"Jeg har et stort hjerte for dyr, mennesker og natur," siger Susan Kjeldgaard fra Alternativet.

Susan Kjeldgaard: Vi mishandler dyrene

Alt for få kæmper for dyrene, mener Alternativets lokale EU-kandidat

Af
Claus Johansen

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har valgt at fokusere på klima og grønne bæredygtige investeringer. Jeg er super bekymret for, hvilken jordklode vi efterlader til vores børn og har et ønske om at de skal have den samme smukke natur og de muligheder, som vi har. Samtidig behandler vi dyrene hjerteskærende, og der er alt for få politikere, der kæmper for dyrene. De har ikke nogen stemme selv, og jeg vil være den.

Dyrevelfærd er en anden af mine mærkesager. Jeg ønsker bl.a. afskaffelse af lange dyretransporter og bedre håndhævelse af dyreværnsloven. Så er jeg meget optaget af, at vi sikrer et mere demokratisk og åbent EU, hvor løndumpning og bedre ligestilling og uddannelse til alle også er et fokuspunkt, jeg har.

Hvordan vil du gøre en forskel, hvis du bliver valgt?

Jeg har et ønske om at gøre det "globale til det lokale og det lokale til det globale" gennem at have øje for de små detaljer og forsøge at påvirke alle beslutninger hen mod, at de ikke skader landets kultur, men altid vil ende med at blive til gavn for området, landet og i sidste ende det enkelte menneske og dyr.

Jeg har et stort hjerte for dyr, mennesker og natur og jeg mener, at vi på mange måder kan læse menneskets trivsel i måden, vi behandler både dyrene og naturen på. Og efter min mening står det skidt til. For livsvigtige insekter udryddes med gift, millioner af landbrugsdyr masseproduceres hvert år under urimelige forhold, transporteres tæt pakket i timevis, blot for at blive slagtet. Dyr bruges til hjerteskærende og meningsløse forsøg, det skal og må forbydes. Jordens ressourcer bliver presset til det yderste, plastik flyder i havene, vi har pesticider i drikkevandet, samtidig presser verdens ledere, væksten mere og mere. Vi ser vanvittige projekter som nye "kunstige øer" i storbyerne, mens der er både plads og rum på landet! Milioner af mennesker lever dagligt med alvorlige tegn på stress. Børn og unge vokser op i en alt for hård præstationskultur, hvor skellet mellem rig og fattig bliver større og større, og "working poor" begrebet bliver mere og mere almindeligt og har endda også haft sit indtog i Danmark.

Jeg kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og kigge på det uden at forsøge at gøre en forskel. Derfor vil jeg bruge mit politiske engagement, min vilje, styrke og insisteren på at kæmpe for at ændre måden, vi behandler dyr på, og måden vi mennesker lever og omgås hinanden og naturen. Jeg vil kæmpe for dyrs ret til et værdigt liv med adgang til udearealer. Jeg vil kæmpe for et forbud mod lange dyretransporter og mener, at slagtning bør foregå lokalt. Derfor skal et hårdt presset landbrug hjælpes til, at omlægge til bæredygtige mindre bedrifter med fritgående dyr. Man vil mærke, at jeg vil arbejde mod hvalpefabrikker, pelsproduktioner, dyreforsøg og at der kommer en bedre håndhævelse og harmonisering af dyreværnslovene.

MEN: Jeg drømmer også om et bedre og mere bæredygtigt og grønt EU, så derfor mener jeg, at ambitiøse og massive investeringer i vedvarende energiforsyninger er nødvendige. Vi skal udvide den kollektive transport med tværgående hurtige toge, genoplive nattog og fremme cyklisme, for at imødegå de klimaforandringer vi står midt i. Det kan delvis ske gennem en bindende europæisk klimalov, der skal forpligte alle lande, men også ved at gøre det mere attraktivt at producere, købe og leve mere bæredygtigt.

Jeg ønsker, at EU skal udvikle sig til et mere medmenneskeligt Europa, hvor der mere aktivt arbejdes for FN´s 17verdensmål, hvor stop af fattigdom og sult står højt på listen. Jeg ønsker, at ligestilling kommer mere på dagsordenen, og løndumpning er så stort et problem, at det er vigtigt, at der bliver sat ind overfor det. Og så bør EU have mere åbenhed, mere gennemskuelighed omkring, hvordan beslutninger bliver taget, og møder bliver holdt.

Skal EU have en flygtningepolitik?

Jeg mener ikke, vi på flygtningeområdet som land kan stå alene, og jeg mener, at et fælles europæisk asylsystem, der lever fuldt op til menneskerettigheder og som behandler de mennesker ordentligt, som flygter fra sult, naturkatastrofer, død og krig, er det eneste rigtige at arbejde mod. Vi kan ikke tillade, at børn lever under de forhold, de i dag bliver budt. Det skal vi gøre meget bedre, og det kan vi kun gøre i samarbejde med hele EU, hvor de enkelte lande skal forpligte sig til at leve op til et fælles asylsystem.

Hvad bliver din vigtigste opgave?

Det er at forblive ærlig, ihærdig, arbejdsom og insisterende på at arbejde for de løfter, jeg her giver. Og så skal jeg finde stærke allierede, der vil kæmpe for det samme som jeg. For kan jeg forandre alt alene? Sikkert ikke! men kig på Greta Thunberg - hun har vækket milioner af unge og gamle på sin lille, stille og insisterende måde. Det syntes jeg er en inspiration for os alle, til at være den vi er, og at vi kan og skal kæmpe på en ordentlig, ærlig, respektfuld måde!

Susan Kjeldgaard

Stilling: Psykoterapeut

Alder: 58

Politisk karriere:

Byrådsmedlem 2009-17, nu kandidat for Alternativet

Publiceret 22 May 2019 19:00

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl