Der kommer en kommunal hjemmepleje. Udvalgsformand Birgit Roswall vil nøje følge enhedens økonomiske forbrug. Modelfoto.

Der kommer en kommunal hjemmepleje. Udvalgsformand Birgit Roswall vil nøje følge enhedens økonomiske forbrug. Modelfoto. Bojan - stock.adobe.com

Laver kommunal hjemmepleje - men prisen skræmmer: 'Vi vil fortsat være bekymret'

Kommunen ser ingen anden mulighed end at lave sin egen hjemmepleje. Men udvalgsformand er på forhånd bekymret for økonomien

Af
Jeppe Helkov

løsning Selvom tre private leverandører ønsker at levere hjemmepleje i Gribskov, vælger politikerne nu også at lave en kommunal enhed. Det sker efter anbefaling fra forvaltningen.

Sidste mandag kom det ellers frem, at firmaerne BM Pleje, Helt Rent og CCC Pleje har søgt om at blive godkendt til at overtage som fritvalgsleverandør, når Attendo stopper i kommunen til december.

Men politikere og forvaltningen stoler altså ikke på, at de tre leverandører alene kan drive hjemmeplejen i Gribskov.

"Vi laver en kommunal hjemmepleje i erkendelse af, at vi ikke tror, det bliver stabilt nok uden. Så er det op til borgerne at beslutte, hvor meget kommunalt, der så skal være," siger formanden for ældre, social og sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V), med henvisning til fritvalgsordningen, hvor borgerne selv vælger, hvilken hjemmeplejeleverandør de vil have.

Hvem vil søge?

Der var helt op til leverandørernes ansøgningsfrist i sidste uge ellers tvivl om, hvorvidt nogen firmaer overhovedet ville søge om at lade sig godkende til at levere hjemmepleje i Gribskov.

Priserne var for lave i forhold til den forlangte kvalitet – og kontrakten, som leverandørerne skulle skrive under på, var ufærdig, lød noget af den kritik, der er haglet ned over politikere og forvaltning i de seneste uger.

Men fem mio. kr. ekstra i budgettet, så det bliver på 90,5 mio. kr. årligt – og en natpleje, der fremover hører under Pleje Gribskov og hjemmesygeplejen — gjorde udslaget. Derfor bød tre leverandører altså ind. Og her skulle man så tro, at hjemmeplejen så var sikret. Men nej.

Borgerne i fokus

For mens BM Pleje i dag yder hjemmepleje, leverer firmaerne Helt Rent og CCC Pleje udelukkende praktisk hjælp — altså rengøring. Og den usikkerhed gør altså, at politikere og embedsmænd vurderer, at det er nødvendigt også at have en kommunal hjemmepleje.

"Mit fokus handler kun om borgernes tryghed. De skal være trygge i, at der også i fremtiden er en stabil hjemmepleje. Jeg er vant til at varetage borgernes interesser. Og når det så viser sig, at det er nødvendigt at lave en kommunal hjemmepleje, for at vi kan være sikre på, at vi kan levere det påkrævede, så er det det, vi gør. Længere er den ikke," siger Birgit Roswall.

Budget under pres

Men etableringen af en kommunal hjemmepleje har også en anden konsekvens. Det betyder, at kommunen bliver såkaldt prisfastsættende hovedleverandør.

Det betyder groft sagt, at det er kommunens udgifter til hjemmeplejen, der kommer til at bestemme, hvilken pris de private leverandører bliver afregnet med. Så skrider budgettet for kommunens hjemmepleje, kan de private leverandører se frem til en efterbetaling.

Og med en i forvejen presset økonomi i Gribskov Kommune er et eventuelt budgetskred noget, der kan bekymre Birgit Roswall.

"Vi har været bekymret og vil fortsat være det, for om vi nu kan holde den driftsøkonomi, vi nu har beregnet priserne på. Det er alfa og omega, hvis vi skal have råd til den kvalitet, vi gerne vil have," siger hun og fortsætter:

"Hvis vi ikke kan holde det budget, der er lagt, så skrider det for hele området. Så har de private leverandører krav på efterbetaling i forhold til det."

Afgørende for økonomien

Du har sagt til TV2 Lorry, at 90,5 mio. kr. er en sum, man nemt kan lave en kommunal enhed for. Kan man nemt det?

"Det er det budget, vi har fået fremlagt fra administrationen. Det siger de, man kan drifte en kommunal hjemmepleje for. Det er jeg nødt til at tro på. Men vi vil følge det sindssygt nøje, for det her er afgørende for vores økonomi," siger Birgit Roswall.

Spørger man velfærdsdirektør i Gribskov Kommune Mikkel Damgaards, er det svært præcis at sige, hvor høje udgifterne til hjemmeplejen bliver.

