Foto: Jan F. Stephan

Foto: Jan F. Stephan

DEBAT: Tegn uden om Tegners!

Af
Af Trine Torp, folketingsmedlem og miljøordfører,

og Peter Westermann, regionsrådsmedlem

Begge SF

debat Region Hovedstaden er netop ved at udpege mulige arealer hvor der kan indvindes råstoffer – altså åbnes grusgrave m.m.

Det areal, der er indtegnet i planen, som har vakt størst opmærksomhed, er i området Rusland ved Dronningmølle. Et beskyttet naturområde, der i øvrigt er nabo til Rudolph Tegners Museum, hvis fredfyldte statuepark kunne se frem til støj og møg fra en grusgrav.

Heldigvis er blev det på regionsrådsmødet 20. november bredt tilkendegivet, at vi ikke ønsker, at de kulturelle og naturmæssige værdier skal undergraves – bogstaveligt talt.

Fra SF har vi i Miljø- og Klimaudvalget udtrykt præcis det samme til en lokal delegation, der kom i audiens til vores seneste udvalgsmøde. Sagen er ikke færdigbehandlet formelt – men efter regionsrådsmødet mener vi, at den reelt er landet på bedste vis.

På regionsrådsmødet var der enstemmighed om et forslag om at afsøge andre muligheder end at Region Hovedstaden, som er landets geografisk mindste region, men med flest byggerier, skal være selvforsynende og planlægge råstofgrave, der kan dække de næste 12 års byggerier.

Det krav har været medvirkende til den miljøskadelige sandsugning i Øresund, som miljøministeren – kraftigt ansporet af SF! – så sent som 16. november bekendtgjorde, at man ikke ønsker at udvide, idet man i stedet gør det nordlige Øresund til beskyttet havområde.

Lovkravet om 12 års selvforsyning er virkelighedsfjernt og miljøskadeligt, ikke mindst fordi genanvendelse af byggematerialer, cirkulært byggeri, som bør være førsteprioritet på råstofområdet, ikke må regnes med i selvforsyningen.

Lovkravet presser ikke alene vores natur og miljø, men også generer en masse borgere ved unødigt at udlægge deres lokalområder til interesseområder for råstofindvinding.

Vi ønsker en råstofplanlægning, der tager vare på natur og miljø – til lands, til vands og i luften.

Derfor skal vi skrue op for genanvendelse og løsne lovkravene til den enkelte regions selvforsyning.

Publiceret 30 November 2018 13:00

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl