cigarettes and ashes in detail - stop smoking

cigarettes and ashes in detail - stop smoking Franziska Krause - stock.adobe.com

DEBAT: Tillykke Gribskov – kommunen er nu partner i Røgfri Fremtid

Af
Jane Strange Nielsen, formand for

Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Gribskov

debat Den nye lokalforeningsbestyrelse i Kræftens Bekæmpelse har med stor glæde modtaget nyheden om, at Gribskov Kommune nu er blevet partner i Røgfri Fremtid.

Det har længe været et ønske i Kræftens Bekæmpelse i Gribskov, at der skulle sættes fokus på, hvordan vi forebygger, at børn og unge begynder at ryge. Derfor er vi begejstrede over, at kommunen nu har underskrevet partnerskabsaftale med Røgfri Fremtid og dermed forpligter sig på at støtte op om visionen om, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at andelen af den voksne befolkning er nede på 5 procent.

Kommunen vil intensivere indsatsen for at mindske antallet af unge, der ryger, ved at styrke den forebyggende indsats på kommunens folkeskoler. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at undervise eleverne, men den bedste effekt opnås ved at indføre regler for rygning. Derfor er vi glade for, at skolelederne i Gribskov ser positivt på at gøre skoletiden helt røgfri – og vi vil opfordre kommunen til hurtigst muligt at indføre Røgfri Skoletid – både på kommunens folkeskoler og på ungdomsuddannelserne.

Hver dag begynder 40 børn at ryge. Det vil få store konsekvenser for dem – og for samfundet som helhed, da rygning hvert år er skyld i 13.600 dødsfald i Danmark. Rygning er, sammenlignet med andre dødsårsager, langt den største risiko. Børn og unge bør have lov til at vokse op uden røg og dermed have bedre muligheder for at skabe et sundt og bedre liv.

Publiceret 14 September 2019 07:00