Den forladte Brugs-bygning på Strandvejen er perfekt som medborgerhus, mener Jan-Helge Larsen og Henny Green fra borgerforeningen.

Den forladte Brugs-bygning på Strandvejen er perfekt som medborgerhus, mener Jan-Helge Larsen og Henny Green fra borgerforeningen.

Borgerforening vil købe Brugsen

Det er godt for byliv og helbred at have et medborgerhus. Derfor vil borgerforeningen i Dronningmølle købe den forladte brugs på Strandvejen

Af
Marie Varming

Fællesspisning, foredrag, intimkoncerter, fester, tøndeslagning og æbleskivehygge. Alt det skal der være plads til i det nye medborgerhus, som borgerforeningen i Dronningmølle drømmer om. De har endda fundet det perfekte hus, for siden Brugsen lukkede i den lille by for tre-fire år siden, har huset mellem Strandvejen og stationen stået tomt. Ejeren, som er en autoforhandler fra Odense, var egentlig i gang med at sælge bygningen med henblik på, at der skulle opføres et etagebyggeri med lejligheder. Men det fik de lokale til at protestere.

”Det indså de hurtigt ikke var en god ide. Hvad skal vi med lejligheder, hvor vi ønsker os en bymidte,” siger Jan-Helge Larsen, som er medlem af borgerforeningen og en af de bærende kræfter i at få den tomme bygning i spil som nyt medborgerhus.

Henny Green, som er arkitekt og formand for borgerforeningen, er enig. Hidtil har borgerforeningen haft til huse i den gamle skole i Villingerød, men der løber lejemålet ud i maj i år, så borgerforeningen er snart hjemløs, forklarer hun.

Som arkitekt har Henny Green allerede indrettet huset i sit hoved, og hun ser mange muligheder i et område, der trænger.

”Jeg håber på en byudvikling, hvor vi bruger de eksisterende bygninger i stedet for at rive dem ned,” siger hun og kigger på bygningen, som har 500 relativt nybyggede kvadratmeter.

”Lokalplanen er faktisk god, fordi den støtter, at der skal være butikker i den nederste etage, så det giver følelsen af et butiksstrøg,” siger Henny Green.

Den tomme bygning er lige nu til salg for 3,4 millioner kroner, og borgerforeningen regner med at skulle finde halvdelen af pengene, for at kreditforeningen vil låne dem resten. For at lodde stemningen i det lille lokalsamfund, har borgerforeningen udstedt folkeaktier, som skal gå til istandsættelse af huset.

”Vi har solgt folkeaktier for 125.000 kroner. Det er da ret fantastisk,” siger Jan-Helge Larsen og forklarer, at aktionærerne får en mursten med deres navn på.

Nogle af områdets forretningsdrivende har skæppet godt i kassen. Blandt andet Nybolig, Drømmehuset, Markedspladsen og Tegners Museums bestyrelse har givet store beløb, mens private typisk har købt folkeaktier for mellem 200 og 1000 kroner.

På grundlags af det vellykkede salg af folkeaktier har borgerforeningen nu også iværksat en crowdfunding. På den måde kan interesserede låne foreningen et stort eller lille beløb og endda få tre procent i rente, og de penge kommer til at gå til selve købet af ejendommen.

Den daglige drift skal finansieres ved, at flere lokaler i det 500 kvadratmeter store hus udlejes til forretningsdrivende. Det vil nemlig også give mere liv til bymidten fremfor ren beboelse.

”Der er allerede en kjolebutik i Helsingør, der er interesseret i at flytte ind i det ene lokale. Det andet butikslokale kunne for eksempel være frisørsalon,” forklarer Henny Green, som håber, at nogen snart henvender sig om det ledige lokale, da det vil give yderligere vind i sejlene til projektet.

Derudover har en lokal psykolog givet tilsagn om, at hun gerne vil have sin konsultation i et lokale i huset. Borgerforeningen håber derfor, at det andet butikslokale snart finder sin lejer.

Det sociale er sundt

Til istandsættelsen er der foruden folkeaktierne kommet penge fra den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov, som har doneret 200.000 kroner til istandsættelse af huset. Derudover håber Jan-Helge Larsen og Henny Green, at de lokale vil komme og gøre en indsats for deres medborgerhus, når det er købt.

”Vi får behov for frivillige – for eksempel håndværkere - fra området, der vil være med,” siger Jan-Helge og suppleres af Henny Green.

”Og de skal være forberedt på, at de får nul kroner for det. Men der er masser af mennesker i området, der kan en masse, og som vil synes, det er sjovt at indgå i et fællesskab og sætte en væg op.

Fællesskabet er netop en af pointerne ved huset.

”Jeg er læge, og jeg ved, at der er en helbredsmæssig gevinst ved sådan et hus. Jeg har forsket i det område, og det er lige så vigtigt at have et socialt netværk, som det er at motionere,” siger den praktiserende læge.

”Der er ikke ret meget at lave heroppe en vinterdag i et sommerhus heroppe. Når man har været i Netto og sige hej, er der faktisk ikke andet, og derfor har vi brug for et sted at mødes,” tilføjer han.

Publiceret 20 March 2019 16:00