Dialogmøderne har været præget af, at de stridende parter – kommunen på den ene og borgerne på den anden side – fremlagde hver deres synspunkter og herefter brugte ”dialogen” på at gå imod hinanden, skriver mastegruppen.

Dialogmøderne har været præget af, at de stridende parter – kommunen på den ene og borgerne på den anden side – fremlagde hver deres synspunkter og herefter brugte ”dialogen” på at gå imod hinanden, skriver mastegruppen.

DEBAT: Udvalgsformanden taler mod bedre vidende

Af
Mastegruppen i Dronningmølle

Jan-Helge Larsen

debat Pernille Søndergaard taler mod bedre vidende, når hun skriver, at Mastegruppen i Dronningmølle har peget på en placering af mast ved Elme Allé i Dronningmølle. Mastegruppen har i et brev den 13. juni 2019 beklaget, at Gribskov Kommune kan have fået det indtryk, og præciseret at vi ikke ønsker en 42 høj mast, hverken ved Elme Allé eller ved Stationspladsen. Pernille Søndergaard taler, som om der kun er to placeringsmuligheder – velvidende at der er flere andre mulige placeringer. Hun vil bare ikke i dialog med os om dem.

Pernille Søndergaard afviser vores invitation til reel samskabende proces omkring masteplacering med henvisning til, at der har været dialogmøder med næstformand Bent Hansen fra UBL som mødeleder. Vi har haft flere interessante og gode samtaler med Bent Hansen, de fleste dog udenfor selve dialogmøderne. Her har vi mødt lydhørhed og forståelse. Selve dialogmøderne var derimod præget af, at de modstridende parter – kommunen på den ene og borgerne på den anden side – fremlagde hver deres synspunkter og herefter brugte ”dialogen” på at gå imod hinanden. I vores brev bragt i Ugeposten den 5. november 2019 inviterede vi til, at vi sammen skulle prøve at finde en alternativ løsning, hvor borgere og kommune kan gå med hinanden – og sammen skabe en bæredygtig løsning på masteproblemet. Vi har ikke foreslået, at vi skal vente, til der er opfundet ny teknologi, som Pernille Søndergaard skriver. Vi har med fagfolk i ryggen peget på alternativer indenfor den eksisterende teknologi. Det ved Pernille Søndergaard godt. Hun vil bare ikke i reel dialog med os om det.

Offentligheden skal vide, at mastegruppen har stillet en række spørgsmål til både kommunen og TDC, og at sagen fortsat ikke er ordentligt belyst. Vi mangler fortsat svar på en række spørgsmål, og kommunen er tilsyneladende ikke optaget af at få disse belyst, inden der træffes endelig beslutning. Således kan vi forvente, at den beslutning, der eventuelt tages den 26. november, træffes på et uoplyst og dermed uansvarligt grundlag.

Publiceret 24 November 2019 10:00

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.