Nytårshilsen fra socialdemokraterne

Af
Bo Jul Nielsen (S)

Gruppeformand, Gribskov Byråd

Debat Socialdemokraterne i Gribskov Byråd håber, at alle er kommet godt over julen og får et godt nytår 2019.

Det gælder både etablerede fastboende i kommunen, men det gælder også vores nye tilflyttere, som er kommet hertil fra andre kommuner, og som på nuværende tidspunkt er ved at ”lære den nye kommune at kende”. Velkommen!

Socialdemokraterne vil gerne takke alle i Gribskov Kommune for den store frivillige indsats, der i 2018 er blevet gjort på alle fronter og i alle byer, for at opretholde og udvikle idræts-, forenings- og kulturlivet i kommunen.

Ligeledes vil Socialdemokraterne gerne takke de to frivillighedscentre for den kæmpe indsats de har gjort for at hjælpe og støtte andre borgere. Det kan være undervisning, men måske også støtte og vejledning i nogle af livets svære situationer.

Politisk var 2018 lidt af et overgangsår, og 2019 skal helt blive et år med ro og stabilitet, hvor vi politisk kan udvikle vores kommune i fællesskab.

Aftalen med hjemmesygeplejen blev opsagt i 2018 og drives nu kommunalt.

Der blev og bliver også i 2019 gjort tanker om den fremtidige hjemmepleje og eventuelle sundhedsklinikker i kommunen, men også det store behov for nye plejeboliger har været og vil stadig være på dagsordenen 2019.

Socialdemokraternes håb for 2019 er, at vi kan få skabt en attraktiv kommune, som kan tiltrække endnu flere borgere, skabe den nødvendige vækst for flere arbejdspladser og samtidig få skabt de nødvendige elev- og lærepladser til vores unge.

Socialdemokraterne vil i 2019 arbejde for, at vi får skabt rammerne for endnu flere almene boliger til vores borgere. Meget gerne med stor fokus på boliger til vores unge mennesker, da en uhyggelig stor del af dem i dag lever som hjemløse i kommunen.

Klima og naturen vil også i 2019 stå højt på Socialdemokraternes ønskeseddel.

Der skal selvfølgelig arbejdes videre med Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” og med Søborg Sø på statsplan, men i andre områder af kommunen er der også behov for ”mere natur”. Vi må ikke lade nationalparken og Søborg Sø blive en politisk sovepude for nye tanker/ideer for naturudviklingen.

På affaldsområdet er der behov for yderligere sortering, så mere af vores affald kan gå til genanvendelse. Gerne i husstanden.

På børneområdet er det stadig i 2019 Socialdemokraternes mål, at vi skal bevare skolerne i lokalsamfundene, og gerne give flere afdelinger mulighed for at blive selvstændige med et tæt samarbejde med institutionerne omkring skolerne. En lokal skole gør en by attraktiv at flytte til.

Med disse socialdemokratiske ideer/mål for 2019 mener vi, at vi kan sikre et godt udgangspunkt for fremtidens borgere i Gribskov Kommune.

Socialdemokraterne største ønske er dog, at alle i Gribskov Kommune får et rigtig godt nytår 2019 – og stor tak til alle for samarbejdet igennem 2018.

Publiceret 12 January 2019 09:00

Tisvilde Koret søger flere medlemmer

Sang Tisvilde Koret er et kvindekor, som lige nu består af 24 kvinder. Koret er et tre-stemmigt kor med et bredt repertoire.

"Koret ledes af Erik Knudsen, som er en ung ambitiøs korleder, der til stadighed uddanner sig videre og finder nye spændende veje for koret. Korlederens engagement og glæde ved sangen smitter og får alle i koret til at yde det bedste de har lært," skriver Tisvilde Koret i en pressemeddelelse. Koret synger sange fra den nordiske sangskat, sange med kirkeligt islæt og sange fra det lettere klassiske repertoire. Koret er så heldigt, at få lov til at synge i Vejby Kirkes Sognegård.. Man mødes hver mandag aften klokken 19.00 til 21.15.

Første aften i den nye sæson er mandag 2. september. Sæsonen strækker sig frem til slutningen af april 2020.