Det her må ikke ske igen, siger børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft om sagen, hvor privat børnehave smed to børn ud uden varsel.

Det her må ikke ske igen, siger børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft om sagen, hvor privat børnehave smed to børn ud uden varsel.

Børnehave brød lov: 'Jeg er helt oprigtig ked af det på børnenes vegne', siger udvalgsformand

Gribskov Kommune kunne have grebet ind, da Gribskov Naturbørnehave smed søskendepar ud. 'Jeg er helt oprigtig ked af det på børnenes vegne,' siger børneudvalgsformand

Af
Jeppe Helkov

Det er en privatinstitution, og derfor kan vi ikke gøre noget. Sådan lød det fra daværende centerchef i Gribskov Kommune, Anne Steffensen, da Gribskov Naturbørnehave i maj smed et søskendepar ud uden varsel på grund af en konflikt mellem institutionen og børnenes mor.

Men den vurdering er Kammeradvokaten ikke enig i. Børnenes mor, Line Højdal, har siden udsmidningen forsøgt at få kommunen til at gå ind i sagen. Det fik Gribskov Kommune til at bede Kammeradvokaten om at komme med en vurdering af 'om kommunen har kompetence til at behandle en klage over opsigelse af børn i en privat daginstitution'. Og her er svaret et klokkeklart ja.

"Det er min vurdering, at Gribskov Kommune har tilsynspligt over for Gribskov Naturbørnehave, og at denne tilsynspligt også omfatter institutionens afgørelser om opsigelse af institutionspladser," skriver Kammeradvokaten i sin vurdering. Her understreger han også, at 'kommunalbestyrelsen hermed altid har ansvaret for løsningen af opgaverne, uanset hvem der konkret udfører opgaverne'.

'Vores jurister siger, at vi har fulgt reglerne til punkt og prikke. Det er det, vi agerer ud fra,' siger formanden for institutionsbestyrelsen i Gribskov Naturbørnehave, Tue Villebro.

'Vores jurister siger, at vi har fulgt reglerne til punkt og prikke. Det er det, vi agerer ud fra,' siger formanden for institutionsbestyrelsen i Gribskov Naturbørnehave, Tue Villebro.

"Når man møder modgang, har man altid en lille tvivl, om man nu også juridisk kan få medhold. Der er det en lettelse, at Kammeradvokaten hiver mange af de paragraffer frem, som præcis er dem, jeg har sendt til kommunen. Men det burde slet ikke være kommet så langt i første omgang," siger Line Højdal.

Men trods Kammeradvokatens vurdering af, at Gribskov Kommune altså har tilsynspligt over for udsmidning af de to børn - og en vurdering af at udsmidning var ulovlig, skrev Anne Steffensen i en mail til Line Højdal, at kommunen ikke havde tænkt sig at gøre yderligere.

"Gribskov Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen, men tager til efterretning, at tilsynspligten også omfatter private institutioners afgørelser om opsigelse af institutionspladser," skriver Anne Steffensen, der siden er stoppet i Gribskov Kommune.

Velfærdsdirektør Mikkel Damgaards har dog alligevel bedt Gribskov Naturbørnehave om at svare på en række spørgsmål.

"Jeg har kontaktet institutionen og bedt dem om at forholde sig til Kammeradvokatens vurdering. Det svar afventer vi i øjeblikket, og før jeg har det svar, kan jeg ikke sige mere," siger han.

Er ikke i orden

Formanden for børneudvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V), understreger også, at det er en sag, man fra politisk hold ser meget alvorligt på.

"Det er en sag, vi politisk tager meget alvorligt. Det er ikke i orden, når børn fra den ene dag til den anden bliver smidt ud. Nu har vi også kammeradvokatens vurdering af, at det ikke var lovligt. Det må man bøje sig for. Og personligt synes jeg heller ikke, det, der er sket, er acceptabelt," siger hun.

Efter Gribskov Naturbørnehaves udsmidning af søskendeparret lavede Gribskov Kommune et tilsyn i institutionen.

Her bad man blandt andet ledelsen om at lave nogle mere præcise vedtægter. Det arbejde har siden stået på - men før de nye vedtægter bliver endelig vedtaget, skal de godkendes politisk af byrådet. Og her vil man være ekstra opmærksom, fortæller Natasha Stenbo Enetoft.

"Vedtægterne skal op til politisk godkendelse, og der vil vi være ekstra opmærksomme. Især med Kammeradvokatens vurdering i baghovedet. Der må vi bare erkende, at vi nok ikke var skarpe nok, da vi godkendte de nuværende vedtægter," siger hun og fortæller, at de samtidig 'tager det til efterretning, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for alle opgaver, lige meget hvem der løser dem.'

Som kommune har tilsynspligt med Gribskov Naturbørnehave. Hvordan har du det med, at I trods det ikke har grebet mere ind overfor, hvad der er foregået i den her sag?

"Det er jeg virkelig ked af. Jeg er helt oprigtig ked af det på børnenes vegne, og jeg er ked af det på Line Højdals vegne. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har været skarpe nok på vores tilsynspligt fra begyndelsen. Vi må tage Kammeradvokatens vurdering til efterretning. Det her må ikke ske igen," siger Natasha Stenbo Enetoft.

Publiceret 15 October 2019 10:18