Geert Ahrends mener, at et nyt sundhedshus bør ligge i Græsted, fordi byen ligger centralt i kommunen. Tegning af Geert Ahrends.

Geert Ahrends mener, at et nyt sundhedshus bør ligge i Græsted, fordi byen ligger centralt i kommunen. Tegning af Geert Ahrends.

DEBAT: Hvorfor skal alt holdes hemmeligt?

Af
Geert Ahrends,

Medlem af bestyrelsen i

Græsted Borgerforeningen

Frederiksborg Amts Avis oplyser den 29. januar 2019, at "Rådgiver" ansættes til byggeri af sundhedshus, samt at visionerne for et sundhedshus indtil videre skal holdes hemmelige - HVORFOR?

Emnet er væsentligt for alle borgere i Gribskov Kommune. Politikerne ansætter en rådgiver, uden at vi borgere har kendskab til den opgaveformulering og de funktioner, der p.t. skal indgå i rådgivningen. Det giver ikke mening!

Politikerne forklarer det med, at kontraktaftaler og økonomispørgsmål skal behandles som en lukket sag - HVORFOR?

Opgaveformulering indgår normalt i en almindelig kontraktaftale og er retningsgivende for den endelige besvarelse. I sidste budgetforlig oplyses, at der arbejdes med en placering af et sundhedshus i Helsinge.

Er det ikke rimeligt, at rådgivningsfirmaet frit kan arbejde med - hvor en placering er mest hensigtsmæsseg. Det spørgsmål bør ikke indgå i en lukket sag. Man kunne forestille sig, at rådgiver uden bundet mandat ville anbefale en central placering af sundhedshuset midt i kommunen.

En placering der vil medføre kortest mulige afstande til alle borgere i kommunen og hvor infrastrukturen allerede er på plads. Rådgiveren ville få øje på en stor kommunal ejet byggegrund lige ved siden af Græsted Station Syd og ved busstoppesteder for adskillige busser, hvor der er forbindelse til andre byer og landsbyer i kommunen.

Her skal den eksisterende lokalplan blot tilrettes. Der forefindes allerede et lægehus og et plejehjem i nærområdet. Økonomisk betyder en central placering meget. Det er oplyst, at kommunen sidste år havde transportudgifter for plejekrævende borgere på 4 - 5 mio. Et kommende supersygehus i Hillerød, hvor der planlægges meget korte indlæggelsestider, vil medføre mange flere transporter end nu, hvilket giver endnu større udgifter. Ved en skæv placering bag Helsinge Gymnasium i hjørnet af kommunen vil udgifterne stige yderligere, måske til det dobbelte eller mere.

Publiceret 15 February 2019 10:00

SENESTE TV

Spil bingo og hjælp SOS Børnebyerne

Hjælp SOS Børnebyerne arrangerer bingospil torsdag 21. Marts.

Denne dag kan du spille og støtte en god sag . Det sker i "Det Gamle Posthus" på Stationsvej i Gilleleje. SOS Børnebyerne er klar med masser af spilleplader og gevinster. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Det er SOS Børnebyernes Lokalgruppe, der står for arrangementet, og de håber, at både garvede bankospillere og nybegyndere har lyst til at være med og støtte den gode sag.

”Vi har været rundt i byens butikker for at få sponsoreret gaver til arrangementet. Det har været en meget positiv oplevelse. Vi mærker stor velvilje og god opbakning til den indsats SOS Børnebyerne gør rundt om i verden for at hjælpe forældreløse og udsatte børn,” siger Anni Sejrsbøl fra lokalgruppen.

Kapp