Budget på plads i Gribskov Kommune. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Budget på plads i Gribskov Kommune. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Gribskov har landet budgettet: Børn og ældre må holde for

Færre bade til ældre, øget brugerbetaling på mad og færre penge til det specialiserede børneområde er nogle af punkterne i ny budgetaftale. På anlægssiden er der fundet penge til en ny vej mellem Græsted og Gilleleje

Af
Jens Berg Thomsen

budget Færre bade til de ældre, færre gange tøjvask, Toftebo lukker, fast lukkeuge om sommeren i dagtilbud, og så skal der spares på ledelseslaget på velfærdsområdet. Det er nogle af de pinde, som et samlet byråd i Gribskov Kommune natten til lørdag er blevet enige om i det budgetforlig for 2020.

Det har stået klart i et stykke tid, at Gribskov var voldsomt presset på serviceudgifterne. De første udmeldinger gik på, at der skulle findes 100 millioner kroner, og pengene er fundet især på justeringer inden for ældreområdet og det specialiserede børneområde, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

SE TALLENE HER

"Servicerammen er udfordret. Vi bruger flere penge, end vi må på velfærdsområdet, og det kræver svære prioriteringer. Her har vi bl.a. kigget på vores opbygning og skåret ind til benet, der, hvor vi kan. Vi arbejder på at sikre en positiv udvikling i vores likviditet, uden at vores serviceniveau bliver lavere end i sammenlignelige kommuner. Det er lykkedes med denne aftale. Opgaven er at få skabt den nødvendige balance. Lige nu er der en uligevægt. Vi skal skabe en balance ved at sikre, at der er en robusthed i kommunens økonomi, som gør det muligt for os fortsat at investere," siger borgmester Anders Gerner Frost (NG) i pressemeddelelsen.

Færre bade - og Toftebo lukker

De ældre, der førhen fik tre ugentlige bade, må fremover nøjes med ét. Det giver en besparelse på 4,2 millioner kroner. I forliget er politikerne også blevet enige om at lukke det midlertidige opholdshjem Toftebo i Esbønerup.

Det giver ifølge aftalen sammen med en optimering af akutpladser og midlertidige pladser en besparelse på godt 7,9 millioner kroner i år 2020 og på 17,5 millioner kroner i årene efter.

SE TALLENE HER

De ældre, der får leveret mad i eget hjem, skal fremover samlet betale knap 600.000 kroner mere i øget brugerbetaling, står der i aftalen.

Ingen minimumsnormeringer

Byrådet har valget at skrotte planer om minimumsnormeringer i aftalen. Det giver godt 3,5 millioner kroners luft fra 2021 og godt syv millioner kroner i årene efter, viser oversigten.

Politikerne er også enige om en fast lukkeuge om sommeren, ligesom der er lukket ved jul og nytår, og det giver en årlig besparelse på godt 1,1 millioner kroner.

Ledelseslaget på velfærdsområdet står også til en årlig besparelse på to millioner kroner, og politikerne er også enige om en optimering på driften af hjemmepleje og hjemmesygepleje på 8,5 millioner kroner årligt.

"Jeg er meget tilfreds. Vi står nu med en aftale, som er svaret på, hvordan vi handler ansvarligt og løser opgaven, når kommunens økonomi skal rettes op. Det er det bedst tænkelige udfald, at vi kan stå sammen på tværs af partierne. Det her handler om at løse udfordringerne ansvarligt og sørge for, at vi understøtter en fortsat vækst i Gribskov. Det er afgørende for mig, at vi politikere kan stå sammen om løsningerne på tværs af partiskel, og det gør vi nu under overskriften ” Ét samlet Gribskov"," siger borgmester Anders Gerner Frost i pressemeddelelsen.

Penge til anlæg

Mens der skal spares på servicen, er der penge til anlæg i budgetaftalen. Det er blandt andet i form af ny vej mellem Græsted og Gilleleje, forskønnelse af parkeringspladser i Helsinge og en optimering af Tingbakkeskolen og en trafikløsning til motorvejsforlængelsen. I et interview med Ugeposten for nylig sagde borgmester Anders Gerner Frost, at der var "en god del penge" til anlæg i Gribskov.

SE TALLENE HER

Publiceret 05 October 2019 11:58