Det var ulovligt, da Gribskov Naturbørnehave valgte at smide Line Højdals to børn ud uden varsel. Det mener Kammeradvokaten. Foto: Lars Christiansen

Det var ulovligt, da Gribskov Naturbørnehave valgte at smide Line Højdals to børn ud uden varsel. Det mener Kammeradvokaten. Foto: Lars Christiansen

Kammeradvokaten slår fast: Børnehave brød loven

Man må ikke smide børn ud af deres daginstitution fra den ene dag til den anden. Sådan lyder det fra Kammeradvokaten efter to piger på henholdsvis fem år og på 10 måneder blev smidt ud af privat institution uden varsel

Af
Jeppe Helkov

Det var ulovligt, da den private daginstitution Gribskov Naturbørnehave fra den ene dag til den anden smed to søskende ud. Så klar er vurdering fra Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten er af Gribskov Kommune blevet bedt om 'en uvildig, juridisk vurdering' konflikten mellem forælder Line Højdals og Gribskov Naturbørnehave. En konflikt, der kulminerede den 16. maj, da Line Højdals to børn – Sif på fem år og Freja på 10 måneder – blev smidt ud af deres børnehave og vuggestue. Men her overtrådte Gribskov Naturbørnehave altså ifølge Kammeradvokaten loven.

"Det er på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale min vurdering, at Gribskov Naturbørnehaves afgørelse af 16. maj 2019 om opsigelse af to søskendes institutionspladser ikke var lovlig. Jeg lægger især vægt på, at en daginstitution kun i ganske særlige tilfælde kan opsige børn fra en plads... at opsigelsen ikke indeholdte et varsel, men blev effektueret med øjeblikkelig virkning; og at opsigelsen i det hele taget fremstår mere indgribende, end formålet tilsiger," skriver statens advokat, Kammeradvokaten.

Konflikten mellem Line Højdal og Gribskov Naturbørnehave går næsten et år tilbage. Line Højdal har selv forklaret, at hun via sin position i forældrebestyrelsen i længere tid havde forsøgt at få en diskussion omkring normeringer og institutionens økonomi på dagsordenen. Men det mener hun, der var stor modvilje mod hos institutionsbestyrelsen.

Omvendt mener formanden for institutionsbestyrelsen i Gribskov Naturbørnehave, Tue Villebro, at Line Højdal med sin adfærd skabte et så dårligt arbejdsmiljø, at ansatte blev sygemeldt. Udgangen på det hele blev, at Line Højdals børn blev opsagt i situationen med henvisning til, hvad institutionens ledelse mente var 'manglende samarbejdsvilje fra Lines side'.

Men med Kammeradvokatens vurdering mener Line Højdal nu, at det nu endelig er blevet bekræftet, at Gribskov Naturbørnehaves fremgangsmåde var ulovlig.

"Der er noget personlig oprejsning i det for mig, fordi det her er en uvildigs vurdering. For det er det, institutionen har brugt mod os tidligere. Det var også bare Julies far (en af de andre børns forældre, red.), der var advokat. Han kunne godt mene, det var ulovligt, men der var nok en anden advokat, der mente noget andet. Nu har vi endelig en uvildig parts ord. Så for mig er det en oprejsning at få medhold hele vejen rundt."

I sin vurdering har Kammeradvokaten taget udgangspunkt i flere dokumenter fra hele forløbet, blandt andet en længere mailkorrespondance mellem Line Højdal og Gribskov Naturbørnehave.

Tue Villebro mener ikke, at Kammeradvokaten har set på det fulde billede.

"Vi har noteret os, at Kammeradvokaten er kommet med sin vurdering, men vi forholder os til den rådgivning, vi har fået. Og vores jurister siger, at vi har fulgt reglerne til punkt og prikke. Det er det, vi agerer ud fra," siger han og fortsætter:

"Kammeradvokaten har taget dokumenter med fra kommunen – nogle af dem er kommet fra os på tidligere tidspunkter, men de har langt fra alt. Og den her sag er mere kompleks end som så. Kammeradvokaten har ikke taget os med i sagen på noget tidspunkt. Det kan man godt undre sig over, når man er part."

I sin vurdering konkluderer Kammeradvokaten dog, at samarbejdsproblemerne efter deres opfattelse ikke var nok til at begrunde en opsigelse.

"De samarbejdsproblemer, der opstod mellem Line Højdal og Gribskov Naturbørnehave, er efter min opfattelse ikke omfattet af de ovennævnte – lovlige – opsigelsesgrunde," skriver Kammeradvokaten, der samtidig vurderer, at 'opsigelsen således ikke er truffet af hensyn til børnenes bedste'.

Kammeradvokaten vurderer samtidig også, at det alene er ulovligt, at Line Højdals børn blev smidt ud uden varsel.

"'Det er min vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at opsigelsen blev effektueret med øjeblikkelig virkning, og at opsigelsen allerede af denne grund er ulovlig," skriver de og fastslår, at en 'advarsel kunne være tilstrækkelig til at sikre det nødvendige fremadrettede samarbejde'.

