Cpr-numre fløj - kommunen sov!

Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev

Det er mere end en meget flov historie, at Haderslev Kommune lod 300 cpr-numre flyve ud til en borger, der blot havde bedt om aktindsigt i en detalje i forbindelse med vindmølleplanerne for Kastrup-Tiset Enge. Kommunaldirektør Willy Feddersens rolle i sagen er nemlig helt igennem uforståelig og under bundniveau for en skoleelev i kommunal praktik.

Forhistorien, der kun er kendt af få, er:

En vindmøllemodstander ønsker sarkastisk cpr-nummer-spredende Haderslev Kommune godt jul den 24. december. Det sker på kommunens fb-side. Dagen efter ringer kommunaldirektøren til den sarkastiske borger for at spørge ind til, hvad han mener med, at cpr-numre er blevet lækket. Kommunaldirektøren træffer ikke borgeren hjemme - og går på juleferie. Det gør sagen om de lækkede cpr-numre også.

Først den anden 2. januar, da julen er pakket væk hos de fleste, ringer Willy Feddersen igen til borgeren, der på spørgsmålet om, hvorfra han har sine informationer, svarer (i min kort sammenfattede version):

- Det må I da vide. Der er jer, der har lækket dem!

Herefter går yderligere en uge, og vi er nu fremme ved 9. januar. Da har kommunen endelig fundet frem til, hvem der har modtaget cpr-numrene.

Cpr-numrene blev slettet, da den pågældende borger selv opdagede, at han havde cpr-numrene, og det ville kommunen have fået oplyst, hvis den havde kontaktet ham, da den kommunale fejl var fundet. Det skete ikke. I stedet blev et brev sendt ud til ca. 300 borgere - borgeren, der oprindelig modtog cpr-numrene inklusiv . På omtrent samme klokkeslet modtog borgeren, der kun havde søgt aktindsigt, en mail, hvori han blev opfordret til at slette de cpr-numre, som han af egen drift for længst havde slettet.

Mailen fra kommunen formuleres på en sådan måde, at nogle af de 300, hvis cpr-numre er blevet lækket, med rette kunne frygte, at deres cpr-numre blev misbrugt. Af samme grund blev den sagesløse borger af visse grupper straks lagt for had. De første reaktioner modtog han, før han selv havde haft lejlighed til at se kommunens brev og e-mail.

Det sidste er en grov chikane mod en sagesløs borger - alt sammen forårsaget af, at Willy Feddersen sløjt og uengageret gik ind i sagen, der i hele sit væsen er blevet behandlet uprofessionelt af Haderslev Kommune.

Havkatten Calle

Publiceret 17 January 2017 17:08