Forvaltningen lægger op til, at nogle borgere fremover må nøjes med ét brusebad om ugen - mod i dag fem. Foto: Adobe Stock

Forvaltningen lægger op til, at nogle borgere fremover må nøjes med ét brusebad om ugen - mod i dag fem. Foto: Adobe Stock Photocreo Bednarek - stock.adobe

Afviser forslag: Ældre skal IKKE kun have et bad om ugen

Forslag om dårligere service til ældre får politikere til at tøve

Af
Claus Johansen

Ét brusebad om ugen og rengøring hver tredje uge.

Det har forvaltningen i Gribskov Kommune foreslået, at de ældre fremover skal nøjes med.

Men politikerne tøver med at vedtage forslaget. I sidste uge besluttede to enige udvalg – nemlig udvalget for ældre og udbud samt udvalget for ældre, social og sundhed – at sende forslaget retur. Administrationen skal nu genvurdere muligheden for at fastholde det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen.

”Hele udvalget bliver berørt af spareforslaget, fordi vi slet ikke synes, at det er et godt udgangspunkt. Derfor har vi bedt administrationen om at revurdere, hvad der skal til for at beholde det serviceniveau, vi har i dag,” siger Pia Foght (S), formand for udvalget for ældre, social og sundhed, til Frederiksborg Amts Avis.

Det oprindelige forslag lagde blandt andet op til

- Et brusebad om ugen på hverdage (i dag fem gange om ugen på hverdage)

- Tøjvask hver tredje uge (i dag hver anden uge)

- Rengøring hver tredje uge (i dag hver anden uge)

- Morgentoilette klokken 6-11 (i dag klokken 7-10)

Det fremgår, at kommunen skal lave en konkret individuel vurdering af borgernes behov, hvorfor ”borgerne kan opleve at modtage hyppigere hjælp eller mindre hjælp, end det angivne”, som der står i forslaget.

Kommunen under pres

Baggrunden for forslaget er kommunens økonomi. Gribskov bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af ældre over 65 år stiger i Gribskov med 20 procent frem mod 2028. Og andelen af 85+ årige stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik).

”Dertil gælder det for Gribskov kommune, som for så mange andre kommuner landet over, at vores økonomi er under stigende pres. Derfor vil vi forventeligt opleve stigende udgifter i hjemmeplejen i de kommende år. Det er således særlig vigtigt, at der besluttes et serviceniveau, som afspejler den økonomiske bevilling til hjemmeplejen,” skriver forvaltningen i forslaget.

Vi håber at undgå det

Formanden for udvalget for ældre og udbud, Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov), håber, at det er muligt at undgå serviceforringelser:

”Jeg håber, at vi kan fastholde det serviceniveau, vi har nu. Det er det, vi har arbejdet for hele tiden. Vi har i Gribskov ikke på noget tidspunkt været indstillet på at sænke serviceniveauet. Vi er selvfølgelig nødt til at være grundige. Og hvis vi ikke synes, at man har været grundige nok, så sender man forslaget tilbage,” siger Pernille Kromann Sams.

Vil det være muligt at undgå serviceforringelser?

”Det kan jeg ikke spå om. Men det håber jeg meget på,” siger Pernille Kromann Sams.

Publiceret 05 March 2019 00:00