Der er jo stadig adgang til stranden, anfører skribenten. Foto: Jan F. Stephan

Der er jo stadig adgang til stranden, anfører skribenten. Foto: Jan F. Stephan

Debat: Skal Musik i Lejet halveres? NEJ, siger jeg!

Af
Poul Borring

Hovedgaden 65B

3220 Tisvildeleje

debat Som nytilflyttet helårsbeboer i Tisvildeleje har jeg fulgt debatten i pressen om, at Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (GfTO) synes, at Musik i Lejet fylder for meget, og skal reduceres, gerne til det halve! Hvorfor, kunne man spørge?

Det har jeg forsøgt at undersøge lidt mere om, og der er mange meninger om den sag!

Disse meninger bør anerkendes i respekt, men samtidig udfordres! For kan det passe, at en forening med ca. 400 medlemmer, og hvor en hel del, herunder flere af bestyrelsesmedlemmerne, bor i København og omegn, skal “bestemme” hvilket omfang MIL skal ha’? NEJ!

Som nytilflyttet helårsbeboer fra begyndelsen af juni 2018 har det naturligvis medført, at jeg er interesseret i, hvad der rører sig Tisvilde og omegn, herunder den verserende debat om MIL’s aktiviteter og omfang.

Mit kendskab til Tisvilde går tilbage til 70’erne, og siden mit første besøg i Tisvilde har jeg følt mig knyttet til byen, til livet, og ikke mindst naturen.

Min bopæl er nu i downtown Tisvildeleje, med deraf følgende fordele og ulemper :-) ... De sidste er der ikke så mange af!

Det har været rigtig dejligt, at møde en åbenhed fra første dag. F.eks. hos Tisvilde-bageren til en kop morgenkaffe efter en morgendukkert i dejlige Kattegat, jazz på kroen, samspisning med lokale borgere i medborgerhuset i Ørby etc.

MIL var jeg blevet "advaret" om, og for mit vedkommende, hvor mit soveværelse er 25-50 meter fra Hovedgaden, var jeg selvfølgelig spændt på, hvordan det ville forløbe.

Resultat: Ingen genererende støj eller ubehageligheder af nogen art.

En positiv oplevelse på alle måder, når det tages i betragtning, hvor mange mennesker den lille stad skal absorbere på så kort tid.

Ved lidt tættere læsning på GfTO’s hjemmeside, herunder referat fra generalforsamling kan læses, at;

GfTO’s mål er, at bevare Tisvilde i en harmonisk udvikling, hvilket f.eks. indebærer, at der på grundejerforeningens generalforsamling var enighed om, at Musik i Lejet må justeres på en række punkter.

Således at festivalen ikke i den grad overdøver alle andre initiativer eller forhindrer folk i tilgang til fred og ro på strand og i skov.

I al respekt må jeg vel konstatere, at GfTO ikke repræsenterer flertallet i Tisvilde og omegn. Der er måske en tendens til, at "man" (GfTO) af forskellige årsager, og flere gentagelser ...... til sidst er helt overbevist om, at MIL er forfærdelig, og gør en masse skade for Tisvildeleje.

Sådan er det ikke! I min korte tid heroppe har jeg identificeret mange andre holdninger til MIL end den, GfTO giver udtryk for.

Taler foreningen for alle?

Hvis man fra GfTO seriøst mener, at bl.a. MIL ikke udvikler Tisvilde harmonisk, må der konkrete eksempler på "bordet", herunder fordele og ulemper for byen/Gribskov Kommune. Der må afholdes møder med interessenter, der bliver involveret/påvirket af f.eks. MIL, så der etableres en balanceret debat. Harmonisk udvikling betyder vel, at der skal være samklang mellem to eller flere elementer, der skal være ligevægt, det rette forhold o.s.v. Taler GfTO på alle aldersgruppers vegne? Næppe.

Og f.eks. hvad er det for andre initiativer, som MIL enten overdøver eller forhindrer?

F.eks. er det jo ikke sandt, at folk hindres tilgang til strand og skov, herunder den ro der er ved det. MIL sørger for at lægge plader på stien med indgang til Hegnet ved stejlepladsen/strandkiosken, langs vejen og parkeringspladsen; således at man kan komme videre hvorhen man vil i Hegnet for at nyde skov og strand helt til Liseleje.

Det er ikke harmonisk og konstruktivt, at GfTO ønsker, at MIL skal reduceres med X antal procent. GfTO's bestyrelsemedlemmer bør deltage på festivalen og notere, hvilke forslag der kan rettes til MIL-ledelsen.

MIL er et brand for byen

På trods af mange meninger, forhindringer og holdninger siden etableringen af MIL har initiativtagerne formået at skabe et brand for byen og kommunen, hvilket – som jeg forstår – sker i konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune, erhvervsrådet, lokalrådet og Skovstyrelsen.

Det vil være skammeligt, at alle de glade mennesker i alle aldre (skønt at se børn og forældre hygge sig med hinanden) med musik og kunstneres optræden, enten begrænses eller forhindres i deltagelse i sommerens musikfestival.

Derudover er der en række forretningsdrivende, der knokler for at give de mange gæster en god oplevelse i byen.

Jeg bidrager gerne med yderligere og udtrykker mig på baggrund af, hvad jeg har været vidne til. GfTO har naturligvis længere tids erfaring med diverse aktiviteter i Tisvilde og omegn igennem de seneste år. Der savnes dog i høj grad en mere — der er faktisk ingen — saglig argumentation for de udtalelser, GfTO bringer i nyhedsmedierne.

Mit forslag er, at GfTO deltager som konstruktiv sparringspartner, når der holdes møder om MIL.

MIL-ledelsen fortjener en stor ros for at have udviklet så stort arrangement med de udfordringer, der har været, og det skulle gerne kunne bringes til forbedringer indenfor de nuværende rammer i fremtiden. Til glæde for byen, for borgerne, såvel helårs- som landliggerbeboere, og som brand i Tisvildeleje og Gribskov Kommune.

Jeg glæder mig til at deltage ubegrænset i MIL 2019.

Publiceret 06 November 2018 00:00

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl