Modstanden mod en grusgrav klos op ad Rudolph Tegners Museum og Statuepark ved Dronningmølle har været omfattende. Foto: Jan F. Stephan

Modstanden mod en grusgrav klos op ad Rudolph Tegners Museum og Statuepark ved Dronningmølle har været omfattende. Foto: Jan F. Stephan

Museum slipper måske for grusgrav

Regionen tager nu forbehold for grusgrav klos op ad Tegners Museum

”Det er regionens vurdering, at området ikke kan indgå i det kommende forslag til Råstofplan 2020.”

Sådan lyder det i et udkast til forslag til udtagning af eksisterende grave- og interesseområder fra Region Hovedstaden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Området, der er tale om, ligger ved Rudolph Tegners Museum og Statuepark i Villingerød og er udpeget som et muligt interesse- og graveområde for råstoffer.

”Det ser godt ud. Jeg er meget positiv,” siger museumsdirektør Luise Gomard til avisen, efter at politikerne har nikket til forslaget ved et netop afholdt møde i Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

”Vi skal dog ikke tro, tingene er helt i hus og hvile 100 procent på laurbærrene,” siger Luise Gomard.

”Vi skal nu have et møde i nabogruppen og gennemgå udkastet, hvor de trafikale problemer blandt andet ikke beskrives. Vi vil gerne være sikre på, at formalia er helt i orden.”

Regionen skriver ifølge avisen i udkastet, at »Det er regionens vurdering, at påvirkningen af de kulturhistoriske interesser vil være væsentlige«.

Dermed følger Region Hovedstaden ånden i det svar, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gav folketingsmedlem Nick Hækkerup (S): At der skal tages hensyn til blandt andet naturbeskyttelse, bevarelse af landskabelige værdier og rekreative interesser.

»Afvejningen mellem hensynene kan således betyde, at der ikke udlægges graveområder, selvom der er en tilgængelig råstofressource«, skrev ministeren i november.

Der har været omfattende modstand mod den mulige grusgrav fra blandt andet naboer, Danmarks Naturfredningsforening og politikere i både Folketinget, regionen og Gribskov Kommune.

CJ

Publiceret 09 May 2019 10:00

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl