Foto: Gribvand

Foto: Gribvand

Anlæg er ved at tage form

slam Det nye slammineraliseringsanlæg ved Pårup er ved at tage form. Rørledninger er lagt, bassiner anlagt og tilplantede, og i den kommende periode vil anlægget i stigende grad blive taget i brug. I 2020 vil anlægget være fuldt i brug, skriver Gribvand i en pressemeddelelse.

Slammineraliseringsanlæg er en miljø- og klimavenlig løsning, idet restproduktet kan bruges som gødning på landbrugsjord.

jbe

Publiceret 22 January 2019 14:30

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs