfugtighed har nået 100 %. Det er ved denne temperatur, at vandindholdet i luften fortættes til små vanddråber. Det er disse vanddråber, du ser som kondens på vinduerne.

Et eksempel er nyere termoruder, som ellers isolerer godt, men selv de kan ikke holde luften omkring dem varm nok til at undgå dugpunktet. Når fugttilføjelsen er stor - fx hvis du har mange gæster - vil de dugge til.

Løsning

Den bedste løsning mod dug er grundig udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen af 5-10 minutters varighed.

Placer radiatorer under kolde vinduer.

Når radiatoren sidder under et vindue, vil den varme luftstrøm fra radiatoren stige op og hæve rudens overfladetemperatur. På den måde kan du modvirke kondens.

Er dine vinduer gamle, kan du også overveje at udskifte dem med nye lavenergivinduer, der isolerer bedre.

Kolde rum trækker varm og fugtig luft ind, og når den varme luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luftfugtighed, og der kan dannes kondens.

Temperaturen i et rum bør ikke være under 17 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og kolde rum i boligen.

Andre løsninger

  • Brug emhætten, når du laver mad.
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
  • Tilstop ikke udluftningsventiler i vinduer og ydervægge.
  • Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen starter.

For at undgå skimmel i fugerne på dine vinduer, er det en god idé at tørre fugerne af dagligt. Fjern også dug og kondens fra ruder og vindueskarm med et stykke køkkenruller eller en klud.

Publiceret 20 October 2019 10:00