Politikere sender spareforslag for 15 mio. kr. på børneområdet videre i høring. Modelfoto

Politikere sender spareforslag for 15 mio. kr. på børneområdet videre i høring. Modelfoto Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

Hårde børnebesparelser: 'Det er tortur', siger udvalgsformand

Børnene kan blive hårdt ramt i den kommende sparerunde. Der er blandt andet lagt op til en lavere normering i dagsinstitutionerne

Af
Jeppe Helkov

Færre undervisningstimer. Færre pædagog/pædagogmedhjælpertimer per barn i daginstitutionerne. Børn, der begynder tidligere i børnehave. Og en samarbejdstid mellem skoler og FO, der bliver reduceret. Det er nogle af de besparelser, der kan ramme børneområdet i Gribskov Kommune.

Det fremgår af sparekataloget fra udvalget for børn, idræt og familie. Alene på børneområdet er der i alt besparelsesforslag for næsten 15 mio. kr. i 2020, mens beløbet i 2021 er på over 22 mio. kr.

Men noget utraditionelt har børneudvalget ikke valgt at prioritere i spareforslagene. I stedet bliver alle forslag sendt videre i høring og til økonomiudvalget, før de endelige besparelser bliver vedtaget.

Den fremgangsmåde mener udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) sikrer en åbenhed i processen.

"At sidde og prioritere spareforslag, inden man har fået høringssvar, er ikke en så åben proces, som jeg gerne vil stå i spidsen for. Derfor gør vi det på den her måde," siger hun og erkender, at der er nogle hårde spareforslag imellem.

"Det her er tortur. 100 mio. kr. er absurd mange penge. Heldigvis skal de ikke tages alene på børneområdet, men det kommer til at gøre ondt," fortsætter Natasha Stenbo Enetoft.

I sparekataloget fremgår det blandt andet, at man vil spare penge på, at børn i Gribskov i fremtiden kan begynde i børnehave, når de er to år og 10 måneder - i stedet for som i dag, hvor man begynder når man er tre år. Den ændring vil give en besparelse på 922.000 kr. fra 2020.

Et andet forslag går på at 'reducere rammen til samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger'. Det er den ramme, der i dag betyder, at der kan være én pædagog og én lærer i den almene undervisning. Her vil der fra 2020 ligge en besparelse på 2020, mens beløbet i 2021 vil være 2,3 mio. kr.

Daginstitutionerne kan også blive ramt. Der er blandt andet et spareforslag om at spare næsten 1 mio. kr. på vikartildelingen fra 2020.

Man overvejer også at reducere antallet af 'pædagog/medhjælpertimer per barn i dagtilbud'. Her er der lagt op til besparelser for næsten 2 mio. kr. Derudover er der også et forslag om at lukke alle kommunens daginstitutioner i to uger fra sommeren 2020. Her bliver uge 29 og 30 konkret foreslået.

Et andet element, hvor politikerne overvejer at spare penge er på fritidstilbuddene. I dag kan alle 6. klasseselever gå i et tilbud under Ungdomsskolen. Men det kan være slut. Et af forslagene går på, at 6. klassseseleverne i fremtiden i stedet skal fortsætte i FO'en.

I sparekataloget bliver der også lagt op til at se på de nuværende skoledistrikter. Det sker, fordi 'antallet af 6-15-årige børn i kommunen og elevtallet på skolerne er faldende, og at befolkningsprognosen viser, at denne udvikling forsætter'.

Administrationen skal blandt andet nu vurdere, 'hvilke konsekvenser det har for Ramløse skole, såfremt den fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen fremfor Nordstjerneskolen', ligesom børn fra Skærød i fremtiden i udgangspunktet kan komme til at skulle gå på Ramløse Skole.

Administrationen lægger også op til at reducere antallet af selvstændige skoler. Ved at gøre det 'vil man kunne spare differencen mellem en lederløn og en underviserløn (245.000 kr. pr. år) samt skolebestyrelseshonoraret (32.000 kr. pr. år)'.

I sparekataloget er der også lagt op til, at man kan 'reducere antallet undervisningstimer per elev på skoler'. Konkret overvejer man at sænke antallet med 2 pct. Det vil give en besparelse på næsten to mio. kr.

På skoleområdet er der også et forslag om at reducere vikardækningen med 25 pct. Det vil blandt andet betyder, at skolerne skal benytte sig af 'fleksibel tilrettelæggelse af undervisning, samlæsning med andre klasser, og når andet ikke er muligt aflysning af undervisning i de ældste klasser'.

Samtidig sender børneudvalget nu et forslag i høring. Det handler om 'analyse af kapaciteten på skoler'. Her skal der 'udarbejdes en grundig analyse af kapacitet på skoleområdet med henblik på at tilpasse kapaciteten til det forventede elevtal.

Men ifølge Natasha Stenbo Enetoft ligger skolelukninger ikke lige for.

Skolerne koster

"Hvis man tager en skole som Ramløse og siger, at der skal være 20 elever, før det udløser en lærer - eller 25. Så koster det noget for kommunen at have sådan en skole, fordi der ikke er så mange elever per årgang. Men for mig er det grundliggende et spørgsmål, om vi vil lokalsamfundene. Og vi har fjernet diskussionen om skolelukninger fra sparekataloget, og det viser for mig, at vi gerne vil de mindre byer. Men vi er nødt til at bede om nogle gode høringssvar, så vi kan finde ud af, hvordan vi så løser udfordringerne på det her område. Derfor har vi en plan om at lave et høringsmøde for forældre og interessenter, der kan komme med bud på, hvad de ser af muligheder," siger hun.

Publiceret 17 September 2019 10:00