I 2023 er det forventet, at markerne her bliver forvandlet til en sø.

I 2023 er det forventet, at markerne her bliver forvandlet til en sø.

Søborg Sø bliver sø igen i 2023

Lodsejere og Landbrugsstyrelsen er nu så langt fremme i forhandlingerne, at grundvandet igen ventes at få frit løb på de ca. 1000 tønder land havbund

Af
Af Flemming Saugmann

Lader han drømmene og fantasien få frit spil, kan landmand Kaare Larsen nemt forestille sig, at man ”om føje år” kan sejle lige fra Gilleje til Fredensborg Slot, hvor turen går over Søborg sø og via en kanal til Esrum Å og videre til Esrum sø.

Før visionerne kan blive til virkelighed, er der dog et par hidsige hurdler, som skal overvindes. Men også dem har han kastet sig over, for at være med til at realisere. ”For først skal vi have vandet tilbage i søen og gravet en kanal videre til Esrum Å. Så udfordringer er der nok af, men de er til at løse, hvis alle gode viljer finder sammen. Og det har været tilfældet lige fra den dag, projektet blev søsat”

Som formand for Søborg Sø- og Landvindingslaug de sidste 18 år, har Kaare Larsen siddet med ved forhandlingsbordet, lige siden 2012, hvor planerne om retablering af Søborg Sø første gang blev foreslået af den daværende Græsted-Gilleleje Kommune.

Det er i det markerede areal, at Søborg Sø efter planen skal genopføres.

Det er i det markerede areal, at Søborg Sø efter planen skal genopføres.

”Og selv om det har været, og stadig er, et langt sejt træk ad frivillighedens vej at få de 63 lodsejere med i en samlet pakkeløsning, så lysner det,” fortæller Kaare Larsen.

I næste måned regner Landbrugsstyrelsen med at have opkøbt yderligere 100 hektar jord, så man nu er oppe på 300 hektar og dermed har aftaler i stand med alle de største lodsejere.

”Så selv om forhandlingerne er komplicerede, tror jeg de vil være på plads om mindre end to år, hvor det omfattende etableringsarbejde så kan gå i gang: Hvor der bliver tale om at få fældet hegn og træer og anlagt en afløbskanal og de mange stier til både gående, cyklister og ryttere, som skal være med til at få det nye rekreative område til at blomstre og byde sig til for også det rige fugleliv, der garanteret følger med.”

”Og pludselig er vi fremme ved år 2023, hvor der endelig kan slukkes for pumperne ved Søborggaard, der blev startet op i 1870’erne, for at tørlægge området til landbrugsformål… og grundvandet igen får frit løb til at tilbageerobre de ca. 1000 tønder land havbund og enge.”

Og Kaare Larsen er ikke den eneste, der ser frem til denne dag, hvor datoen stadig svæver i luften, men forhåbentlig ikke lider druknedøden. Også Ida Dahl-Nielsen, der er specialkonsulent hos Naturstyrelsen her i Nordsjælland er overbevist om, at området vil blive en sand naturperle. ”Det bliver garanteret et fantastisk område. Et rent eldorado for fugle, hvor der nok bliver tale om en lang række andefugle og gæs. Og så bliver det også en lidt anderledes sø, fordi den vil være lavvandet med en vandstand på enten en meter eller halvanden, så der også kommer små øer, hvor man nok vil opleve hyppige besøg af både traner og ørne,” siger Ida Dahl Nielsen.

Publiceret 26 August 2019 07:00