94-årige Aase Christensen er bestemt ikke tilfreds med sundhedssystemet i Gribskov. Modelfoto.

94-årige Aase Christensen er bestemt ikke tilfreds med sundhedssystemet i Gribskov. Modelfoto. Evrymmnt - stock.adobe.com

DEBAT: 'Lad os nu få gjort noget, inden der kommer lig på bordet'

Af
Aase Christensen,

Pensionist på 94 år

fra Blistrup

DEBAT I Ugepostens udgave af 5. februar beretter Mogens Phillip om selvoplevede episoder med kommunens sundhedsudvalg, hvis formand er kommunalpolitiker Pia Foght. Mit navn er Aase Christensen. Jeg er pensionist og har haft bopæl i Gribskov Kommune i over 15 år. Jeg vil gerne knytte nogle bemærkninger til Mogens Phillips indlæg.

Jeg er efter min læges anmodning tildelt hjælp i forbindelse med et behandlingsforløb. Under forløbet har jeg kunnet konstatere, at min læges indstilling til kommunens sundhedsvæsen om at yde en kompetent assistance absolut ikke har båret frugt.

LÆS PIA FOGHTS SVAR TIL KRITIKKEN HER

Hjælpen ude hos mig bliver betjent af en blanding af Attendo-folk, fulduddannede sygeplejersker, SOSU-assistenter med mere. Ofte ytrer denne gruppe sig uopfordret under besøget og efterspørger vejledning til, hvad de skal gøre.

Jeg har enormt meget vand i fødderne og skal derfor have bind på dem. Men hjælperne må altid spørge mig, hvad de skal gøre. Det går ikke, og jeg kan altså få blodpropper i benene, hvis ikke bindene er lagt ordentlig.

En enkelt gang kritiserede assistenten min læges forslag og forlod min bopæl hovedrystende, fordi hun ikke var enig i den behandling, min læge krævede.

Jeg har endvidere måttet ringe og søge hjælp hos kommunens øverste ledelse, da den lovede assistance helt uden varsel udeblev. Sidstnævnte punkt må anses for at være yderst kritisabelt, når den tildelte hjælp skal ydes med bestemte intervaller for at forhindre helbredsproblemer.

Hjælpen den 7. februar havde også et noget pudsigt forløb. Besøget startede med, at sygeplejersken ringede på min dør tidligt på formiddagen, og hun startede med at underholde mig med baggrunden for besøget. Pludselig var hun blevet ringet op fra arbejdspladsen, imens hun var i gang med at servicere en borger. Hun blev beordret til at forlade borgeren straks og begive sig til min bopæl og løse opgaven dér. Hun fortæller videre, at hun havde spurgt, om hun ikke kunne færdiggøre sin igangværende opgave, men svaret havde været et bestemt nej, og at hun straks skulle henvende sig på min bopæl. Hvorfor det var så akut, ved jeg ikke.

Hun virkede ked af det og oplyste i øvrigt, at hun lige netop havde afleveret sin opsigelse. Hun orkede ikke længere at arbejde under sådanne forhold. Hos mig virkede hun meget venlig og rolig og erklærede, at hun var indforstået med, at jeg citerede hende.

Mogens Phillips indlæg om sine oplevelser sammenholdt med egne har gjort mig meget betænkelig og usikker på fremtiden. At bestride et borgerligt embede som det at være formand for kommunens sundhedsudvalg kræver, at man administrerer efter gældende lov og ansvar. Det synes ikke at være tilfældet.

Lad os nu få gjort noget, inden der kommer lig på bordet. Det kan ikke gå, at Pia Foght bliver ved med at prøve at overbevise byrådet om, at det aldrig er gået bedre på sygeplejeområdet, når vi ældre borgere kan se, hvordan det i virkeligheden går.

Publiceret 21 February 2019 07:00

SENESTE TV