Gribskov skal have et ungeråd med indflydelse!

Simon Mortensen (K) Kandidat til KV17 Vi hører ofte politikere og andre personer sige, at vi så gerne vil de unge, men der sker ikke så meget. Hvorfor ikke inddrage de unge mere? Jeg ved, der engang har været et, som har arbejdet lidt skjult. Men om det findes endnu, ved jeg ikke. Ellers skal vi have samlet det og lagt nogle retningslinjer. Og hvis det er nedlagt, skal vi have skabt et nyt. Et ungeråd i Gribskov skal få direkte indflydelse på de beslutninger, der bliver behandlet i byrådet. Så hver gang, der skal tages beslutninger, som direkte påvirker de unge, skal ungerådet tages med på råd. Et ungeråd skal være et sted, hvor andre unge kan søge råd og vejledning, hvis de oplever udfordringer i forhold til eksempelvis lovgivning eller andre spørgsmål, som de ikke vil gå til en given politiker med, men så kan de søge sparring gennem rådet. Et ungeråd skal have en mere direkte måde at kunne ændre praksis for de unge. Derfor skal et ungeråd have mulighed for at sætte ting på dagsordenen i forskellige udvalg og i byrådet. Om det er to, fire eller seks gange, må vi i fællesskab beslutte. Ungerådets forslag skal selvfølgelig være gennemarbejdet, inden de kommer på dagsordenen. Dette kan ske gennem sparring med relevante personer - både fagpersoner og politikere. Et tættere samarbejde med vores ungdomshus vil være oplagt. Men hvordan et ungeråd helt konkret skal udforme sig, må være op til politikerne i samarbejde med unge. Når ungerådet er skabt, skal der findes unge, som vil vælges til sådan et råd. Dette vil skabe en større deltagelse i demokratiet for de unge, og det vil styrke deres indsigt i det politiske spil. Med tiden kan det måske være med til, at flere unge tager politisk stilling og stemmer ved de forskellige valg i Danmark men ikke mindst til ’Valget til Ungerådet’. I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne kæmpe for, at der i den kommende periode bliver skabt et grundlag for etablering af et ungeråd i kommunen.

Publiceret 10 November 2017 00:00