Insatser från hemtjänsten skulle kosta 990 792 kronor per år, en plats på ett särskilt boende 884 601 kronor.

Insatser från hemtjänsten skulle kosta 990 792 kronor per år, en plats på ett särskilt boende 884 601 kronor. Foto: Adobe Stock

DEBAT: Det er voldsomme besparelser, siger ældrerådet

Af
Karenmargrete Dencker, Kirsten Ambus, Nanna Westergård-Nielsen

medlemmer, Ældrerådet i Gribskov Kommune

Debat Det netop indgåede budgetforlig i Gribskov Kommune indeholder besparelser på 27,5 til 34,7 millioner kroner årligt på ældreområdet. Det er voldsomme besparelser, som ikke kan undgå at få konsekvenser for vores ældre borgeres sikkerhed og livskvalitet. Vi anbefaler i lighed med det seks nordsjællandske borgmestre har udtalt til Frederiksborg Amts Avis 5. oktober om et sammenhængende velfungerende sundhedsvæsen i Nordsjælland.

Besparelserne rammer både administration, bygningsmasse og ældreservice. For eksempel er en times rengøring og tøjvask hver 3. uge, hvad Byrådet er ved at vedtage. Dårlig hygiejne i hjemmet medfører hyppige infektioner hos i forvejen svækkede ældre borgere med indlæggelser til følge.

Samtidig foreslås lukning af Toftebos midlertidige- og akutpladser, hvilket vil betyde, at hjemmesygeplejen og hjemmeplejen i højere grad skal passe borgerne i eget hjem.

Der lægges samtidig op til, at hjemmeplejen skal kunne håndtere flere af de opgaver, som hjemmesygeplejen udfører i dag. Dette, finder vi, er bekymrende, dels fordi det tager tid og koster penge at opbygge kompetencer, dels fordi forslaget kommer samtidig med, at indlæggelsestiden nedsættes på hospitalerne fra 3,7 til 1,9 dage. Derfor kan vi tilslutte os de seks borgmestre i Nordsjællands bekymring over, at flere af regionens opgaver uden kompensation overflyttes til kommunerne, hvilket på sundhedsområdet betyder utrygge borgere, der flyttes frem og tilbage mellem eget hjem, hospitaler og plejecentre. Derfor anbefaler vi ligesom borgmestrene, at de nordsjællandske kommuner samarbejder om et sammenhængende sundhedsvæsen til glæde for det stigende antal ældre borgere.

Publiceret 19 October 2019 10:00