Erhvervslivet, kulturen og turismen i Gribskov - her eksemplificeret ved Musik i Lejet - får et fælles forum. Foto: Jan F. Stephan

Erhvervslivet, kulturen og turismen i Gribskov - her eksemplificeret ved Musik i Lejet - får et fælles forum. Foto: Jan F. Stephan

Forum skal styrke kultur, turisme og erhvervsliv

Kommunalt ’forum for vækst og udvikling’ besluttet i Gribskov

Udvikling Gribskov Kommune vil forene erhvervslivet, kulturen og turismen i et ’forum for vækst og udvikling’. Formålet er at ”skabe nye synergier, som styrker alle parter og skaber en øget tilflytning til kommunen,” skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi traf i sidste uge beslutning om formål, opgaver og medlemssammensætning for det nye forum.

”Det nye forum bliver en ny måde at tænke erhverv, kultur og turisme på. Vi har en stærk tro på, at de forskellige brancher kan gavne hinanden, hvis vi bringer dem sammen. På den måde bliver Forum for Vækst og Udvikling et sted, hvor vi gør hinanden endnu stærkere,” siger formanden for udvalget, Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov).

Det nye forum er tænkt som et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens aktører kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser.

”Et centralt formål med forummet er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og politikere. Derfor er det besluttet, at borgmesteren og formændene for Byrådets fagudvalg er medlemmer af forummet. Derudover vil de partier, som ikke har en formandspost, også blive repræsenteret, så alle partier i Byrådet vil være repræsenteret i det nye forum,” siger Morten Ulrik Jørgensen.

Formanden forklarer videre, at forummet kan anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg og kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger.

”Og så er forummet er et sted, hvor vi kan afprøve nye samarbejdsmodeller på tværs af brancher, geografi og produkter. Her har vi også mulighed for at få input fra andre som for eksempel lokale ildsjæle, der kan hjælpe med at kvalificere arbejdet,” siger formanden.

Der er planlagt fire møder årligt uden for rådhuset med skiftende lokationer. Første møde i forummet er planlagt til at ligge i marts.

CJ

Publiceret 04 February 2019 10:30

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl