Der er desværre stadig en svag stigning i antallet af kvinder, der får diagnosen brystkræft. Foto: Adobe

Der er desværre stadig en svag stigning i antallet af kvinder, der får diagnosen brystkræft. Foto: Adobe LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

Lyserød Lørdag: Det skal du vide om brystkræft

Fakta: Hver niende danske kvinde rammes af brystkræft, og hver tredje dansker får kræft

lyserødt Når Lyserød Lørdag løber af stabelen i denne uge, sker det med baggrund i en række dystre tal for udvikling i sygdommen. Antallet af personer, der får stillet diagnosen brystkræft har været stigende de seneste 60 år.

Der skete en særlig stor vækst i antallet af brystkræft tilfælde i perioden 2008-2010, da tilbuddet om mammografi til 50-69 årige kvinder blev udrullet til hele landet.

Nu er der igen kun en svag, og ikke signifikant, stigning i antallet af nye tilfælde.

Brystkræft rammer sjældent personer under 30 år - og er mest almindeligt hos kvinder mellem 60 og 69 år.

Ved udgangen af 2016 levede 66.372 – det vil sige at 2,3 pct. af danske kvinder – med en brystkræftdiagnose.

Overlevelsen efter diagnosen brystkræft er gennem de seneste 15-20 år forbedret. Således er 5-års overlevelsen (relativ overlevelse) for brystkræft steget fra 82 til 87 pct. på 10 år.

Risikoen for brystkræft forøges lidt ved alkoholforbrug, fedme og sen alder ved første fødsel.

Fremtiden

Fremover vurderer man, at antallet af brystkræft tilfælde vil stige.

Det anslås, at man vil se en stigning på ca. 277 flere nye kræfttilfælde årligt, fra 4.686 tilfælde til 5.100 nye tilfælde årligt i 2021-2025. Det skyldes dog væsentligst, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre, og befolkningstallet stiger.

-vik

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Publiceret 04 October 2019 10:00