Erhvervslivet, kulturen og turismen i Gribskov - her eksemplificeret ved Musik i Lejet - får et fælles forum. Foto: Jan F. Stephan

Erhvervslivet, kulturen og turismen i Gribskov - her eksemplificeret ved Musik i Lejet - får et fælles forum. Foto: Jan F. Stephan

Forum skal styrke kultur, turisme og erhvervsliv

Kommunalt ’forum for vækst og udvikling’ besluttet i Gribskov

Udvikling Gribskov Kommune vil forene erhvervslivet, kulturen og turismen i et ’forum for vækst og udvikling’. Formålet er at ”skabe nye synergier, som styrker alle parter og skaber en øget tilflytning til kommunen,” skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi traf i sidste uge beslutning om formål, opgaver og medlemssammensætning for det nye forum.

”Det nye forum bliver en ny måde at tænke erhverv, kultur og turisme på. Vi har en stærk tro på, at de forskellige brancher kan gavne hinanden, hvis vi bringer dem sammen. På den måde bliver Forum for Vækst og Udvikling et sted, hvor vi gør hinanden endnu stærkere,” siger formanden for udvalget, Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov).

Det nye forum er tænkt som et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens aktører kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser.

”Et centralt formål med forummet er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og politikere. Derfor er det besluttet, at borgmesteren og formændene for Byrådets fagudvalg er medlemmer af forummet. Derudover vil de partier, som ikke har en formandspost, også blive repræsenteret, så alle partier i Byrådet vil være repræsenteret i det nye forum,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Formanden forklarer videre, at forummet kan anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg og kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger.

”Og så er forummet er et sted, hvor vi kan afprøve nye samarbejdsmodeller på tværs af brancher, geografi og produkter. Her har vi også mulighed for at få input fra andre som for eksempel lokale ildsjæle, der kan hjælpe med at kvalificere arbejdet,” siger formanden.

Der er planlagt fire møder årligt uden for rådhuset med skiftende lokationer. Første møde i forummet er planlagt til at ligge i marts.

CJ

Publiceret 04 February 2019 10:30

SENESTE TV