Foto: Jan F. Stephan

Foto: Jan F. Stephan

DEBAT: Tegn uden om Tegners!

Af
Af Trine Torp, folketingsmedlem og miljøordfører,

og Peter Westermann, regionsrådsmedlem

Begge SF

debat Region Hovedstaden er netop ved at udpege mulige arealer hvor der kan indvindes råstoffer – altså åbnes grusgrave m.m.

Det areal, der er indtegnet i planen, som har vakt størst opmærksomhed, er i området Rusland ved Dronningmølle. Et beskyttet naturområde, der i øvrigt er nabo til Rudolph Tegners Museum, hvis fredfyldte statuepark kunne se frem til støj og møg fra en grusgrav.

Heldigvis er blev det på regionsrådsmødet 20. november bredt tilkendegivet, at vi ikke ønsker, at de kulturelle og naturmæssige værdier skal undergraves – bogstaveligt talt.

Fra SF har vi i Miljø- og Klimaudvalget udtrykt præcis det samme til en lokal delegation, der kom i audiens til vores seneste udvalgsmøde. Sagen er ikke færdigbehandlet formelt – men efter regionsrådsmødet mener vi, at den reelt er landet på bedste vis.

På regionsrådsmødet var der enstemmighed om et forslag om at afsøge andre muligheder end at Region Hovedstaden, som er landets geografisk mindste region, men med flest byggerier, skal være selvforsynende og planlægge råstofgrave, der kan dække de næste 12 års byggerier.

Det krav har været medvirkende til den miljøskadelige sandsugning i Øresund, som miljøministeren – kraftigt ansporet af SF! – så sent som 16. november bekendtgjorde, at man ikke ønsker at udvide, idet man i stedet gør det nordlige Øresund til beskyttet havområde.

Lovkravet om 12 års selvforsyning er virkelighedsfjernt og miljøskadeligt, ikke mindst fordi genanvendelse af byggematerialer, cirkulært byggeri, som bør være førsteprioritet på råstofområdet, ikke må regnes med i selvforsyningen.

Lovkravet presser ikke alene vores natur og miljø, men også generer en masse borgere ved unødigt at udlægge deres lokalområder til interesseområder for råstofindvinding.

Vi ønsker en råstofplanlægning, der tager vare på natur og miljø – til lands, til vands og i luften.

Derfor skal vi skrue op for genanvendelse og løsne lovkravene til den enkelte regions selvforsyning.

Publiceret 30 November 2018 13:00

Shamanisme på posthuset

FOREDRAG Shamanisme er fra gammel tid en mulighed for at komme i kontakt med dyr, planter, himlen og jorden, og det kommer Simon Simonsen og fortæller om på Det Gamle Posthus i Gilleleje mandag 28. oktober kl. 19.00-21.30. Der er gratis adgang for medlemmer af foreningen AlterNaturligVis - ellers koster det 100 kr.

Shamanisme er udbredt over det meste af jorden, og i nyere tid kan Shamanisme bruges til heling af fysiske problemer og hjælpe det enkelte menneske med psykiske ubehag. En af grundpillerne i Shamanismen er trommen. Når man trommer, opstår der en vibration som går ind og balancerer forskellige dele af kroppen og lukker andre lyde ude.

Simon Simonsen har stået i lære som Shaman hos Anette Høst, Scandinavian Center for Shamanic Studies.

nici