Embedsmand forklarer:

“Der er formentligt tale om en misforståelse”

Af
Jesper Gisli

SVAR Efter Ugeposten har oprullet Attendo-skandalen, ønsker rådhusets administration på området udelukkende skriftlige spørgsmål til sagen, og ønsker udelukkende at svare skriftligt. Og kun igennem centerchef Mikkel Damgaards. Således sendte Ugeposten hele artiklen om de kommunale akutsygeplejerskers arbejde for Attendo til administrationen, og gav de navngivne personer i artiklen og andre det måtte være relevant for, mulighed for at kommentere artiklen. Det var der ingen der ønskede. Derimod ville centerchef Mikkel Damgaards gerne svare skriftligt på tre spørgsmål som er relevante at stille i sagen: 1: Er det normalt at kommunalt ansatte og dermed kommunalt lønnede medarbejdere bliver tilbudt gratis til private firmaer der ikke kan leve op til kontraktlige forpligtelser? 2: Ligger denne beslutning inden for det mandat I som administration har fået fra byrådet, siden I har handlet uden at informere den politisk ansvarlige? 3: Har Gribskov Kommune indtil dags dato faktureret Attendo for disse ekstraordinære ydelser som de ellers skulle have taget sig af? Svarene og hele mailen gengives ordret nedenfor. Svarene giver os på Ugeposten anledning til opfølgende spørgsmål, som kunne stilles i et rigtigt interview - men det må blive en anden god gang...

-Er det normalt at kommunalt ansatte og dermed kommunalt lønnede medarbejdere, bliver tilbudt gratis til private firmaer der ikke kan leve op til kontraktlige forpligtelser?

Mikkel Damgaards: “Nej, kommunalt ansatte og dermed kommunalt lønnede medarbejdere, bliver ikke tilbudt gratis til private firmaer, der ikke kan leve op til kontraktlige forpligtelser og der er formentligt tale om en misforståelse der bunder i en konkret sag som er oplistet nedenfor i forbindelse med jeres spørgsmål nr. 2. Misforståelsen oprindelse bunder formentlig i, at Akutfunktionen på Toftebo tilbage i oktober/ november 2017 varetog en opgave omkring en specifik borger, hvor opgaven er løst i overensstemmelse med den politisk godkendte servicebeskrivelse ”Servicebeskrivelsen for Center for Midlertidigt ophold”. Se evt. mere på http://www.gribskov.dk/media/3137/servicebeskrivelse-borgere-paa-midlertidigtigt-ophold.pdf Det er sådan, at Gribskov Kommune oprettede en akutfunktion i forbindelse med sidste udbud. Akutfunktionen er koblet op på det midlertidige center Toftebo som drives af PlejeGribskov. Akutfunktionen blev etableret med henblik på at sikre, at opgaveglidningen fra hospitalet i forhold til mere og mere komplekse opgaver ville kunne løses i det nære sundhedsvæsen fremadrettet. Opgaverne ændrer sig hele tiden eksempelvis de præparater der anvendes eller forskellige medicinsk udstyr . Selvom du er en dygtig sygeplejerske, der har arbejdet mange år med borgere, opstår der hele tiden nye opgaver hvor du har brug for faglig sparring eller evt. oplæring til nye opgaver. Akutfunktionens opgave er at være opdateret og hele tiden at følge med i nyeste udvikling og dermed være en kompetent sparringspartner for alle leverandører i Gribskov Kommune. Akutfunktionen skal desuden være med til at udvikle kompetencer samt give handlingsanvisninger til det videre forløb og dermed skabe tryghed for borgeren. Akutfunktionen kan benyttes af alle leverandører i Gribskov Kommune herunder plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og vi skelner ikke mellem om man er en privat eller kommunal leverandør. Alle skal kunne kontakte Akutfunktionen for den nødvendige hjælp til borgeren. Faktisk har Sundhedsstyrelsen udsendt en ”Kvalitetsstandard for kommunale Akutfunktioner” som forpligter alle landets kommuner til etablere at en sådan i 2018. Kommunens akutfunktion er beskrevet i den politisk godkendte servicebeskrivelse ”Servicebeskrivelsen for Center for Midlertidigt ophold”. “

-Ligger denne beslutning inden for det mandat I som administration har fået fra byrådet, siden I har handlet uden at informere den politisk ansvarlige?

Mikkel Damgaards: “Ja, det gør der jf. den politisk godkendte servicebeskrivelse ”Servicebeskrivelsen for Center for Midlertidigt ophold”. Idet Akutfunktionen er en del af den samlede opgaveløsning i Gribskov Kommune, vil denne også indgå i planlægningen af konkrete borgerforløb. Ugeposten har tidligere spurgt til en opgave hvor Akutfunktionen tilbage i oktober/ november 2017 varetog en opgave omkring en specifik borger. Det drejede sig om en borger, der modtog IV-behandling (Intravenøs behandling: Medicin eller væske, der gives intravenøst). af Akutfunktionen dels d. 18-24. oktober og igen i weekenden d. 3-5. november 2017, da borger havde orlov fra hospitalet. I perioden var der mange borgere der skulle modtage henholdsvis IV-behandling og parenteral ernæring (Parenteral ernæring er intravenøs tilførsel af ernæring i form af makronæringsstoffer: proteiner, fedt og kulhydrater og mikronæringsstoffer) af hjemmesygeplejen. Samtidig var der flere, der skulle modtage deres behandling på det samme tidspunkt, hvilket gjorde det vanskeligt for Attendo at få kørelisterne til at hænge sammen. Hos denne specifikke borger var det afgørende, at behandlingen blev givet på et præcist tidspunkt, da det skulle koordineres med en behandling senere på døgnet på hospitalet. For at sikre den optimale behandling, blev der indgået en aftale om at Akutfunktionen hjalp med denne opgave. PlejeGribskov har således ikke løst opgaver som Attendo skulle løse men bidraget til et sammenhængende borgerforløb med borgeren i fokus og gensidig hjælp mellem den kommunale og regionale sygeplejesektor, hvilket er helt i tråd med sektoransvarlighedsprincippet.

-Har Gribskov Kommune indtil dags dato faktureret Attendo for disse ekstraordinære ydelser som de ellers skulle have taget sig af? Dags dato, ikke i morgen eller fremadrettet. Og hvis ja; det vil jeg gerne bede om aktindsigt på som bevis.

Mikkel Damgaards: “Alle leverandører i Gribskov Kommune kan benytte Akutfunktionen uden beregning. Det betyder, at Attendo ikke kan opkræve betaling for opgaver de ikke løser, men Attendo kan selvfølgelig fakturere for opgaver de løser, uanset om dette sker i samarbejde med Akutfunktionen eller ej.”

Hvis du synes at artikel og Damgaards’ svar kalder på opklarende eller opfølgende spørgsmål - så skriv dem gerne i kommentarfeltet. Så stiller vi gerne spørgsmålene videre.

Publiceret 20 March 2018 00:00