Åbent brev til borgmesteren:Ren cowboyland i Gribskov Kommune

Af
Emmy Sieverts og

Betina Gerd Schlichting,

Munkerup Strandvej 4A og 4B,

3120 Dronningmølle

DEBAT På Munkerup Strandvej 4 har vi siden december 2018 været undrende naboer til opførelsen af syv huse på den grund, der tidligere var vinterlogi for Cirkus Benneweis. Da vi købte vores boliger i hhv. 2017 og 2018, var cirkusgrunden en grøn plet lige ned til Esrum Å med historiske, bevaringsværdige bygninger. I december 2018 indtog KP Development og HK Huse grunden og gik i gang med et stort byggeprojekt.

Vi blev ikke underrettet om, hvor lang tid det ville stå på, hvordan vi skulle forholde os, når vandet i hanerne blev rustfarvet eller helt forsvandt, og at det ville larme højt og på alle tider af døgnet.

Vi blev heller ikke varslet om, hvilke forholdsregler man ville tage for at beskytte vores huse mod de voldsomme vibrationer fra byggeriet. Vores boliger er efterladt i meget kritisk stand med nedsunkne fundamenter og store sætningsskader. Vi ved, at andre ejendomme i området også har lidt overlast. Det er mildest talt ubærligt.

Endelig blev vi heller ikke varslet om, at åbeskyttelsesloven blev tilsidesat, så man kunne opføre flest mulige huse på den relativt lille nabogrund. Der er fældet mange træer inden for åbeskyttelseslinjen, vegetationen langs åbredden er opkradset og dyrelivet ødelagt.

Vi har brugt oceaner af tid på at læse lovstof, samt kommunikere med Gribskov Kommune. Men vi savner stadig konkrete svar på vores spørgsmål. Vi mener, at dispensationer, byggeregler og miljøregler er overtrådt, og at medmenneskelige hensyn er forsvundet. Er Gribskov Kommune ren cowboyland?

Natur- og åbeskyttelse:

  • Hvorfor tillader Gribskov Kommune, at Esrum Å og åbrinken lider overlast? Gribskov Kommune har givet dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, så der kan bygges indtil 18 meter fra åens kronekant. Enhver forbipasserende kan med det blotte øje konstatere, at denne dispensation er overtrådt. Derudover er Vandløbsregulativet for Esrum Å ikke overholdt.

Lokalplaner og byggeloven:

  • Hvorfor tager Gribskov Kommune ikke højde for, at skel ligger i åens midte, når de godkender kortbilag i lokalplan og byggetilladelser? Det skaber konflikt mellem dispensationers ordlyd og vilkår for byggeriet.
  • Hvorfor har Gribskov Kommune givet dispensation fra egne lokalplaner, hvor matrikelgrunden for et sommerhus skal være min. 1200 m2? De nye matrikelgrunde er mindre end 1000 m2.
  • Hvem tager ansvar for, at et byggeri ifølge byggeloven og bygningsreglementet skal varsles, og omkringliggende veje og bygninger må ikke lide overlast?
  • Hvem tjekker, om bygherre KP Development og HK Huse har overtrådt byggetilladelser og lokalplaner?
  • Hvordan kan et så stort byggeri defineres som selvbyg?

Genopretning:

  • Hvem skal betale for genopretning af vores ejendom, hvis vi ender i et forsikringsmæssigt slagsmål med bygherre?
  • Hvordan kan det være, at vi som naboer og borgere i Gribskov Kommune er mindre værd? Handler det om penge og omsætning til kommunekassen, kunne man overveje at sikre denne indtægt på en måde, så det ikke rammer de borgere, der allerede bor i kommunen - eller miljøet.

Publiceret 23 May 2019 16:00

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl