DEBAT:

Nyt møde og “kvajebajer”

Af Annelise Torne Zinck
Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje

Det er godt og rigtigt, at Byrådet og Kulturhavnen indkalder til borgermøde om den sidste etape af byens mest markante byggeri. Borgerne i Gilleleje er interesserede i, hvad der sker i deres by. Derfor var en hel del også mødt frem onsdag den 29. juni for at blive klogere. Desværre var der kun stole til en lille del af os, så de fleste måtte stå op i den 1½ time mødet varede.
Tredie etape er den etape, som skal knytte Kulturhavnen sammen med byen, Hovedgaden, Torvet og Havnen.
Desværre blev vi, borgerne, ikke meget klogere. Den stort anlagte fremvisning kunne slet ikke ses på den skærm, som var hængt op i den det fremtidige biblioteksrum. Der var for lyst og arkitektens ”fine” fotos og illustrationer kunne end ikke anes, hvilket han selvfølgelig undskyldte mange gange. Der var heller ikke mikrofoner, så fremlægning, spørgsmål og svar fortonede sig op under det høje loft. Der var ingen plancher eller model, og forslaget er ikke tilgængeligt på Kulturhavnens eller Kommunens hjemmeside.
Indsigelsesfristen blev dog forlænget til 20. juli!
Det her er ikke godt nok. Der bør snarest indkaldes til et nyt borgermøde, hvor man har mulighed for at se projektet. Hvordan ser det ud fra Kanalvej, fra Torvet, fra Hovedgaden???
Det lyder rigtigt, at man vil bygge huse, som i størrelse og tagform passer til de omkringliggende, men hvorfor bliver de så flere meter højere end Ellen Mariehjemmts facade mod Torvet ? Forretning + plejeboliger + privatboliger i to etager ( 4+3+3+ tag = ? meter)
Hvordan belyses de nye boliger? Får de også vestvendte terrasser ??? Hvordan ser træhuse med paptage ud på dette sted omgivet af huse i tegl? Kan de to store kastanjetræer ved broen over kanalen bevares ? Hvordan virker tilbageryknigen set fra Kanalvej?
Jeg havde rigtig mange spørgsmål, som jeg gerne ville have haft besvaret på et kvalificeret grundlag. Og så synes jeg ikke, at en naboorientering er godt nok i dette tilfælde. Det berører hele byen!
Det her koster et nyt møde og en ”Kvajebajer” fra bygherrens side.

Publiceret 04 July 2016 15:00