Esben Ingerslev har blandt andet opdræt af skotsk højlandskvæg på sit økologiske landbrug i udkanten af Helsinge.

Esben Ingerslev har blandt andet opdræt af skotsk højlandskvæg på sit økologiske landbrug i udkanten af Helsinge.

Esben Ingerslev: Klimakrisen skal løses

Vi skal have en grøn og bæredygtig omstilling, siger Alternativets EU-kandidat

Af
Claus Johansen

Hvad er dine mærkesager?

Klima, miljø og dyrevelfærd er mine mærkesager.

Hvordan vil du gøre en forskel, hvis du bliver valgt?

Med min baggrund som civilingeniør og som økologisk landmand igennem 20 år vil jeg arbejde for, at alle virksomheder, herunder også de enkelte landbrug i EU, skal udarbejde klima- og miljøplaner for deres virksomheder. På denne måde vil der i mange helt konkrete sammenhænge i virksomhederne blive taget stilling til, hvorledes beslutninger vil påvirke klimaet og miljøet.

Eksempelvis har jeg selv for mit landbrug fået udarbejdet en klimaplan, hvor jeg med allerede udførte tiltag, som installering af to store jordvarmeanlæg, et planlagt anlæg med solceller samt etablering af en frugtplantage, vil gøre min landbrugsdrift CO2 neutral i 2020. Klimaplanen kan du finde på hjemmesiden www.farmersmarket.nu.

Som økologisk landmand vil jeg kunne gøre en forskel i relation til landbruget i EU.

Jeg vil arbejde for,

· at EU’s støtteordninger ændres, således at EU’s tilskud målrettes udviklingen af klima- og miljøplaner for det enkelte landbrug.

· at EU’s tilskud skal favorisere landbrugsdrift, der er målrettet en grøn og bæredygtig omstilling og i bedste fald en økologisk omstilling

· at EU forbyder plantegift som glyfosat og insektgifte som neonikotinoider

· At EU indfører en ny standard for dyrevelfærd, som en langt højere grad af dyrevelfærd ved opdræt og transport af dyr, især grise. Årligt opdrættes og transporteres 30 millioner grise i Danmark og 300 millioner grise i EU under så ringe forhold, at jeg mener, at der reelt er tale om overtrædelse af den danske dyreværnslov. Det må ikke fortsætte!

På mit økologiske landbrug har vi opdræt af skotsk højlandskvæg og får med lam med velfærd på friland hele året. For at begrænse den samlede udledning af CO2 reducerer vi i år antallet af dyr med ca. 50 %. I stedet for at satse på mængder vil vi fremover i højere grad satse på forarbejdning af produkter med høj kvalitet i form af bl.a. pølser, patéer, røgvarer m.m.

På Heldgård opdrætter vi grise på friland i en mobil hytte med løbegård eller i bygninger med adgang til udeareal. Med deres rodeadfærd renser grisene markerne for ukrudt samtidig med, at grisene gøder jorden. Mekanisk bearbejdning af marken overflødiggøres, og der hvor grisene på denne måde har forberedt jorden, dyrker vi efterfølgende grøntsager.

Med denne driftsform på Heldgård har det været muligt at have dyrehold i 20 år, uden at der nogen sinde har været behov for behandling af vores dyr med antibiotika eller anden medicin. Jeg ønsker, at landbruget på Heldgård kan inspirere andre landbrug, der ønsker at etablere en klima- og miljøvenlig landbrugsdrift med dyrevelfærd.

Hvad bliver din vigtigste opgave?

Min vigtigste opgave for Europa-Parlamentet bliver at samarbejde for løsninger til en grøn og bæredygtig omstilling, der afhjælper klimakrisen. Medlemslandene i EU skal sammen med mange andre lande i verden arbejde for at efterleve klimaaftalen, som de har underskrevet i Paris i 2015. Der skal investeres massivt i energiløsninger, der sikrer en grøn og bæredygtig omstilling af især energiforbruget til opvarmning og til transport.

I hvilken retning skal EU udvikle sig?

EU skal i alle sammenhænge politisk arbejde med tre bundlinjer, ligesom vi burde gøre det i Danmark: En grøn, en social og en økonomisk bundlinje.

Udformningen af lovforslag i EU skal i højere grad kunne fremsættes i EU-Parlamentet uden om Kommissionen, således at Parlamentet, som det demokratisk valgte forum i EU, kommer til at spille en mere aktiv rolle i EU-samarbejdet. Parlamentet i EU skal på denne måde udvikle sig til at blive et mere inddragende demokrati i Europa. Medlemslandenes parlamenter, og dermed medlemslandenes befolkninger, skal have mulighed for at stille forslag til Parlamentet, og på den måde få mulighed for i højere grad at blive inddraget i beslutningsprocesserne i EU.

Skal EU have en flygtningepolitik?

Ja, EU skal tage ansvar for flygtninge ved at have et fælles asylsystem, som fordeler asylansøgerne mere ligeligt mellem medlemslandene. Medlemslandene i EU skal løse denne opgave sammen. Det handler ikke om at tvinge nogen af medlemslandene, men om at finde løsninger, hvor de lande, der tager en større del af byrden, kompenseres for deres indsats for integrationen af flygtninge.

Esben Ingerslev

Stilling: Civilingeniør og økologisk landmand

Alder: 63 år

Bopæl: Helsinge

Politisk karriere: Opstillet på egen liste med navnet ”Det grønne parti” ved kommunalvalget i 2013 og opstillet for Alternativet ved kommunalvalget i 2017

Publiceret 22 May 2019 11:30