Botilbuddet Damsgaarden uden for Gilleleje har fået syv påbud, herunder at medarbejderne mangler de rette kompetencer.

Botilbuddet Damsgaarden uden for Gilleleje har fået syv påbud, herunder at medarbejderne mangler de rette kompetencer.

Bliver sat under skærpet tilsyn: 'Medarbejdere mangler relevante kompetencer'

Medarbejderne mangler kompetencer på botilbud uden for Gilleleje

Af
Claus Johansen

Et botilbud for borgere med autisme og udviklingshæmning uden for Gilleleje er blevet sat under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden.

Bostedet Damsgaarden har fået hele syv påbud. Et af de alvorligste drejer sig om, at medarbejderne mangler de nødvendige kompetencer.

Andre påbud handler blandt andet om, at personalegennemstrømningen skal nedbringes, at medarbejderne skal kende gældende lovgivning og retningslinjer for magtanvendelse, at ledelsen skal drive stedet økonomisk og fagligt forsvarligt, at ledelsen skal sikre gennemsigtighed i stedets økonomiske situation, at medarbejderne skal arbejde med konkrete målsætninger for borgerne og med relevante faglige tilgange og metoder.

Tilsyn: Behov for mange og store ændringer

Lederen af Socialtilsyn Hovedstaden, Mie Andresen, kalder det skærpede tilsyn ”alvorligt”:

”Det er meget, meget afgørende, at bostedets borgere med så lavt funktionsniveau får den nødvendige støtte, omsorg og hjælp. Medarbejderne mangler relevante kompetencer, og det — i kombination med en høj personalegennemstrømning – gør det alvorligt,” siger Mie Andresen.

Hun tilføjer, at der skal ske ”mange og store ændringer” på stedet, og hun understreger, at det skærpede tilsyn medfører, at de anbringende kommuner nu bliver orienteret af socialtilsynet om sagen.

Damsgaarden skal nu inden 1. april fremlægge en række handleplaner, som viser, hvordan stedet vil opfylde de mange påbud.

Derefter vurderer Socialtilsyn Hovedstaden, om Damsgaarden i tilstrækkelig grad har rettet op på tingene. Ellers kan bostedet få nye påbud.

I yderste konsekvens kan socialtilsynet tilbagekalde godkendelsen – og dermed i praksis lukke stedet – hvis tilsynet vurderer, at bostedet hverken har vilje eller evne til at rette op på forholdene.

"Vi tager det alvorligt"

Indehaveren af Damsgaarden, Martin Borg Smidt, siger, at han tager kritikken alvorligt:

Hvad er jeres kommentar til, at I er blevet sat under skærpet tilsyn?

”Vi tager bestemt kritikken alvorligt, men vi føler os også overbevist om, at vi får styr på det. Allerede nu har vi jo lavet en masse tiltag, som gør, at vi nok skal komme i mål med det her.”

Hvorfor har I så høj en personalegennemstrømning?

”Vi vil i højere grad have uddannet personale, og det viser sig jo så på personalegennemstrømningen. For vi har jo måttet udskifte en masse af vores ufaglærte med faglærte,” siger Martin Borg Smidt, som understreger, at beboerne bliver mødt med omsorg:

"Jeg er glad for, at selv om socialtilsynet har kritik af kompetencerne på stedet, siger de samtidig, at vores borgere bliver mødt med omsorg af personalet," siger Martin Borg Smidt.

Publiceret 06 March 2019 10:30