Overvej hvilken type sommerhus, der er det rigtige for dig/jer - og om et sommerhus overhovedet er den bedste løsning. Foto: Stuart McIntyre.

Overvej hvilken type sommerhus, der er det rigtige for dig/jer - og om et sommerhus overhovedet er den bedste løsning. Foto: Stuart McIntyre.

Vidste du det? Tips til køb af sommerhuset

Et sommerhus er ofte dyrere at finansiere end et helårshus. Til gengæld kan du være heldig at få glæde af det både som feriebolig og investering

Af
Jens Black

Jørgen Munksgaard Rasmussen og Tine R. Sode

Bolius Boligejernes Videncenter

Inden sommerhuset købes, er det en god idé at bruge tid på at overveje, om det overhovedet er det rigtige for dig og din familie at have et sommerhus.

Prøv fx at låne eller leje et sommerhus i det område, du overvejer at købe sommerhus i. Der er stor forskel på at falde for idéen en dejlig sommerdag, og på at skulle eje og vedligeholde et sommerhus året rundt.

For at kunne købe sommerhus i Danmark skal du have fast bopæl i Danmark eller tidligere have boet sammenlagt 5 år i Danmark.

Hvis ikke du opfylder et af de to krav, kan du som udlænding opnå dispensation til at købe sommerhus i Danmark, hvis du har en særlig tilknytning til landet eller til det sommerhus, du ønsker at købe. Det er Justitsministeriet, som kan give dispensation, hvilket i stigende omfang sker til især nordmænd og tyskere.

Når der værnes om, at det kun er danskere, der må købe sommerhuse, bunder det i et ønske om at beskytte landet mod store udenlandske opkøb. Det er en særregel, som Danmark i 1993 har fået indført i EU's regler om fri bevægelighed over landegrænserne, der udelukker udlændinge fra at købe sommerhus i Danmark.

Der er ingen regler for, hvor mange sommerhuse du som privatperson må eje, hvis blot du selv benytter dem alle en eller flere gange i løbet af året.

Finansiering

Køb af sommerhus ligner køb af helårsbolig. Det vil sige, at der kan udarbejdes en tilstandsrapport, for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Her er det værd at bemærke, at der kan være store prismæssige forskelle mellem forsikringsselskaberne, så tjek gerne priser og vilkår hos flere forskellige.

Du kan finansiere dit sommerhus med realkreditlån, banklån og udbetaling, men fordelingsnøglen er lidt anderledes for sommerhuse end for helårshuse. Hvor du kan finansiere 80 procent af prisen for dit helårshus med et realkreditlån, kan du kun finansiere 75 procent af handelsprisen på et sommerhus med realkreditlån. Det resterende beløb bliver ofte finansieret med 20 procent banklån og 5 procent i udbetaling.

Visse sommerhuse sælges på lejet grund. Her skal du være opmærksom på, at du kun kan få et realkreditlån til køb af selve huset. Lejeudgiften til grunden må du finansiere på anden vis. Du kan rådføre dig med en advokat og herigennem få klarlagt alle de forhold, der vil gøre sig gældende.

Eftersom banklån er dyrere end realkreditlån, vil den månedlige ydelse være højere for et sommerhus end for et helårshus til samme pris. Kan du lægge en højere udbetaling, så banklånet kan reduceres eller i bedste fald helt undgås, vil der være sparet meget i rente og omkostninger.

Når man køber sommerhus, er der andre omkostninger end lån, der skal betales. Her skal du – muligvis efter samtale med din bank eller dit realkreditinstitut - finde ud af, hvor meget du kommer til at sidde for samlet pr. måned.

Publiceret 14 April 2019 07:00