DEBAT: Nej til grusgrav ved Dronningmølle

Af
Mette Thiesen (D)

Spidskandidat, Nordsjællands Storkreds

Debat Region Hovedstaden har fortsat indskrevet i deres råstofplan, at området tæt på Rudolph Tegners Museum og Statuepark i Dronningmølle er udlagt som såkaldt interesseområde med risiko for etablering af en grusgrav. Det er skammeligt, når området har store kultur-, natur- og miljøværdier, der burde beskyttes.

Både Tegners Museum med Statueparken i det fredede og unikke naturområde Ruslandsfredningen og ejerne af såvel helårs- som sommerhuse i området ved Dronningmølle, er sat på pinebænken, i forhold til, om de skal have en støvende og støjende grusgrav som nabo. Det er helt uacceptabelt. Det er uværdigt over for museet og beboerne i området, at de nu skal vente yderligere helt frem september 2019, før de får en afklaring, når der var høring helt tilbage i maj 2018. Der mangler i Region Hovedstaden totalt forståelse for, at når en offentlig myndighed pludselig indskriver et område til potentiel placering af en grusgrav, har det øjeblikkelig negativ indvirkning på naboernes ejendomsværdi, uanset om der senere etableres en grusgrav eller ej. Beboernes stavnsbindes til deres huse i hele beslutningsprocessen. Derfor har borgerne krav på en hurtig og effektiv beslutningsproces. I Nye Borgerlige er vi på borgernes side.

Beboerne, museet og borgerne i Nordsjælland har krav på handling og ikke mere tom politisk snak. Vi vil anbefale, at partierne i Region Hovedstaden træder i karakter og klart giver en politisk tilkendegivelse på det kommende møde i Regionsrådet, hvor man afviser at etablere grusgrav på området i Dronningmølle af hensyn til beskyttelsen af både miljø-, natur- og kulturværdier. Politikere skal ikke gemme sig bag ved bureaukratiet. Politikere skal give klare politiske tilkendegivelser, således at borgerne helt præcist ved, hvilke hensyn, politikerne varetager.

En lang række væsentlige professionelle aktører fraråder placeringen af en grusgrav tæt op ad det fredet areal ved Tegners museum. Når både Gribskov Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Visit Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening klart advarer imod placeringen af en grusgrav på arealet tæt op ad Rudolph Tegners Museum og Statuepark, virker det aldeles respektløst, at Region Hovedstaden ikke hurtigt får fjernet området fra råstofplanen.

Publiceret 11 March 2019 11:30

Kulturskole vil starte fællessang

arrangement "Har du lyst til at være med til at skabe en tradition for fællessang og fællesskab om sang og musik på Helsinge Bibliotek?" Sådan lyder invitationen fra Kulturskolen Gribskov til et startmøde på Helsinge Bibliotek onsdag 27. november kl. 17.

Alle er velkomne, uanset om man er vant til at synge, kun synger under bruseren, kan spille klaver, eller bare nyder sangen, når den synges sammen med andre. Biblioteket sørger for kaffe og kage.

I forbindelse med fællessang til Spil Dansk ugen 30. oktober med borgmester Anders Gerner, sagde flere af de fremmødte, at det gav gåsehud at synge sammen. Og det har nu inspireret til at skabe en tradition for meget mere fællessang og forhåbentlig 'gåsehudsoplevelser' på Helsinge Bibliotek.

Ambitionen er, at det første arrangement bliver at synge julen ind en gang i løbet af december.

Har man spørgsmål inden mødet, kan man kontakte afdelingsleder Susse Manthey Olsen på mail ssoer@gribskov.dk.

jesl