Modelfoto

Modelfoto

DEBAT: Kære kommune, byråd og borgmester: Det må være en om'er

Ramløse Lokalråd

DEBAT Borgmester Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune har bebudet, at der årligt skal spares 100 mio. kr. fra 2020 på kommunens budget. 'alt er i spil' skal borgmesteren have udtalt.

Ser man på de sparekataloger, der nu er offentliggjort, er udsagnet 'alt er i spil' imidlertid en sandhed med modifikationer. Ramløse Lokalråd oplever, at det primært er børn og unge samt ældreområdet, der står for skud.

Lokalrådet mener, vi kan gøre det lidt, for ikke at sige meget bedre. Vi derfor gerne række kommunen, byrådet og borgmesteren en hjælpende hånd med at afdække et antal alternative områder, hvor besparelserne vil være til gene for de få og til gavn for de fleste.

Vi vil undgå besparelser på skoler, daginstitutioner og ældrepleje, altså den borgernære kommunale service, som er afgørende for at bevare og videreudvikle det liv og de tilbud, der er i lokal-samfundene, og støtter op om det lokale handels- og erhvervsliv. Borgere og potentielle tilflyttere skal opleve, at Gribskov har lidt mere af det meste og det vigtigste.

Derfor har vi fundet forslag til budgetbesparelser på i alt 92 mio. kr. årligt fordelt på nogle hovedområder.

Overblikket over de kommunale budgetter er udviklet af dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen for Politiken.

Lokalrådet vil pege på nogle budgetområder, som vi ikke mener kan betragtes som værende borgernære og til gavn for de fleste. Ved beregningen af besparelserne tager vi udgangspunkt i forskellen mellem det beløb Gribskov kommune anvender på området og det beløb en dansk kommune gennemsnitligt anvender på området.

Gribskov Kommune anvender 318 mio. kr. på administrativ organisation. Dermed ligger kommunen på en topplacering (6. pladsen) kun overgået af Ærø, Albertslund, Fanø, Samsø og Læsø. I den anden ende af skalaen ligger kommunen med en bundplacering (8. sidst) med budget til dagtilbud til børn og unge. Som et kuriosum budgetterer kommunen med 0 kroner til miljøbeskyttelse.

Sekretariat og forvaltninger har et budget på 135 mio. kr. årligt. Det er 23 mio. kr. over landsgennemsnittet, eller 532 kr. over pr borger.

Fælles it og telefoni har et budget på 58 mio. kr. årligt. Det er 27 mio. kr. over landsgennemsnittet, eller 640 kr. over pr borger.

Administrationen af voksen-, ældre- og handicapområdet har et budget på 36 mio. kr. årligt. Det er 22 mio. kr. over landsgennemsnittet, eller 533 kr. over pr borger.

Jobcentret har til administration (kontrol) og udsigtsløs aktivering et budget på 53 mio. kr. årligt. Det er 20 mio. kr. over landsgennemsnittet, eller 1.295 kr. over pr borger.

Ved blot at nedbringe beløbene på disse budgetområder til, hvad der er gældende for landets kommuner i gennemsnit vil der kunne opnås en besparelse på 92 mio. kr.

Ramløse Lokalråd er ikke bekendt med, at der skulle gøre sig særlige forhold gældende for Gribskov Kommune, der kan retfærdiggøre, at vi ligger forholdsvis højt over landsgennemsnittet.

Så kære kommune, byråd og borgmester: Det må være en om'er. Giv de flotte ord i kommunens strategier, diverse politikker substans og lad os sammen skabe en fremtid for kommunen. Ikke blot lidt bedre, men meget bedre.

Publiceret 08 October 2019 09:51