Mastegruppens visualisering af, hvordan masten kunne se ud.

Mastegruppens visualisering af, hvordan masten kunne se ud.

DEBAT: Lad os finde en bæredygtig løsning

Af
Jan-Helge Larsen

På vegne af Mastegruppen

Dronningmølle

debat Vi inviterer hermed til en innovativ samskabelsesproces mellem borgere og kommune, for at vi sammen kan finde en bæredygtig løsning på spørgsmålet om teledækning i Dronningmølle.

I øjeblikket verserer et forslag om opstilling af telemast i Dronningmølle by. Den 26. november skal UBL (Udvikling, By og Land) således tage stilling til et forslag om at opstille en mast enten ved Elme Allé eller ved Stationspladsen i Dronningmølle. Begge placeringer er udpeget af TDC og ligger i tæt bebyggede områder med både økonomiske og æstetiske negative konsekvenser for de mange fastboende borgere, der i så fald skal bo under masten.

Borgere, og en udpeget mastegruppe i Dronningmølle, har fra sagsbehandlingsforløbets start i 2018 forsøgt at indgå i et konstruktivt samarbejde med administrationen i Gribskov Kommune om alternative løsninger. Men uden held. Vi oplever at vores forslag og ideer gang på gang bliver afvist, og at administrationen udelukkende samarbejder med TDC.

Ved borgermødet d. 22.10.19 blev dette rigtig tydeligt. Mødet kan sammenlignes med en boksekamp, hvor Gribskov Kommunes folk sad i den ene side af salen med repræsentanten fra TDC, mens mastegruppen sad på den anden side, og hvor parterne gensidigt afviste hinandens forslag.

Mødet havde overskriften 'Idéindkaldelsesmøde', men hver gang borgere eller mastegruppen kom med ideer, blev de slået i gulvet – eller fejet af bordet, hvis det skal siges mindre dramatisk. Det efterlod borgerne med afmagtsspørgsmål som: ”Hvad kan vi gøre for at komme i samarbejde med jer? Hvilke ideer vil I samarbejde med os om?”, ”Hvad er det for ideer vi skal komme med, før I vil lytte til os?” eller ” Vi kan ikke blive ved at stå her og trække den ene og den anden vej. Hvordan vil I (GK) komme os i møde?” Der var larmende tavshed fra Gribskov Kommune og TDC ved disse spørgsmål!

Vi tror på, det kan gøres anderledes. Vi tror på, at borgere, politikere og kommune sammen kan finde bæredygtige løsninger, hvis de sætter sig sammen i en anden ramme. En ramme, som handler om at komme hinanden i møde og ikke handler om at kæmpe.

Vi vil gerne gøre det anderledes. Vi vil gerne bidrage til at finde en bæredygtig løsning på mobildækning, som borgere i Dronningmølle kan leve med, og som TDC kan gøre brug af. Vi er også interesseret i, at der er tilfredsstillende mobildækning i Dronningmølle, både for de fastboende borgere og for de mange turister og sommerhusgæster der besøger byen hvert år.

Mastegruppen har tidligere fremsendt et idépapir til UBL og peget på en række muligheder, herunder alternative tekniske løsninger, alternative placeringer af masten og en idé om at bygge et (tele-)udkigstårn, som kunne være en turistattraktion i tilknytning til Kongernes Nordsjælland, Dronningmølle og Gribskov Kommune. Mastegruppen har forsøgt at hjælpe Gribskov Kommune ved at undersøge muligheder for dispensation ved opstilling af mast i alternative og mindre skæmmende områder eller alternative masteopførelser, fx mindre master og andre teleløsninger. Uanset hvilke ideer og oplysninger, vi har kommet med, oplever vi at vi er blevet afvist. Vi er villige til at gentænke og nytænke ideer sammen med jer – vi er klar til at indgå i en reelt idéudviklende samskabelsesproces!

Dronningmølle har udviklet sig fra en by under afvikling til en by i udvikling

Gennem de sidste 5 år er nye butikker skudt op, restauranter åbnet, vi har etableret en velbesøgt put and take sø, hvor lokale kræfter har bidraget til at gøre området om søen tilgængelig og indbydende. Frivillige, lokale folk har etableret et borgerhus, bakket op af folkeaktier og med en masse frivillig arbejdskraft, som har skabt plads til både forretninger og borgeraktiviteter. Huset er allerede fuldt af aktivitet.

Vi er en stor gruppe borgere, der er innovative og initiativrige og også en stor gruppe borgere, som bakker op og gør brug af de nye initiativer. Vi er en by i udvikling. Vi vil gerne udvikle vores by endnu mere og gøre den attraktiv; et aktiv i Gribskov Kommune, der også kan bidrage med både økonomisk velstand og kulturelle oplevelser. Vi vil udvikle en smuk by, der på en gang bevarer sin landsbystemning og samtidig inviterer til aktivitet og kulturelle oplevelser. De forslag TDC har fremlagt til placering af mast, ”slår os hjem i ludo”. Vi kommer til at ligne en udkantsby – en by under afvikling.

Vi foreslår i stedet at bruge den innovationskraft, der eksisterer i byen, til også at udvikle bæredygtige løsninger på mobilmast-spørgsmålet. Vi inviterer jer til en samskabende proces, hvor repræsentanter fra politisk hold, UBL, administration og borgere i byen sammen udvikler forslag til mobildækning i Dronningmølle. Samskabelse, innovation og bæredygtighed er buzzord i den politiske dagsorden. Lad os bruge denne situation til at føre dem ud i livet. Vi har kræfter i gruppen, som er vant til at arbejde med samskabende processer og vi tilbyder at tilrettelægge en reel idéudviklingsproces, som vi håber, I vil deltage i? Lad os sammen finde bæredygtig løsning!

Vi glæder os til at høre fra jer!

Publiceret 10 November 2019 07:00

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.