Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: En fremtid for Søborg Station?

Af
Henrik Græsholdt

Kongsgaden 10

Søborg

debat Fornyligt vedtog økonomiudvalget i Region Hovedstaden at redde Søborg Trinbræt fra at blive sparet bort med udgangen af 2019. Hurra! Og tak for det!.

Begrundelsen for at nedlægge den lille station var ellers, at den idag benyttes af alt for få passagerer. Men vælger man, at se nøjere på adgangsforholdene OMKRING netop dette trinbræt, forstår man meget bedre, hvorfor så få rejsende bruger det.

Trinbrættet ligger lige ud til den stærkt befærdede Hovedvej 227 (mellem Gilleleje og Hillerød) uden hverken fodgænger- eller cykelsti i umiddelbar nærhed. Der er ingen ordentlige til- og frakørsler (endsige regulær holdeplads) for biler. Med hastigheder ude på hovedvejen på typisk 80-90 km/t er det med fare for uheld eller farlige situati-oner, hvis man vil forsøge at køre ind eller ud for at afsætte eller hente pårørende og andre.

Bus 363 kører lige forbi ude på vejen, men der er INTET stoppested og dermed ingen mulighed for at komme hertil eller videre med andre offentlige transportmidler. Står rejsende af på trinbrættet er de altså henvist til at gå MEGET langt langs vejkanten - med biler og tung trafik susende om ørerne - eller at prøve lykken som blaffer !

Regionens politikere har ”reddet” Søborg Station a.h.t. de lokale pendlere og turister til de kommende naturparker, som det smukt anføres.

MEN, hvis bevaringen af trinbrættet skal blive et BRUGBART tilbud for de nævnte målgrupper, mener jeg, at adgangsforholdene bør opgraderes! Til glæde for de rejsende og til gavn for trafiksikkerheden! Hvis ikke, forbliver situationen uændret!

Jeg vil derfor her opfordre de rette beslutningstagere til, at flg. forbedringer måtte blive iværksat:

En fartsænkning omkring trinbrættets ud/indkørsel, bedre skiltning samt anlæg af en lille ”kys & kør”-holdeplads. Vigtigst er dog, at Bus 363 får 2 stoppesteder (én i hver retning - og gerne med læskure). Gilleleje Vandværk ligger som nærmeste nabo, omkranset af store plæner. Jeg forestiller mig, at en del af Vandværkets forplads - tættest på hovedvejen - måtte kunne inddrages til ovennævnte, almennyttige formål.

Publiceret 13 September 2019 11:58

Shamanisme på posthuset

FOREDRAG Shamanisme er fra gammel tid en mulighed for at komme i kontakt med dyr, planter, himlen og jorden, og det kommer Simon Simonsen og fortæller om på Det Gamle Posthus i Gilleleje mandag 28. oktober kl. 19.00-21.30. Der er gratis adgang for medlemmer af foreningen AlterNaturligVis - ellers koster det 100 kr.

Shamanisme er udbredt over det meste af jorden, og i nyere tid kan Shamanisme bruges til heling af fysiske problemer og hjælpe det enkelte menneske med psykiske ubehag. En af grundpillerne i Shamanismen er trommen. Når man trommer, opstår der en vibration som går ind og balancerer forskellige dele af kroppen og lukker andre lyde ude.

Simon Simonsen har stået i lære som Shaman hos Anette Høst, Scandinavian Center for Shamanic Studies.

nici