Tilsynsrapport: Hjemmesygepleje får flot karakter

Uanmeldt tilsyn viser, at Gribskov Kommunes hjemmesygepleje har skabt en 'solid og veldrevet' virksomhed her otte måneder efter, at kommunen hjemtog hjemmesygeplejen

tilsyn Den kommunale hjemmesygepleje i PlejeGribskov har fået et to-tal efter et uanmeldt tilsyn hos 20 borgere af BDO – på en skala, hvor 1 er bedst, og 5 er dårligst. Kommunen kalder i en pressemeddelelse karakteren 'flot'.

Karakteren dækker over 'få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats'.

BDO konkluderer blandt andet i rapporten, at PlejeGribskov har arbejdet målrettet med anbefalingerne fra forrige tilsyn, at ledelsen har prioriteret og udvalgt relevante fokusområder i kvalitetsarbejdet, og at PlejeGribskov har arbejdet med at sikre fagligheden og de nødvendige kompetencer.

Ros til ansatte

Udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed Pia Foght (S) roser medarbejderne og ledelsen for deres indsats i de otte måneder der er gået, siden kommunen hjemtog hjemmesygeplejen i maj 2018.

”De ansatte har opnået meget på kort tid. Hjemtagelsen af hjemmesygeplejen var en stor opgave, og den har de løst rigtig flot. De har arbejdet hårdt og målrettet for at opnå de resultater, som tilsynsrapporten viser, og det skal de have kæmpe ros for,” siger Pia Foght i pressemeddelelsen.

Formanden vurderer, at det blandt andet har haft en betydning, at ledelsen og medarbejderne har fået arbejdsro til at gøre det, de gør, bedst. Og så har det også betydet meget, at hjemmesygeplejen har ansat mere personale.

”Det betyder samlet, at de har fået ro til at udnytte deres stærke faglighed, og det giver altså pote nu,” konstaterer den tilfredse formand.

Cirka 950 borgere i Gribskov Kommune modtager hjemmesygepleje.

CJ

FAKTA

Ansatte i

hjemmesygeplejen

21 sygeplejersker

60 social- og sundhedsassistenter

5 social- og sundhedshjælpere

Publiceret 16 February 2019 10:00