DEBAT: Det betaler sig med god hjemmepleje og -sygepleje

Lise Müller, Folketingskandidat og sygeplejerske (SF)

debat For få år siden havde Gribskov Kommune nogle fine tal på indlæggelser og genindlæggelser. Kommunen deltog sammen med andre nordsjællandske kommuner i et samarbejdsprojekt, der handler om at udvikle sosu-hjælperes kompetencer ti at spotte en negativ udvikling i en ældre medborgers tilstand.

Med de nyeste tal fra 2018 tyder det på at erfaringerne fra projektet ikke er holdt ved. For Gribskov Kommune har langt flere genindlæggelser pr borger end resten af landet, også blandt de +65årige, som sundhedsministeren har øget taksten for. Det betyder, at mange borgere i Gribskov kommer hyppigere på hospitalet og væk fra deres trygge hjem. Men det betyder også en øget udgift for kommunen. Penge der kunne være gået til en bedre hjemmehjælp, bedre normering i daginstitutioner eller andre gode ting. Det koster tid og ressourcer at bygge gode kompetencer op i hjemmesygeplejen og –plejen. Men det kan betale sig. Kommunernes økonomi er for stram, derfor må vi slås for en bedre økonomi til Gribskov kommune, så der kan investeres klogt i velfærden. Og så skal vi fjerne regeringens barriere for, at det nye Nordsjællands Hospital bygges stort nok, så ingen udskrives for tidligt.

Publiceret 31 May 2019 18:00