Tue Villebro stoler dog stadig mere på Gribskov Naturbørnehaves juristers vurderinger end på Kammeradvokatens.

"Selvfølgelig skal der være respekt omkring institutionerne. Men udover at have vundet licitationen på at være statens advokat er Kammeradvokaten ’bare’ et almindeligt advokatfirma. Vores jurister sidder og arbejder med det her til dagligt, og det er ikke første gang, man oplever, at én jurist ser tingene på en måde – og en anden jurist på en anden. Vores jurister har også været meget dybere involveret i sagen og alle akter."

"Derfor synes jeg også, at kæden hopper lidt af for Kammeradvokaten. Der var et højspændt arbejdsmiljø, både for pædagoger men også for andre forældre. Det var ikke de to børn, der var årsag til noget af det, men i og med de hænger sammen med deres mor, der har været en udløsende faktor i forhold til forværringen af arbejdsmiljøet, måtte vi gøre noget," siger han.

Line Højlund er ikke enig i den udlægning.

"Det er en uvildig part, der kommer med den her vurdering. Det synes jeg fortæller hele historien. Indtil nu har det været påstand mod påstand, men nu har vi fået et klokkeklart svar fra en af de mest respekterede advokathuse herhjemme. De finder frem til, at det ikke alene er ulovligt at smide vores børn ud uden varsel. Gribskov Naturbørnehave havde helt grundlæggende heller ikke hjemmel til at smide dem ud i første omgang," siger hun og fortæller, at hendes datter Sif stadig er mærket af hele forløbet.

"Hver gang Sif bliver mindet om, hvad der er sket, kommer det op til overfladen. Det er det, der fylder noget hos os nu. Vi er faktisk superglade for at have skiftet børnehave. På den måde er vi videre. Men det gør ondt, at min pige stadig er mærket af det."

"Vi var til en barnedåb, der foregik i den kirke, hvor børnehaven plejer at lave krybbespil. Det er noget helt specielt for førskolebørnene, at de får lov til at være englekor. Det havde Sif set enormt meget frem til. Der gik det op for hende, at hun nu aldrig får lov til at være engel. Det resulterede i nogle aftener i træk, hvor hun græd og sagde, at hun savner de voksne i børnehaven."

"På den måde har vi enormt svært ved at finde ud af, hvordan vi får afsluttet det hele ordentligt. For Sif har ikke fået den der rigtige afsked, hvor hun går og tænker over, at hun snart skal stoppe. Alle de andre, der har valgt at flytte deres børn i forbindelse med den her sag, trives fuldt ud de nye steder og er videre. Dér kan man virkelig se kontrasten i det der med, at barnet selv har været med og har kendt til processen, før de stoppede."

Line Højdal håber samtidig, at Kammeradvokatens vurdering kan være med til at give en kulturændring i ledelsen i Gribskov Naturbørnehave. Hun har blandt andet vist Ugeposten en mail, hvor Tue Villebro skriver til Gribskov Kommune, at institutionen overvejer at 'opsige alle', der havde skrevet under på et brev, der ligesom Line Højdal mente, at der var brug for en ekstraordinær generalforsamling, da problemerne var på sit højeste. Det var i alt 11 forældre. Den adfærd mener Line Højdal er et billede på en forkert kultur.

"Man tør slet ikke snakke om det her. Der sidder bare nogen på toppen og styre det hele. Men der er snart generalforsamling deroppe, og der håber jeg, institutionen kan få en ny begyndelse. Det håber jeg virkelig. De har nogle fantastiske ansatte og skønne rammer. Men jeg mener, der er brug for en frisk start," siger hun.

Tue Villebro kan dog ikke se noget forkert i, at man overvejede at smide endnu flere børn ud af institutionen, alene af den grund at de bakkede Line Højdal op.

"Vi taler om en tilspidset situation. Selvfølgelig holder vi os til de vedtægter, vi har. Det var en situation, hvor mange bar brænde til et bål, der var svært at slukke. Der er sket det lykkelige for institutionen, at dem, der ikke brød som om forholdene, har meldt deres børn ud. Så nu er roen genoprettet," siger han.

Men er det okay at true forældre med at smide deres børn ud, alene fordi de bakker op om en forælder?

"Vi har ikke truet dem med at gøre det."

Men du skriver i mailen, I overvejer at gøre det.

"Selvfølgelig har vi diskuteret, hvad vi skulle gøre med dem, der bar brænde til bålet. Det synes jeg er meget reelt," siger han.

Men mens uenigheden altså fortsætter, håber Line Højdal, at Kammeradvokatens vurdering nu vil få byrådspolitikerne op ad stolene.

"Kommunen er forpligtet til at følge op på det her, nu hvor det er blevet påpeget, at der er sket en lovovertrædelse. De har tilsynspligt. Så jeg bider mig fast. Kommunen slipper ikke så let i den her sag."

Publiceret 11 October 2019 17:20