"De 90,5 mio. kr. er budgetforudsætningen. Ud fra den aktuelle viden om borgerne, vi i dag, er 90,5 mio. kr., hvad vi forventer at ramme. Det, der har betydning for, hvor stort det faktiske forbrug bliver, er aktiviteten og tyngden hos borgeren. De 90,5 mio. kr. er et budget. Så det er helt sikkert, at vi ikke rammer det beløb helt præcist – forstået på den måde, at det kan blive lavere, og det kan blive højere," siger han.

Rammer ikke 90,5 mio. kr.

Er der en risiko for, at I overskrider budgettet på 90,5 mio. kr.?

”Det vil der altid være. Men beløbet kan også blive lavere. I år forventer vi at ramme under budgettet, fordi tyngden i opgaverne har været lavere end forventet. Derfor forventer vi i år, at udgifterne til hjemmeplejen ender på ca. 75 mio. kr. Men der kan også ske noget, der gør, at det pludselig svinger op. Det siger noget om, hvor komplekst et område det er. Så beløbet ender i hvert fald ikke på 90,5 mio. kr. Men det er budgetforudsætningen ud fra den viden, vi har," siger han.

Da administrationen sidst regnede på at lave den kommunale enhed, blev der talt om, at det kunne være nødvendigt med besparelser på antallet af bade, tøjvask og rengøring hos borgerne. Kan det blive nødvendigt nu?

"Budgettet på 90,5 mio. kr. tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau," siger Mikkel Damgaards.

Har ikke pengene

Men selvom der altså er lagt op til, at hjemmeplejens kvalitet ikke bliver forringet, er kommunens økonomi så presset, at næsten alle sparemuligheder ifølge Birgit Roswall kan komme i spil.

Eksempelvis betyder etableringen af en kommunal hjemmepleje alene en engangsudgift på op til ni mio. kr. Dertil kommer de fem mio. kr., som budgettet er blevet forhøjet med. I alt 14 mio. kr., der nu skal findes.

Oven i det kommer det budgetpres, som kommunen kalder det, på mellem 30 og 35 mio. kr., som man i det kommende budget skal finde via 'omprioriteringer'.

"Vi valgte oprindeligt at gå væk fra den kommunale hjemmepleje, fordi vi fik at vide, der ville være etableringsomkostninger. Der sagde vi, at de penge har vi ikke. Men de skal findes nu. Hele byrådet har kigget hinanden i øjnene og har sagt, at kom der ikke leverandører, der gjorde, at vi var trygge, måtte vi etablere en kommunal enhed. Med de omkostninger der så er," siger Birgit Roswall.

Har ikke noget valg

Du har sagt, at ældreplejen skal beholde den samme kvalitet. Men I har i forvejen et budgetpres på 30-35 mio. kr. Er det ikke utopisk at tro, at ældreområdet kan gå fri af besparelser?

"Jo, det kan du godt sige. Det er jeg også bekymret for. Det er også derfor, jeg slet ikke kan se for mig, at vi ikke holder det budget for hjemmeplejen, der er fastsat. Vi har ikke andet valg."

Kan det blive aktuelt at spare på antallet af bade hos de ældre, eller hvor ofte de får gjort rent?

"Jeg tror ikke, at byrådet vil være klar til de serviceforringelser. Der vil vi bede administrationen om at finde andre måder at finde pengene. Men det hele er afhængigt af vores samlede økonomiske situation, når vi skal lave budget. Der er ikke noget, vi kan sige, ikke kan komme på tale. Det må vi være ærlige og sige. Alt kan i princippet komme i spil. Men jeg har det bare sådan, at det her ikke skal gå ud over de svageste."

Handler om prioriteter

Så der kan godt komme serviceforringelser?

"Det er noget, vi skal snakke om i budgetforhandlingerne. Vi skal se på de udfordringer, vi har. Vi skal have budgetterne til at hænge sammen på alle områder. Det gælder på det tekniske område, på børn, på kultur og på ældreområdet. Og det handler om, hvad man vælger at prioritere. Vi kan kun bruge de penge, vi har," siger Birgit Roswall.

Med etableringen af en kommunal hjemmepleje giver Gribskov Kommune samtidig også interesserede firmaer en ekstra mulighed for at søge om at blive godkendt til at levere hjemmepleje. Fristen var egentlig udløbet, men de nye vilkår gør, at den nu bliver forlænget.

Den nye deadline er den 2. august, og Birgit Roswall håber, at flere vil byde ind.

"Flere leverandører har peget på, at risikoen for at ende i en situation, hvor man skal overtage et andet firmas borgere, hvis leverandøren lukkede, var for stor. Så stod de og skulle overtage borgere hurtigt. Det har været en af bekymringerne. Den bekymring fjerner vi nu med den kommunale hjemmepleje, der kan overtage borgerne. Det gør, at jeg tror, at flere måske vil melde sig til at blive godkendt," siger hun.

Publiceret 26 June 2019 11:30

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl