Foto: Gribvand

Foto: Gribvand

Anlæg er ved at tage form

slam Det nye slammineraliseringsanlæg ved Pårup er ved at tage form. Rørledninger er lagt, bassiner anlagt og tilplantede, og i den kommende periode vil anlægget i stigende grad blive taget i brug. I 2020 vil anlægget være fuldt i brug, skriver Gribvand i en pressemeddelelse.

Slammineraliseringsanlæg er en miljø- og klimavenlig løsning, idet restproduktet kan bruges som gødning på landbrugsjord.

jbe

Publiceret 22 January 2019 14:30