Visit Nordsjælland arbejder blandt andet på at styrke turismen i Nordsjælland. Men nu kan Gribskov Kommune være på vej til at melde sig ud af foreningen.

Visit Nordsjælland arbejder blandt andet på at styrke turismen i Nordsjælland. Men nu kan Gribskov Kommune være på vej til at melde sig ud af foreningen.

De første spareforslag er her: Gribskov kan forlade Visit Nordsjælland

"Det her er en meget alvorlig økonomisk situation," siger udvalgsformand

Af
Claus Johansen og Jeppe Helkov

Gribskov kan forlade Visit Nordsjælland. Det er et af spareforslagene fra politikerne i udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi i Gribskov Kommune. Spareforslagene er en del af processen, hvor der skal findes driftbesparelser for op mod 100 mio. kr. i det samlede kommunale budget.

Alle spareforslag bliver nu sendt videre til økonomiudvalget, ligesom der kommer en høringsproces, hvor berørte parter kan blive hørt.

"Det her er en meget alvorlig økonomisk situation. Alle skal pege på områder, hvor der kan spares og laves justeringer," siger formanden for udvalget, Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov).

En udmeldelse af Visit Nordsjælland vil medføre en besparelse på godt to mio. kr. om året, men det vil også gøre det svært at 'fastholde den nuværende vækstudvikling for bl.a. Gribskov kommunes fortsatte turismeudvikling', skriver administrationen i Gribskov Kommune i en kommentar til spareforslaget.

"Lige præcis med Visit Nordsjælland skal vi tænke os grundigt om. Det kan blive en meget dyr gevinst," siger udvalgsformanden.

Embedsmændene er derfor blevet bedt om at belyse de nærmere konsekvenser af en udtræden af Visit Nordsjælland, før der træffes en beslutning.

Kulturudvalget peger i alt på mulige besparelser på godt fem mio. kr.

"Mit hjerte banker for kulturen, og set i lyset af det store beløb, vi skal spare, er kulturen kun en lille del. Der er meget stor signalværdi i at bespare på kulturen i forhold til besparelsen - altså negativ signalværdi. Vi skal også tænke på, at vi skal være en attraktiv kommune. Men omvendt er det en alvorlig situation, vi står i, og derfor skal vi naturligvis også bidrage og vende hver en sten," siger Morten Ulrik Jørgensen.

"Det her er et servicetjek, og nu skal vi have diskussionen og involveringen med borgerne. Men vi er nødt til at fortælle, at det her er altså meget alvorligt. Det kommer til at gøre ondt på nogle områder," siger udvalgsformanden.

I spareforslagene fra udvalget kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi er der derudover også lagt op til, at tilskuddene til kulturnætterne i Helsinge og Gilleleje forsvinder. Det vil give en besparelse på 100.000 kr. om året, ligesom der bliver åbnet for, at Munkeruphus kan miste tilskuddet til sommerskolen for elever og børn.

Sparekataloget lægger også op til, at der fremover ikke er kommunale arrangementer i Kultursalen i Helsinge. Som det er nu, arrangerer Kultursalen hvert år cirka 15 koncerter i samarbejde med "arrangementsgruppen". Konsekvensen vil være færre kulturelle oplevelser for borgerne. Besparelsen vil være 188.000 kroner om året.

Udvalgsmedlemmerne har dog også fjernet en række af spareforslagene fra administrationen. Blandt andet blev det foreslået at spare det årlige tilskud på 210.000 kr. til julebelysningen i Gilleleje, Helsinge, Græsted og Tisvilde. Men det forslag er altså udgået.

"Jeg vil nødig have en overskrift om, at vi bevarer julebelysningen, mens vi omvendt sparer på tunge områder. Det her handler om, at vi godt vil have liv i byerne hele året rundt, og at vi også gerne vil samarbejde med erhvervsforeningerne," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Et forslag om lukning af billedskolen er også udgået.

Et andet af spareforslagene gik på, at der kun skulle være et betjent bibliotek her i kommunen, biblioteket i Gilleleje. Forslaget ville medføre, at biblioteket i Helsinge ville blive selvbetjent, og at kun biblioteket i Kulturhavnen i Gilleleje ville overleve. I Kulturhavnen er kommunen bundet af en uopsigelig lejekontrakt, som løber til 1. december 2036. Men forslaget om at gøre Helsingebiblioteket selvbetjent valgte udvalgsmedlemmerne at fjerne.

Du kan se det fulde sparekatalog her

Publiceret 11 September 2019 13:23