Modstanden mod en grusgrav klos op ad Rudolph Tegners Museum og Statuepark ved Dronningmølle har været omfattende. Foto: Jan F. Stephan

Modstanden mod en grusgrav klos op ad Rudolph Tegners Museum og Statuepark ved Dronningmølle har været omfattende. Foto: Jan F. Stephan

Museum slipper måske for grusgrav

Regionen tager nu forbehold for grusgrav klos op ad Tegners Museum

”Det er regionens vurdering, at området ikke kan indgå i det kommende forslag til Råstofplan 2020.”

Sådan lyder det i et udkast til forslag til udtagning af eksisterende grave- og interesseområder fra Region Hovedstaden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Området, der er tale om, ligger ved Rudolph Tegners Museum og Statuepark i Villingerød og er udpeget som et muligt interesse- og graveområde for råstoffer.

”Det ser godt ud. Jeg er meget positiv,” siger museumsdirektør Luise Gomard til avisen, efter at politikerne har nikket til forslaget ved et netop afholdt møde i Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

”Vi skal dog ikke tro, tingene er helt i hus og hvile 100 procent på laurbærrene,” siger Luise Gomard.

”Vi skal nu have et møde i nabogruppen og gennemgå udkastet, hvor de trafikale problemer blandt andet ikke beskrives. Vi vil gerne være sikre på, at formalia er helt i orden.”

Regionen skriver ifølge avisen i udkastet, at »Det er regionens vurdering, at påvirkningen af de kulturhistoriske interesser vil være væsentlige«.

Dermed følger Region Hovedstaden ånden i det svar, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gav folketingsmedlem Nick Hækkerup (S): At der skal tages hensyn til blandt andet naturbeskyttelse, bevarelse af landskabelige værdier og rekreative interesser.

»Afvejningen mellem hensynene kan således betyde, at der ikke udlægges graveområder, selvom der er en tilgængelig råstofressource«, skrev ministeren i november.

Der har været omfattende modstand mod den mulige grusgrav fra blandt andet naboer, Danmarks Naturfredningsforening og politikere i både Folketinget, regionen og Gribskov Kommune.

CJ

Publiceret 09 May 2019 10:00

Tisvilde Koret søger flere medlemmer

Sang Tisvilde Koret er et kvindekor, som lige nu består af 24 kvinder. Koret er et tre-stemmigt kor med et bredt repertoire.

"Koret ledes af Erik Knudsen, som er en ung ambitiøs korleder, der til stadighed uddanner sig videre og finder nye spændende veje for koret. Korlederens engagement og glæde ved sangen smitter og får alle i koret til at yde det bedste de har lært," skriver Tisvilde Koret i en pressemeddelelse. Koret synger sange fra den nordiske sangskat, sange med kirkeligt islæt og sange fra det lettere klassiske repertoire. Koret er så heldigt, at få lov til at synge i Vejby Kirkes Sognegård.. Man mødes hver mandag aften klokken 19.00 til 21.15.

Første aften i den nye sæson er mandag 2. september. Sæsonen strækker sig frem til slutningen af april 2020.

Alsang med musik til i Sognegården

arrangement Onsdag 28. august kl. 19-21.15 byder foreningen 'Musik og Kor i Tisvilde' på sommeralsang i Sognegården i Vejby.

"Alsang er for alle og kræver ingen tilmelding. Kom, som du er, og syng med den stemme, du har, og få et par fornøjelige timer sammen med andre," skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Musikerne Frede Knudsen, Ole Jacobsen og John Friis vil akkompagnere sangene og måske overraske med lidt af deres egen musik.

Man skal synge sange fra den danske sangskat som 'Se dig ud en sommerdag', 'Mormors kolonihavehus' og en enkelt svensk. Elise Stendevad vil fortælle små historier om sangene og deres digtere og komponister.

I pausen vil foreningen servere kaffe og hjemmebag, der koster 50 kr til sparegrisen.

Arrangementet er den første af i alt seks alsangsaftner, der vil komme i løbet af vinteren. Se mere på www.musikogkor-i-tisvilde.dk.

jesl