Visualisering af, hvordan masten i Dronningmølle kan komme til at se ud.

Visualisering af, hvordan masten i Dronningmølle kan komme til at se ud.

DEBAT: Bliver vi holdt for nar?

Af
Birgit Holm

Linde Allé 18

3120 Dronningmølle

Debat Gribskov Kommune var i gang med en ansvarlig demokratisk praksis, da der i 2007 blev udarbejdet en Maste- og antennepolitik for Gilleleje By. Intentionerne var til at forstå for borgerne:

Opsætning af antennesystemer, herunder også forskellige typer af master, ændrer på forskellig vis indtrykket af det bymæssige landskab, hvorfor der kan være nogle placeringer, der er mere hensigtsmæssige end andre. Derfor er der et behov for nogle retningslinier, der både giver den enkelte borger, de erhvervsdrivende, teleoperatørerne og Gribskov Kommune et fælles udgangspunkt for en dialog omkring mobilantenner og master.

Det er fuldstændig i overensstemmelse med ”Masteloven”, hvor formålet netop er:

gennem rammer for fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt.

I Gilleleje kan man da også se den store antennemast syd for Gilbjergskolen og Gilleleje renseanlæg. Altså langt fra den bymæssige bebyggelse. Det samme kan ses i Udsholt, hvor der er placeret en antennemast på Udsholt renseanlæg.

Placeringen af mobilmasten i Dronningmølle er er meget langt fra at følge nogle af de nævnte intentioner. Det virker på os borgere, som om alt er besluttet på forhånd. Møderne er kun afholdt for at imitere borgerinddragelse? Bliver vi holdt for nar?

Der var på møderne meget stor modstand mod to foreslåede placeringer ved Dronningmølle Station.

Der har været mange gode forslag og muligheder, f.eks. på nedlagte forsyningsanlæg som Rævebakkens Vandværk eller det snart nedlagte Dronningmølle renseanlæg.

Eller man kan som ved Gilleleje bygge en mast højere i et landområde uden for vores by?

Problemet er måske i virkeligheden, at alt overlades til private initiativer. Det er tydeligt, at vores by og den enkelte borger bliver glemt. Men var det ikke netop deres interesser, som det er politikernes fornemste opgave at varetage? Eller har vi måske valgt de forkerte politikere?

Hvor langt er man kommet med at lave en længe ventet maste- og antennepolitik for hele Gribskov Kommune?

Publiceret 29 November 2019 07:00

Julekoncert i Helsinge kirke

Jul For første gang nogensinde bliver der afholdt julekoncert i Helsinge Kirke. Det sker 7. december klokken 15.

Initiativet er kommet fra nogle af kirkens medarbejdere, og de lover, at deltagerne garanteret er i julehumør, når de går hjem efter arrangementet. Eftermiddagen er planlagt således, at der er julemusik for alle generationer. Julesalmerne er valgt af kendte borgere i Helsinge, og de fortæller inden salmerne synges, hvorfor netop denne salme er deres favorit, blandt alle julens mange smukke melodier.

Kirkens organist Henrik Carlsen spiller på kirkens orgel således, at deltagerne kan synge med på de valgte julesalmer. Ind imellem synger Purnima Ortved nogle af de sange, hun har fremført i kirken i løbet af året blandet med kendte julesange. Hun bliver akkompagneret af kirkens kordegn Leif Hauge Christensen på keyboard.

Arrangementet er gratis.