Modelfoto

Modelfoto Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

Besparelser for 15 mio. kr.: Her kan børnene blive ramt

Af
Jeppe Helkov

Færre undervisningstimer. Færre pædagog/pædagogmedhjælpertimer per barn i daginstitutionerne. Børn, der begynder tidligere i børnehaverne. Og en samarbejdstid mellem skoler og FO, der bliver reduceret. Det er nogle af de besparelser, der kan ramme børneområdet i Gribskov Kommune.

Det fremgår af sparekataloget fra udvalget for børn, idræt og familie. Udvalget har sendt en række spareforslag videre til økonomiudvalget, ligesom alle områder skal i høring, før de endelige besparelser bliver vedtaget.

I alt er der besparelsesforslag på børneområdet på næsten 15 mio. kr. i 2020, mens beløbet i 2021 er lige over 22 mio. kr.

I sparekataloget fremgår det blandt andet, at børn i fremtiden kan begynde i børnehave, når de er to år og 10 måneder - i stedet for som i dag, hvor man begynder når man er tre år. Den ændring vil give en besparelse på 922.000 kr. fra 2020.

Et andet forslag går på at 'reducere rammen til samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger'. Det er den ramme, der i dag betyder, at der kan være én pædagog og én lærer i den almene undervisning. Her vil der fra 2020 ligge en besparelse på 2020, mens beløbet i 2021 vil være 2,3 mio. kr.

Daginstitutionerne kan også bliver ramt. Der er blandt andet et spareforslag om at spare næsten 1 mio. kr. på vikartildelingen fra 2020.

Man overvejer også at reducere antallet af 'pædagog/medhjælpertimer per barn i dagtilbud'. Her er der lagt op til besparelser for næsten 2 mio. kr.

I sparekataloget bliver der også lagt op til at se på de nuværende skoledistrikter. Det sker, fordi 'antallet af 6-15-årige børn i kommunen og elevtallet på skolerne er faldende, og befolkningsprognosen viser at denne udvikling forsætter'.

Administrationen skal blandt andet nu vurdere, 'hvilke konsekvenser det har for Ramløse skole, såfremt den fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen fremfor Nordstjerneskolen'

Administrationen skriver videre, at man ved at 'reducere antallet af selvstændige skoler (men bevare matriklerne), vil man kunne spare differencen mellem en lederløn og en underviserløn (245.000 kr. pr. år) samt skolebestyrelseshonoraret (32.000 kr. pr. år). Dette vil give en samlet besparelse på 277.000 kr. pr. år pr. skole.'

Samtidig sender børneudvalget nu et forslag i høring. Det handler om 'analyse af kapaciteten på skoler'. Her skal der 'udarbejdes en grundig analyse af kapacitet, på skoleområdet med henblik på at tilpasse kapaciteten til det forventede elevtal.' Altså mulige skolelukninger.

"En simpel beregning baseret på den bygningsmæssige drift viser, at lukning af én skolematrikel vil give en gennemsnitlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr. pr. år," skriver administrationen.

I sparekataloget er der også lagt op til, at man kan 'reducere antallet undervisningstimer per elev på skoler'. Konkret overvejer man at sænke antallet med 2 pct. Det vil give en besparelse på næsten to mio. kr.

Læs det fulde sparekatalog her

Publiceret 11 September 2019 16:24