Nationalparken efterlyser ideer til projekter, der kan formidle områdets natur (herunder isfugle), landskab og kunsthistorie. Foto: Lars Gejl

Nationalparken efterlyser ideer til projekter, der kan formidle områdets natur (herunder isfugle), landskab og kunsthistorie. Foto: Lars Gejl

Kongernes Nordsjælland har fået et godt råd

Nationalparken har fået et parkråd, som spænder bredt geografisk og fagligt

Af
Marie Varming

natur Enhver park har et parkråd, og det har Kongernes Nordsjælland nu også fået. I slutningen af sidste måned blev 22 medlemmer udvalgt, og adskillige af dem kommer fra Gribskov Kommune. Fremover bliver det rådets opgave at rådgive nationalparkbestyrelsen i større sager.

Blandt medlemmerne er Sally Schlichting, som repræsenterer idrætslivet i Gribskov. Også Tisvildevejens Rigmor Westh Baagøe har fået en plads sammen med Gribskov Spisekammers repræsentant Thomas Elletoft Køster.

Danmarks Naturfredningsforenings lokale repræsentant Dorte Rørbeck Mathiassen og Gribskov Folkeuniversitets Poul Erik Kandrup skal også sidde med om bordet, ligesom direktøren for Tegners Museum, Luise Gomard, skal.

Alle bestyrelsesmedlemmerne har ikke blot stor lokal opbakning. De har også hver især en særlig viden og indsigt i lokalområdet, ligesom de spænder geografisk bredt over hele parkens område. Rådet holder sit første møde i februar eller marts måned, hvor de skal vælge formand og næstformand.

Efterlyser ideer

I den kommende tid skal der udarbejdes en seksårig parkplan. Nationalparken efterlyser derfor ideer til projekter, der kan styrke eller hjælpe til at formidle områdets natur, landskab og kunsthistorie. Og det vil de gerne have offentlighedens hjælp til.

”Det afgørende er at lodsejere, virksomheder, foreninger og ildsjæle er med til at udvikle nationalparken. Derfor inviterer vi alle til at komme med deres bud på, hvordan vi laver en helt fantastisk nationalparkplan, der bygger på frivillighed, samarbejde og lokal forankring,” siger Carl Bruun, som er formand for bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sidste frist for at komme med ideer til nationalparken er 28. april 2019.

Informationsmøde

For at få offentlighedens input inviterer nationalparken til informationsmøder, hvoraf det ene afholdes i Gribskov Kommune, nærmere betegnet Esrum Møllegård i Græsted. Det sker 26. februar klokken 19 til 21, og alle interesserede er velkomne.

Publiceret 16 February 2019 11:30

SENESTE TV