"Hvor hårdt kan vi dreje på turisme-skruen, inden det går ud over det miljø, vi gerne vil bevare?,” spørger politikeren Morten Ulrik Jørgensen. Det skal konsulenter med erfaringer fra Bornholm hjælpe med at finde svaret på. Foto: Klaus Bentzen/Visit Nordsjælland

Politikere køber konsulenthjælp: 'Stoltheden skal tilbage i Gribskov'

Politikere vil skabe en helt ny vision for kommunen – og køber hjælp til det

Af
Claus Johansen

Ud med ’Hæslinge’ – og ind med stoltheden over at bo i en kommune, som kan noget helt særligt.

Gribskov investerer nu midler i at få skabt en helt ny vision for kommunen. Det skal skabe mere dynamik i kommunen i de kommende år – og dermed gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og besøge Gribskov.

I denne uge beslutter byrådet, om der skal hyres konsulenthjælp ind for at udvikle visionen.

Vi har talt med to af de involverede politikere, Jesper Behrensdorff (K) og Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov), om baggrunden:

”Jeg bliver faktisk oprigtigt ked af det og også en lille smule ærgerlig, når folk for eksempel siger ”Hæslinge”. Det gør faktisk en lille smule ondt på mig. Hvad er det egentlig udtryk for? Hvad er det, der sker, når man bliver ved med at identificere sig selv som noget, der ikke er noget særligt? Jeg har lyst til at få vendt den om og i stedet få sagt: Vi er stolte af vores by. Vi er stolte af vores kommune. Vi har også haft det med Græsted – der var ikke grænser for, hvor forfærdelig Græsted var. Rigtig mange af dem, der sagde det, var græsted-borgerne selv. Der er det faktisk lykkedes at få vendt den stemning i Græsted. Bornholmerne er rigtig gode til at tro på sig selv og sige: Vi er noget særligt herovre. Hvis vi på samme måde kunne italesætte, at ’os nord for skoven kan noget særligt’. Jeg tror jo i virkeligheden på, at stoltheden er fundamentet,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Jesper Behrensdorff stemmer i:

”Man skal være stolt af at bo i sin kommune, hvis man skal få det til at spire. Vi skal have erhvervslivet til at synes, at det er interessant at være her – i høj grad servicevirksomheder. Det er alt lige fra håndværksmestrene, der skal servicere vores sommerhuse. Det er vores detailhandel, der er udfordret, men de skal også prøve at se lyset i stedet for at se ind i mørket. Vi har de samme problemer som alle andre kommuner: Vi er udfordret på økonomi og alle mulige andre ting, så vi skal finde en niche. Vi skal have en øget bosætning. Man flytter ikke op til en kommune, der hedder Hæslinge. Man flytter op til noget, der er attraktivt,” siger Jesper Behrensdorff.

De to politikere forklarer videre, at den kommende vision for Gribskov også skal samle kommunen efter kommunesammenlægningen:

”Gribskov Kommune blev jo dannet i 2006 i forbindelse med sammenlægningen af Græsted-Gilleleje og Helsinge. Og da havde man jo en idé om, at det var to kommuner, hvor den politiske kultur var meget ens. Det har vist sig, at det var den faktisk ikke. Og så har vi brugt rigtig mange kræfter på at få de to kommuner til at hænge sammen, og det er lykkedes på rigtig mange områder. Men der er også nogle områder, hvor vi nu oplever, at nu er det måske tid til at se på det hele igen og sige: Jamen, hvordan er sammenhængskraften? Er vi én kommune? Der har vi i hvert fald kunnet se i de senere år på erhvervsområdet, at der har været nogle tegn på, at det ikke blev oplevet som én samlet kommune. Og det er nogle af de ting, der giver anledning til, at vi siger: Kan vi på en eller anden måde finde nogle fællesnævnere for, hvad der gør, at man får en stolthed og et ejerskab til denne her kommune frem? Og det skal Invio-konsulenterne hjælpe os med,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Invio er et dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet i Gribskov bliver løftet af to Invio-konsulenter, Jørgen Høegh og Georg Julin. De har erfaring fra Bornholm, hvor et af målene har været at lave oplevelsespakkerejser uden for højsæsonen.

”Vi siger, at vi er ”Gribskov – en attraktiv kommune”. Hvad betyder det? Er det gode boliger, turismen eller erhvervet? Invio kommer rundt og taler med folk, både folk der kigger på os udefra, og med dem der bor her. Og det er alt lige fra helt almindelige borgere til folk, der måske driver virksomhed eller turisme. Det skulle gerne munde ud i til allersidst, at vi får skabt den her vision, der siger: Hvad er Gribskov? Hvor vi får det her ejerskab alle sammen. Hvis vi skal sige det med få ord, så vil vi gerne have, at borgerne er stolte af at bo i Gribskov. Det skal være et sted, man flytter til – og ikke et sted, man flytter fra,” siger Jesper Behrensdorff.

”Vi skal først have et ordentligt selvbillede af, hvad vi er for et sted. Hvad er det, vores foreningsfolk siger, hvad er det, vores kulturfolk siger, hvad er det, vores erhvervsfolk siger, hvad er det, vores tilflyttere siger? Det er meget interessant. Vi hører nogle gange fra nogle af vores tilflyttere, at de ser nogle andre ting i vores område, end vi ser. Og har egentlig fokus på det på en anden måde. De flytter nogle gange herop for noget andet, end vi tror,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Find forskellene

En af opgaverne for Invio bliver at klarlægge forskellene på lokalsamfundene i Gribskov:

”Vi er så mange forskellige byer og lokalsamfund. Der er ikke to af dem, der er ens. Og vi har respekt for, at de er forskellige. Hvorfor er de forskellige? Og det skal de have lov til at blive ved med at være. Vi skal ikke gøre Tisvilde til Gilleleje. Eller Gilleleje til Helsinge. De skal have lov til at være forskellige,” siger Jesper Behrensdorff.

”Det handler om at sikre sammenhængskraften i kommunen. Vi har en Gilleleje, der buldrer derudaf og kan rigtig meget. Der er en kystlinje, som der er meget tryk på. Så har vi et bagland, som vi på en eller anden måde skal udvikle og have med også. Og der tror jeg, at mange af vores tilflyttere kan fortælle os noget. Hvor hårdt kan vi dreje på turisme-skruen, inden det går ud over det miljø, vi gerne vil bevare?,” spørger Morten Ulrik Jørgensen.

Publiceret 18 March 2019 07:00