Kort efter nytår forsvandt flere meter af skrænten ved Heatherhill.

Kort efter nytår forsvandt flere meter af skrænten ved Heatherhill.

Trods kritisk nedstyrtning: Kystsikring har lange udsigter

Nedstyrtning af skrænten ved Heatherhill kort efter nytår bliver næppe sidste gang, at havet æder sig ind på kysten. Den fælles kystsikring for Nordkysten mangler stadig finansiering og begynder først i 2021

Af
Mikkel Bækgaard

(tekst og foto)

klima Der er hårde tider på vej for Nordkystens strande og skrænter. For med klimaforandringer stiger hyppigheden af storme og voldsomt vejr, og det slider på kysterne, hvor erosioner og nedstyrtninger tager til.

Senest skete det ved skrænten ved Heatherhill, hvor flere meter af skrænten kort efter nytår styrtede ned. Det fik Gribskov Kommune til at advare mod færdsel ved skrænten samt midlertidigt fjerne udsigtsbænke og sætte afspærring op.

Den slags nedstyrtninger skaber utryghed for de folk, der færdes ved kysten - blandt andet for ægteparret Pia og Jørgen Hansen fra Ørby, der hver dag lufter deres fire store hunde ved Heatherhill. De frygter for både sikkerheden og landskabets udformning.

“Vi frygter for både børn og hunde, der færdes her. Og hvordan ser her ikke ud om ti år?” spørger Pia Hansen, som Ugeposten Gribskov møder, da vi besigtiger skrænten ved Heatherhill en blæsende januardag.

Her er det tydeligt, at flere meter af skrænten er styrtet ned. Flere steder hænger hegnspæle i fri luft, hvor de før var banket forsvarligt ned i jorden. Og afspærringsbånd viser tydeligt, at her skal man passe på.

Finansiering ikke på plads

Men trods utrygheden, kan man forvente flere nedstyrtninger i fremtiden. Dels fordi et naturområde som Heatherhill ikke får lavet særlig kystsikring - dels fordi den fælles kystsikring for Nordkysten lader vente på sig.

“Man laver generelt ikke kystsikring af naturområder, som Heatherhill er. Her lader man naturen gå sin gang. Det er en almindelig praksis. Man beskytter ejendomme, som har naturgrund, men ved rå natur lader man naturen arbejde,” forklarer Inger Tommerup Fogh, teamleder i Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Dog er det planen, at hele Nordkysten skal beskyttes af et fælles kystsikring. De tre kommuner Gribskov, Halsnæs og Helsingør har sammen søsat projektet Nordkystens Fremtid, der skal pumpe sand ud i havet for at beskytte kysten.

Efter planen skal selve anlægsarbejdet begynde i 2021, men trods enighed om projektet kommunerne imellem er finansieringen stadig ikke faldet på plads. Den skulle ellers ifølge projektplan have været fastlagt medio 2018. Men fordelingen af udgifter mellem de relevante parter er kompliceret at få plads, fortæller udvalgsformand Michael Hemming Nielsen (EL) fra Teknik, Miljø og Kyst i Gribskov Kommune:

“Det er kompliceret at beregne nytteværdien af kystsikringen for de forskellige parter og grundejere — også internt i de tre kommuner, som sandsynligvis ender med hver sin finansieringsmodel. Og selv når modellerne er på plads, skal de i en høringsproces, som også tager tid,” siger udvalgsformanden, der derfor ikke kan sige, om den nuværende tidsplan holder.

Indtil da er det bare at håbe på, at ikke alt for voldsomt vejr rammer kysten — specielt, hvis man som hundelufterne ved Heatherhill frygter for, hvordan landskabet udvikler sig.

Publiceret 16 January 2019 07:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl